Help Print this page 

Document 31985R3768

Title and reference
Verordening (EEG) nr. 3768/85 van de Raad van 20 december 1985 houdende aanpassing, wat de stemprocedure van de comités betreft, van een aantal besluiten in de landbouwsector, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal
  • No longer in force
OJ L 362, 31.12.1985, p. 8–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 224 - 232
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 224 - 232
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 23 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 23 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3768/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31985R3768

Verordening (EEG) nr. 3768/85 van de Raad van 20 december 1985 houdende aanpassing, wat de stemprocedure van de comités betreft, van een aantal besluiten in de landbouwsector, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

Publicatieblad Nr. L 362 van 31/12/1985 blz. 0008 - 0016
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0023
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0224
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0023
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0224


pt VERORDENING (EEG) Nr. 3768/85 VAN DE RAAD

van 20 december 1985

houdende aanpassing, wat de stemprocedure van de comités betreft, van een aantal besluiten in de landbouwsector, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 396,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, overeenkomstig artikel 396 van de Toetredingsakte een aantal teksten op landbouwwetgebied moeten worden aangepast op het punt van het aantal stemmen dat in het kader van de procedure van de Comités van beheer of van soortgelijke comités in de landbouwsector, na de toetreding, de gekwalificeerde meerderheid vormt;

Overwegende dat de Instellingen van de Gemeenschap, krachtens artikel 2, lid 3, van het Toetredingsverdrag, vóór de toetreding de in artikel 396 van de Akte bedoelde maatregelen kunnen vaststellen, met dien verstande dat die maatregelen in werking treden onder voorbehoud van de inwerkingtreding en op de datum van de inwerkingtreding van genoemd Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In de in de bijlage genoemde besluiten wordt in de aldaar vermelde artikelen "45'' respectievelijk "vijfenveertig'' vervangen door "54'' respectievelijk "vierenvijftig''.

2. In artikel 26, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1837/80 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1312/85 (2) wordt "Het Comité spreekt zich uit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.'' vervangen door "Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van 54 stemmen.''.

Artikel 2

Deze verordening treedt, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal, in werking op 1 januari 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

R. STEICHEN

(1) PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 22.

BIJLAGE

1. Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 231/85 (2):

artikel 38, lid 2.

2. Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2143/81 (4):

artikel 19, lid 2.

3. Verordening nr. 234/68 van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van de Raad van 1 januari 1973 (6):

artikel 14, lid 2.

4. Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1298/85 (8):

artikel 30, lid 2.

5. Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad (9), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (11):

artikel 27, lid 2.

6. Verordenin Og (EEG) nr. 727/70 van de Raad (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1461/82 (12):

artikel 30, lid 2.

7. Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3509/80 (14):

artikel 13, lid 2.

8. Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1430/82 (16):

artikel 12, lid 2.

9. Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad (1)), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

artikel 20, lid 2.

10. Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad (18), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1581/83 (19):

artikel 11, lid 2.

6. Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad

van 20 december 1985

houdende aanpassing, wat de stemprocedure van de comités betreft, van een aantal besluiten in de landbouwsector, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 396,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, overeenkomstig artikel 396 van de Toetredingsakte een aantal teksten op landbouwwetgebied moeten worden aangepast op het punt van het aantal stemmen dat in het kader van de procedure van de Comités van beheer of van soortgelijke comités in de landbouwsector, na de toetreding, de gekwalificeerde meerderheid vormt;

Overwegende dat de Instellingen van de Gemeenschap, krachtens artikel 2, lid 3, van het Toetredingsverdrag, vóór de toetreding de in artikel 396 van de Akte bedoelde maatregelen kunnen vaststellen, met dien verstande dat die maatregelen in werking treden onder voorbehoud van de inwerkingtreding en op de datum van de inwerkingtreding van genoemd Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In de in de bijlage genoemde besluiten wordt in de aldaar vermelde artikelen "45'' respectievelijk "vijfenveertig'' vervangen door "54'' respectievelijk "vierenvijftig''.

2. In artikel 26, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1837/80

Artikel 2

Deze verordening treedt, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal, in werking op 1 januari 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

R. STEICHEN

ngtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal, BIJLAGE

1. Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 231/85 (2):

artikel 38, lid 2.

2. Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2143/81 (4):

artikel 19, lid 2.

3. Verordening nr. 234/68 van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van de Raad van 1 januari 1973 (6):

artikel 14, lid 2.

4. Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1298/85 (8):

artikel 30, lid 2.

5. Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad (9), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (11):

artikel 27, lid 2.

6. Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1461/82 (12):

artikel 30, lid 2.

7. Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3509/80 (14):

artikel 13, lid 2.

8. Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1430/82 (16):

artikel 12, lid 2.

9. Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad (1)), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

artikel 20, lid 2.

10. Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad (18), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1581/83 (19):

artikel 11, lid 2.

>7) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

11. Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1332/84 (2):

artikel 33, lid 2.

12. Verordening (EEG) nr. 1728/74 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

artikel 8, lid 3.

13. Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (5):

artikel 26, lid 2.

14. Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2966/80 (7):

artikel 24, lid 2.

15. Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3643/81 (9):

artikel 17, lid 2.

16. Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad (11), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

artikel 17, lid 2.

17. Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EFG) nr. 1025/84 (12):

artikel 27, lid 2.

18. Verordening (EEG) nr. 516/77 van de Raad (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 988/84 (14):

artikel 20, lid 2.

19. Verordenin Og (EEG) nr. 1117/78 van de Raad (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1220/83 (16):

artikel 11, lid 2.

20. Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad (1)), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 798/85 (18):

artikel 67, lid 2.

21. Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad (19), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1482/85 (21):

artikel 41, lid 2.

, blz. 1.

22. Beschikking 77/97/EEG van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 85/312/EEG (2):

artikel 5, lid 3.

23. Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/320/EEG (4):

- artikel 12, lid 3.

- artikel 13, lid 3.

24. Richtlijn 64/433/EEG van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/325/EEG (6):

- artikel 15, lid 3.

- artikel 16, lid 3.

25. Richtlijn 66/400/EEG van de Raad (7), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

artikel 21, lid 3.

26. Richtlijn 66/401/EEG van de Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/38/EEG (9):

artikel 21, lid 3.

27. Richtlijn 66/402/EEG van de Raad (11), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/561/EEG (11):

artikel 21, lid 3.

28. Richtlijn 66/403/EEG van de Raad (12), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/218/EEG (13):

artikel 19, lid 3.

29. Richtlijn 66/404/EEG van de Raad (14), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

artikel 17, lid 3.

30. Richtlijn 68/193/EEG van de Raad (15), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/193/EEG (16):

artikel 17, lid 3.

31. Richtlijn 69/208/EEG van de Raad (1)), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/859/EEG (18):

artikel 20, lid 3.

32. Richtlijn 70/457/EEG van de Raad (19), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 80/1141/EEG (21):

artikel 23, lid 3.

33. Richtlijn 70/458/EEG van de Raad (21), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 80/1141/EEG:

artikel 40, lid 3.

. 1966, blz. 2298/66.

- artikel 23, lid 3,

- artikel 24, lid 3.

35. Richtlijn 71/118/EEG van de Raad

- artikel 12, lid 3,

- artikel 12 bis, lid 3.

36. Richtlijn 71/161/EEG van de Raad

artikel 18, lid 3.

37. Richtlijn 72/461/EEG van de Raad

artikel 9, lid 3.

38. Richtlijn 72/462/EEG van de Raad

- artikel 29, lid 3,

- artikel 30, lid 3.

39. Richtlijn 74/63/EEG van de Raad

- artikel 9, lid 3,

- artikel 10, lid 3.

40. Richtlijn 76/895/EEG van de Raad

- artikel 7, lid 3,

- artikel 8, lid 3.

41. Richtlijn 77/93/EEG van de Raad

- artikel 16, lid 3,

- artikel 17, lid 3.

42. Richtlijn 77/96/EEG van de Raad

artikel 9, lid 3.

43. Richtlijn 77/99/EEG van de Raad

- artikel 18, lid 3.

- artikel 19, lid 3.

4.

artikel 13, lid 3.

45. Richtlijn 77/391/EEG van de Raad

artikel 11, lid 3.

46. Richtlijn 77/504/EEG van de Raad

artikel 8, lid 3.

47. Richtlijn 79/117/EEG van de Raad

artikel 8, lid 3.

48. Richtlijn 79/373/EEG van de Raad

artikel 13, lid 3.

49. Beschikking 79/509/EEG van de Raad

artikel 5, lid 3.

50. Beschikking 80/877/EEG van de Raad

artikel 5, lid 3.

51. Beschikking 80/1096/EEG van de Raad

artikel 6, lid 3.

52. Beschikking 80/1097/EEG van de Raad

artikel 8, lid 3.

53. Richtlijn 82/471/EEG van de Raad

- artikel 13, lid 2.

- artikel 14, lid 2.

54. Richtlijn 80/215/EEG van de Raad

artikel 8, lid 3.

- artikel 16, lid 3,

- artikel 16 bis, lid 3.

56. Richtlijn 80/1095/EEG van de Raad

artikel 9, lid 3.

57. Richtlijn 81/389/EEG van de Raad

artikel 7, lid 3.

58. Richtlijn 82/400/EEG van de Raad

artikel 8, lid 3.

59. Richtlijn 82/894/EEG van de Raad

artikel 6, lid 3.

60. Richtlijn 85/358/EEG van de Raad

- artikel 10, lid 2,

- artikel 11, lid 2.

61. Richtlijn 85/397/EEG van de Raad

- artikel 13, lid 3,

- artikel 14, lid 3.

62. Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad

artikel 22, lid 2.

63. Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad

artikel 16, lid 2.

64. Verordening (EEG) nr. 1362/78 van de Raad

artikel 15, lid 2.

65. Verordening (EEG) nr. 1760/78 van de Raad

artikel 16, lid 2.

blz. 20.

artikel 15, lid 2.

67. Verordening (EEG) nr. 270/79 van de Raad

artikel 14, lid 2.

68. Verordening (EEG) nr. 357/79 van de Raad

artikel 8, lid 2.

69. Verordening (EEG) nr. 458/80 van de Raad

artikel 12, lid 2.

70. Verordening (EEG) nr. 1820/80 van de Raad

artikel 25, lid 2.

71. Verordening (EEG) nr. 1938/81 van de Raad

artikel 15, lid 2.

72. Verordening (EEG) nr. 1941/81 van de Raad

artikel 13, lid 2.

73. Verordening (EEG) nr. 1942/81 van de Raad

artikel 17, lid 2.

74. Verordening (EEG) nr. 1943/81 van de Raad

artikel 13, lid 2.

75. Verordening (EEG) nr. 1975/82 van de Raad

artikel 21, lid 2.

76. Verordening (EEG) nr. 1463/84 van de Raad

artikel 12, lid 2.

77. Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad

artikel 25, lid 2.

78. Verordening (EEG) nr. 895/85 van de Raad

artikel 9, lid 2.

artikel 3, lid 2.

80. Richtlijn 72/159/EEG van de Raad

artikel 18, lid 2.

81. Richtlijn 72/280/EEG van de Raad

artikel 7, lid 2.

82. Richtlijn 73/132/EEG van de Raad

artikel 9, lid 2.

83. Richtlijn 76/625/EEG van de Raad

artikel 9, lid 2.

84. Richtlijn 76/630/EEG van de Raad

artikel 11, lid 2.

85. Richtlijn 82/177/EEG van de Raad

artikel 9, lid 2.

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 26 van 31. 1. 1985, blz. 12.

(3) PB nr. 109 van 23. 6. 1965, blz. 1859/65.

(4) PB nr. L 210 van 30. 7. 1981, blz. 1.

(5) PB nr. L 55 van 2. 3. 1968, blz. 1.

(6) PB nr. L 2 van 1. 1. 1973, blz. 1.

(7) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(8) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 5.

(9) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 26.

(11) PB nr. L 291 van 19. 11. 1979.

(11) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1.

(12) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 27.

(13) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.

(14) PB nr. L 367 van 31. 12. 1980, blz. 87.

(15) PB nr. L 146 van 5. 7. 1970, blz. 1.

(16) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 27.

(1)) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971, blz. 1.

(18) PB nr. L 246 van 5. 11. 1971, blz. 1.

(19) PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 23.

(11),VERORDENING (EEG) Nr. 3768/85 VAN DE RAAD (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1312/85 ($) wordt "Het Comité spreekt zich uit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.'' vervangen door "Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van 54 stemmen.''.

(1) PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 22.

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 26 van 31. 1. 1985, blz. 12.

(3) PB nr. 109 van 23. 6. 1965, blz. 1859/65.

(4) PB nr. L 210 van 30. 7. 1981, blz. 1.

(5) PB nr. L 55 van 2. 3. 1968, blz. 1.

(6) PB nr. L 2 van 1. 1. 1973, blz. 1.

(7) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(8) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 5.

(9) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 26.

(11) PB nr. L 291 van 19. 11. 1979.

(11) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1.

(12) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 27.

(13) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.

(14) PB nr. L 367 van 31. 12. 1980, blz. 87.

(15) PB nr. L 146 van 5. 7. 1970, blz. 1.

(16) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 27.

(1)) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971, blz. 1.

(18) PB nr. L 246 van 5. 11. 1971, blz. 1.

(19) PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 23.

(8) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 5.

(9) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 26.

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 130 van 16. 5. 1984, blz. 1.

(3) PB nr. L 182 van 5. 7. 1974, blz. 1.

(4) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(5) PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1.

(6) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(7) PB nr. L 307 van 18. 11. 1980, blz. 5.

(8) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 49.

(9) PB nr. L 364 van 19. 12. 1981, blz. 1.

(11) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 77.

(11) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.

(12) PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 13.

(13) PB nr. L 73 van 21. 3. 1977, blz. 1.

(14) PB nr. L 103 van 16. 4. 1984, blz. 11.

(15) PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 3.

(16) PB nr. L 132 van 21. 5. 1983, blz. 132.

(1)) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 1.

(18) PB nr. L 89 van 29. 3. 1985, blz. 1.

(19) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(21) PB nr. L 151 van 10. 6. 1985, blz. 1.

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 78.

(2) PB nr. L 96 van 3. 4. 1985, blz. 32.

(3) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.

(4) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 36.

(5) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 2012/64.

(6) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 47.

(7) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2290/66.

(8) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2298/66.

(9) PB nr. L 16 van 19. 1. 1985, blz. 4.

(11) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2309/66.

(11) PB nr. L 203 van 23. 7. 1981, blz. 52.

(12) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2320/66.

(13) PB nr. L 104 van 17. 4. 1984, blz. 19.

(14) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2326/66.

(15) PB nr. L 93 van 9. 4. 1968, blz. 15.

(16) PB nr. L 148 van 27. 5. 1982, blz. 47.

(1)) PB nr. L 169 van 10. 7. 1969, blz. 3.

(18) PB nr. L 357 van 18. 12. 1982, blz. 31.

(19) PB nr. L 225 van 12. 10. 1970, blz. 1.

(21) PB nr. L 341 van 16. 12. 1980, blz. 27.

(21) PB nr. L 225 van 12. 10. 1970, blz. 7.

(9) PB nr. L 16 van 19. 1. 1985, blz. 4.

(11) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2309/66.

(11) PB nr34. Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (;), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/429/EEG ($):

(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/326/EEG (%):

(5), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

(6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/322/EEG ()):

(8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/91/EEG (§):

(11), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/381/EEG (;;):

(12), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/528/EEG (;=):

(14), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/173/EEG (;& ):

(16), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/319/EEG (;)):

(18), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/528/EEG (;§):

(1) PB nr. L 270 van 14. 12. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 245 van 12. 9. 1985, blz. 1.

(3) PB nr. L 55 van 8. 3. 1971, blz. 23.

(4) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 48.

(5) PB nr. L 87 van 17. 4. 1971, blz. 14.

(6) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 24.

(7) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 41.

(8) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(9) PB nr. L 59 van 5. 3. 1983, blz. 34.

(11) PB nr. L 38 van 11. 2. 1974, blz. 31.

(11) PB nr. L 222 van 28. 7. 1983, blz. 31.

(12) PB nr. L 340 van 9. 12. 1976, blz. 1.

(13) PB nr. L 234 van 9. 8. 1982, blz. 1.

(14) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20.

(15) PB nr. L 65 van 6. 3. 1985, blz. 23.

(16) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 67.

(1)) PB nr. L 167 van 27. 6. 1984, blz. 12.

(18) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 85.

(19) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 50.

(7) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 41.

(8) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(9) PB nr. L 59 van 5. 3. 1983, blz. 44. Richtlijn 77/101/EEG van de Raad (;), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/937/EEG ($):

(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/400/EEG (%):

(5), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

(6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/298/EEG ()):

(8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/957/EEG (§):

(11), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 81/477/EEG (;;):

(12), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 81/477/EEG (;=):

(14), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 83/254/EEG (;& ):

(16), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 83/255/EEG (;)):

(18), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/433/EEG (;§):

(21), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/321/EEG ($;):

(1) PB nr. L 32 van 3. 2. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 383 van 31. 12. 1982, blz. 11.

(3) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 44.

(4) PB nr. L 173 van 19. 6. 1982, blz. 18.

(5) PB nr. L 206 van 12. 8. 1977, blz. 8.

(6) PB nr. L 33 van 8. 2. 1979, blz. 36.

(7) PB nr. L 154 van 22. 5. 1985, blz. 48.

(8) PB nr. L 86 van 6. 4. 1979, blz. 30.

(9) PB nr. L 386 van 31. 12. 1982, blz. 42.

(11) PB nr. L 133 van 31. 5. 1979, blz. 27.

(11) PB nr. L 186 van 8. 7. 1981, blz. 22.

(12) PB nr. L 250 van 23. 9. 1980, blz. 12.

(13) PB nr. L 186 van 8. 7. 1981, blz. 22.

(14) PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 5.

(15) PB nr. L 143 van 2. 6. 1983, blz. 37.

(16) PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 8.

(1)) PB nr. L 143 van 2. 6. 1983, blz. 39.

(18) PB nr. L 213 van 21. 7. 1982, blz. 8.

(19) PB nr. L 245 van 14. 9. 1984, blz. 21.

(21) PB nr. L 47 van 21. 2. 1980, blz. 11.

(21) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 39.

(9) PB nr. L 386 van 31. 12. 1982, blz. 42.

(11) PB nr. L 133 van 31. 5. 55. Richtlijn 80/217/EEG van de Raad (;), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/645/EEG ($):

(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/47/EEG (%):

(5):

(6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/253/EEG ()):

(8):

(9):

(11):

(11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1247/85 (;$):

(13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3086/81 (;%):

(15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1820/83 (;():

(1)), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 762/85 (; 7):

(1) PB nr. L 47 van 21. 2. 1980, blz. 11.

(2) PB nr. L 339 van 27. 12. 1984, blz. 33.

(3) PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 5.

(4) PB nr. L 186 van 8. 7. 1981, blz. 20.

(5) PB nr. L 150 van 6. 6. 1981, blz. 1.

(6) PB nr. L 173 van 19. 6. 1982, blz. 18.

(7) PB nr. L 143 van 2. 3. 1983, blz. 36.

(8) PB nr. L 378 van 31. 12. 1982, blz. 58.

(9) PB nr. L 191 van 23. 7. 1985, blz. 46.

(11) PB nr. L 226 van 24. 8. 1985, blz. 13.

(11) PB nr. L 51 van 23. 2. 1977, blz. 1.

(12) PB nr. L 130 van 16. 5. 1985, blz. 1.

(13) PB nr. L 166 van 23. 6. 1978, blz. 1.

(14) PB nr. L 310 van 30. 10. 1981, blz. 3.

(15) PB nr. L 166 van 23. 6. 1978, blz. 11.

(16) PB nr. L 180 van 5. 7. 1983, blz. 3.

(1)) PB nr. L 204 van 28. 7. 1978, blz. 1.

(18) PB nr. L 86 van 27. 3. 1985, blz. 1.

(5) PB nr. L 150 van 6. 6. 1981, blz. 1.

(6) PB nr. L 173 van 66. Verordening (EEG) nr. 269/79 van de Raad (;), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 763/85 ($):

(3):

(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3719/81 (& ):

(6):

(7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1932/84 ( 7):

(9):

(11):

(11):

(12):

(13):

(14):

(15):

(16):

(1) PB nr. L 38 van 14. 2. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. L 86 van 27. 3. 1985, blz. 2.

(3) PB nr. L 38 van 14. 2. 1979, blz. 6.

(4) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 124.

(5) PB nr. L 373 van 29. 12. 1981, blz. 5.

(6) PB nr. L 57 van 29. 2. 1980, blz. 27.

(7) PB nr. L 180 van 14. 7. 1980, blz. 1.

(8) PB nr. L 180 van 7. 7. 1984, blz. 1.

(9) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 1.

(11) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 13.

(11) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 17.

(12) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 23.

(13) PB nr. L 214 van 22. 7. 1982, blz. 1.

(14) PB nr. L 142 van 29. 5. 1984, blz. 3.

(15) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

(16) PB nr. L 97 van 4. 4. 1985, blz. 2.

(4) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 124.

(5) P79. Richtlijn 70/373/EEG van de Raad (;), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 797/85:

(3), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979:

(4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/488/EEG (& ):

(6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/1015/EEG ()):

(8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 79/920/EEG (§):

(11):

(1) PB nr. L 170 van 3. 8. 1970, blz. 2.

(2) PB nr. L 96 van 23. 4. 1972, blz. 1.

(3) PB nr. L 179 van 7. 8. 1972, blz. 2.

(4) PB nr. L 153 van 9. 6. 1973, blz. 25.

(5) PB nr. L 189 van 11. 7. 1981, blz. 46.

(6) PB nr. L 218 van 11. 8. 1976, blz. 10.

(7) PB nr. L 367 van 23. 12. 1981, blz. 31.

(8) PB nr. L 223 van 16. 8. 1976, blz. 4.

(9) PB nr. L 281 van 10. 11. 1979, blz. 41.

(11) PB nr. L 81 van 27. 3. 1982, blz. 35.

Top