Help Print this page 

Document C:2003:036:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 36, 15 februari 2003

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Dates
  • Date of document: 15/02/2003
Miscellaneous information
  • Author: Europese Unie
  • Form: Publicatieblad
Text
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 36
46e jaargang
15 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2003/C 36/01Wisselkoersen van de euro 1
2003/C 36/02Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank — De invoering van eurobiljetten en -munten — een jaar later 2
2003/C 36/03Inleiding van een procedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen en van een tussentijdse antidumpingprocedure ten aanzien van glyfosaat uit de Volksrepubliek China 18
2003/C 36/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 22
2003/C 36/05Inleiding van een procedure (Zaak COMP/M.2947 — Verbund/Energie Allianz) (1) 24
2003/C 36/06Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3081 — Michelin/Viborg) (1) 25
2003/C 36/07Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2917 — Wendel-KKR/Legrand) (1) 26
2003/C 36/08Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3052 — ENI/Fortum Gas) (1) 26
2003/C 36/09Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2881 — Koninklijke BAM NBM/HBG) (1) 27
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2003/C 36/10Oproep tot het indienen van voorstellen voor Asia Urbs uitgeschreven door de Europese Commissie 28
2003/C 36/11Oproep tot het indienen van voorstellen voor programma Asia IT & C uitgeschreven door de Europese Commissie 30

Rectificaties
2003/C 36/12Rectificatie op het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2000 — Verslag over de activiteiten in het kader van de algemene begroting, vergezeld van de antwoorden van de instellingen (PB C 359 van 15.12.2001) 32
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top