Help Print this page 
Title and reference
Is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili: Regoli għall-UE kollha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili: Regoli għall-UE kollha

Sa mill-2001, l-Unjoni Ewropea (UE) żviluppat politiki u regoli sabiex timpedixxi atti ta' interferenza illegali li jikkompromettu s-sigurtà, b'mod partikolari billi żżomm oġġetti li huma ta' theddida potenzjali, bħal armi jew splussivi 'l bogħod mill-ajruplani.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2320/2002.

SOMMARJU

Sa mill-2001, l-Unjoni Ewropea (UE) żviluppat politiki u regoli sabiex timpedixxi atti ta' interferenza illegali li jikkompromettu s-sigurtà, b'mod partikolari billi żżomm oġġetti li huma ta' theddida potenzjali, bħal armi jew splussivi 'l bogħod mill-ajruplani.

Ir-regolament japplika għall-ajruplani kummerċjali , ġarriera tal-ajru u operaturi kollha li jipprovdu oġġetti jew servizzi lejn jew minn ajruporti.

X'JAGĦMEL DAN IR-REGOLAMENT?

Jistabbilixxi regoli komuni u standards bażiċi fuq is-sigurtà tal-avjazzjoni u proċeduri għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-regoli u standards komuni.

PUNTI EWLENIN

Standards bażiċi komuni għall-protezzjoni tal-avjazzjoni ċivili

Eżempji ta' aspetti koperti minn dawn l-istandards jinkludu:

Skrinjar tal-passiġġieri u tal-bagalji tal-kabina sabiex oġġetti pprojbiti jitwaqqfu milli jinġarru abbord ajruplani; il-bagalja li tkun se titpoġġa fl-istiva (bagalja li l-passiġġieri jagħmlu check-in tagħha) hija wkoll soġġetta għal kontrolli qabel titgħabba;

Is-sigurtà tal-ajruport (eż. aċċess ikkontrollat għal żoni differenti tal-ajruporti, skrinjar tal-persunal, kontrolli tal-vetturi kif ukoll sorveljanza u rondi sabiex nies mhux awtorizzati ma jitħallewx jidħlu f'dawn iż-żoni);

Il-kontrolli jew tiftix tas-sigurtà tal-ajruplani qabel it-tluq sabiex jiġi żgurat li ebda oġġett ipprojbit ma jittella' abbord;

Skrinjar tal-merkanzija u tal-posta qabel titgħabba fuq l-ajruplan;

Skrinjar tal-provvisti tal-ajruport (jiġifieri provvisti maħsubin sabiex jinbiegħu fi ħwienet duty-free u f'ristoranti u provvisti ta' matul it-titjira (eż. ikel u xorb għall-passiġġieri);

Reklutaġġ u taħriġ tal-persunal:

Obbligi fuq il-pajjiżi tal-UE u fuq ajruporti u operaturi

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li huma:

Jaħtru awtorità kompetenti waħda għas-sigurtà tal-avjazzjoni;

Jistabbilixxu programm nazzjonali għas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili sabiex jiddefinixxi responsabilitajiet għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni;

Jistabbilixxu programm nazzjonali ta' kontroll tal-kwalità sabiex jiċċekkja l-kwalità tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili;

L-operaturi għandhom:

Jiddefinixxu u jimplimentaw programm tas-sigurtà tal-ajruporti;

Jiddefinixxu u jimplimentaw programm tas-sigurtà tal-ġarriera tal-ajru.

Spezzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni twettaq spezzjonijiet ta' ajruporti (mhux imħabbra) u ta' awtoritajiet nazzjonali. Kwalunkwe nuqqas għandu jitranġa mill-awtorità nazzjonali. Awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli għall-kontroll u għall-infurzar primarji tal-kwalità u għaldaqstant iwettqu wkoll spezzjonijiet.

Ir-rikonoxximent ta' standards tas-sigurtà tal-avjazzjoni ekwivalenti ma' pajjiżi mhux tal-UE

L-UE tista' tagħraf standards tas-sigurtà tal-avjazzjoni ta' pajjiżi mhux tal-UE bħala ekwivalenti għall-istandards tal-UE sabiex tippermetti sistema tas-“sigurtà li tinkorpora kollox”. Dan ifisser, pereżempju, li l-passiġġieri li jaslu fl-ajruporti tal-UE u li jkunu sejrin lejn destinazzjonijiet oħrajn ma jkollhomx għalfejn jerġgħu jiġu skrinjati. Dan iwassal għal ħinijiet ta' konnessjoni aktar veloċi, inqas spejjeż u konvenjenza akbar għall-vjaġġaturi. “Sigurtà li tinkorpora kollox” hija waħda mill-objettivi ta' Leġislazzjoni tal-UE dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni.

Rapport ta’ implimentazzjoni

Ir-rapport tal-Kummissjoni tal-2013 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 jikkonkludi li “jkompli jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà fl-UE” u li l-“ispezzjonijiet tal-Kummissjoni urew livell stabbli ta' konformità mad-dispożizzjonijiet regolatorji ewlenin”. Jindika li nuqqas ta' konformità f'oqsma bħal skrinjar tal-persunal u tal-merkanzija kienu dovuti għal fatturi umani. Dan l-aħħar inkixef aktar nuqqas ta' konformità f'oqsma bħal merkanzija ta' riskju kbir u posta. Ġie nnotat ukoll li, b'mod ġenerali, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għal azzjoni korrettiva ġew segwiti b'mod sodisfaċenti.

MINN META JIBDA JAPPLIKA DAN IR-REGOLAMENT?

Mid-29 ta' April 2008.

SFOND

Wara dak li ġara fil-11 ta' Settembru 2001 fl-Istati Uniti, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 li stabbilixxa regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili. Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 2320/2002.

Għal aktar tagħrif, ara s-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Politika tas-sigurtà tal-avjazzjoni.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008

29.4.2008

-

ĠU L 97 tad-9.4.2008, p. 72-84.

Att(i) emendatorji

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 18/2010

1.2.2010

-

ĠU L 7 tat-12.1.2010, p. 3-14.

Emendi suċċesivi u korrezzjonijiet għar-Regolament (KE) Nru 300/2008 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal referenza.

ATTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 185/2010 tal-4 ta’ Marzu 2010 li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni (ĠU L 55 tal-5.3.2010, p. 1-55).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 72/2010 tas-26 ta’ Jannar 2010 li jistabbilixxi proċeduri biex jitwettqu spezzjonijiet mill-Kummissjoni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni (ĠU L 23 tas-27.1.2010, p. 1-5).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1254/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-kriterji li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u jadottaw miżuri alternattivi tas-sigurtà (ĠU L 338 tad-19.12.2009, p. 17).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 272/2009 tat-2 ta' April 2009 li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili stabbiliti fl-Anness tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 300/2008 (ĠU L 91 tat-3.4.2009, p. 7-13).

Rapporti

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Rapport Annwali tal-2012 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili (COM(2013) 523 final tad-9.7.2013).

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u Rapport Annwali tal-2013 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili (COM(2014) 399 final tal-1.7.2014).

L-aħħar aġġornament: 09.01.2015

Top