Help Print this page 

Document 31972R2835

Title and reference
Verordening (EEG) nr. 2835/72 van de Raad van 29 december 1972 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap
  • No longer in force
OJ L 298, 31.12.1972, p. 47–47 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L291 P. 51 - 51
English special edition: Series I Volume 1972(30-31.12) P. 74 - 74
Greek special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 227 - 227
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 55 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 55 - 55

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2835/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html FI html SV
PDF pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31972R2835

Verordening (EEG) nr. 2835/72 van de Raad van 29 december 1972 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 298 van 31/12/1972 blz. 0047 - 0047
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0055
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(31.12)L291 blz. 0051
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0055
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(30-31.12) blz. 0074
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 8 blz. 0227


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2835/72 VAN DE RAAD

van 29 december 1972

tot wijziging van Verordening nr . 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het op 22 januari 1972 ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( 1 ) , inzonderheid op artikel 153 van de daarbij gevoegde Akte ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat krachtens artikel 30 van de Akte , Verordening nr . 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap ( 2 ) moet worden gewijzigd overeenkomstig de in bijlage II bij deze Akte vervatte richtsnoeren ; dat derhalve het in artikel 4 , lid 2 , sub a ) , laatste alinea , van de voornoemde verordening bedoelde aantal bedrijven dient te worden verhoogd en de in de bijlage voorkomende lijst van streken dient te worden aangevuld met de streken van de nieuwe Lid-Staten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 1973 wordt het aantal bedrijven met boekhouding waarop Verordening nr . 79/65/EEG van toepassing is , vastgesteld op 13 600 .

Artikel 2

De bijlage bij Verordening nr . 79/65/EEG wordt als volgt aangevuld :

Denemarken : Vormt één streek

Ierland : Vormt één streek

Verenigd Koninkrijk :

1 . Northern Ireland

2 . Scotland

3 . England North Region ( 3 )

4 . Wales

5 . England West Region ( 4 )

6 . England East Region ( 5 )

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1973 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 29 december 1972 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . LARDINOIS

( 1 ) PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 5 .

( 2 ) PB nr . 109 van 23 . 6 . 1965 , blz . 1859/65 .

( 3 ) Deze streek bestaat uit de volgende graafschappen : Cumberland , Durham , Northumberland , Westmorland , Yorkshire ( North Riding , East Riding and West Riding ) , Lancashire .

( 4 ) Deze streek bestaat uit de volgende graafschappen : Cheshire , Hereford , Shropshire , Stafford , Warwick , Worcester , Cornwall , Devon , Dorset , Gloucester , Somerset , Wiltshire .

( 5 ) Deze streek bestaat uit de volgende graafschappen : Bedford , Cambridge , and Isle of Ely , Essex , Greater London , Hertford , Huntingdon and Peterborough , Liacoln ( Holland ) , Norfolk , Suffolk , Berkshire , Buckingham , Hampshire , Isle of Wight , Kent , Oxford , Surrey , Sussex East and West , Derby , Leicester , Lincoln ( Kesteven and Lindsey ) , Northampton , Nottingham , Rutland .

Top