Help Print this page 

Document L:2008:078:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 78, 19 maart 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 19/03/2008
Miscellaneous information
  • Author: Europese Unie
  • Form: Publicatieblad
Text
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 78

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
19 maart 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 215/2008 van de Raad van 18 februari 2008 inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 10e Europees Ontwikkelingsfonds

1

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/215/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 tot vaststelling van het reglement van orde van het Comité van het Europees Ontwikkelingsfonds

35

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top