Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miżuri kontra s-sussidji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Miżuri kontra s-sussidji

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 — Miżuri kontra s-sussidji

SOMMARJU

X'JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Huwa jistabbilixxi r-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi mhux tal-UE u l-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ kumpens.

PUNTI EWLENIN

 • Dazju ta’ kumpens jiġi applikat biex iħassar l-effetti ta’ ħsara tal-importazzjonijiet fuq is-suq tal-UE u jdaħħal mill-ġdid il-kompetizzjoni ġusta. Id-dazju jitħallas mill-importatur u jinġabar mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-UE kkonċernat.
 • Jekk industrija tal-UE tikkunsidra li l-importazzjonijiet ta’ prodott minn pajjiż mhux tal-UE huma ssussidjati u jagħmlu ħsara lill-industriji tal-UE li qed jipproduċu l-istess prodott, jistgħu jippreżentaw ilment lill-Kummissjoni Ewropea.
 • Jekk l-ilment juri evidenza inizjali ta’ sussidju jew ħsara lill-industrija tal-UE u rabta kawżali bejn is-sussidju u d-dannu, il-Kummissjoni tiftaħ investigazzjoni kontra s-sussidji.
 • Il-Kummissjoni tista’ timponi dazji ta’ kumpens provviżorju, sakemm isiru aktar investigazzjonijiet, jekk l-investigazzjoni kontra s-sussidji tiżvela li ċerti kondizzjonijiet ikunu ssodisfati, inkluż:
  • li l-importazzjonijiet jibbenefikaw minn sussidju speċifiku;
  • li hemm ħsara lill-industrija tal-UE;
  • li hemm konnessjoni kawżali bejn sussidju u ħsara; u
  • li l-interessi tal-UE jeħtieġu intervent biex tkun evitata l-ħsara.
 • Wara aktar investigazjoni, jistgħu jiġu imposti miżuri definittivi mill-Kummissjoni fi żmien tlettax-il xahar. Dawn huma normalment applikabbli għal ħames snin.
 • Matul il-perjodu ta’ ħames snin, tista’ ssir talba għal reviżjoni temporanja meta ċ-ċirkostanzi dwar is-sussidjar u l-ħsara tbiddlu b’mod sinifikanti u din il-bidla hija ta’ natura dejjiema.
 • Fl-aħħar sena tal-applikazzjoni tal-miżuri, l-industriji tal-UE jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni twettaq reviżjoni bi skadenza. Din tiddetermina jekk l-iskadenza tal-miżuri aktarx iwasslu għal kontinwazzjoni jew rikorrenza tas-sussidjar u l-ħsara. F’dan il-każ, il-miżuri jistgħu jitkomplew għal ħames snin oħra.
 • L-importaturi jistgħu wkoll jitolbu rifużjoni tad-dazji mħallsa jekk jaħsbu li l-ammont tas-sussidju tnaqqas jew ġie eliminat.
 • Ir-regoli tal-UE kontra s-sussidji huma bbażati fuq l-istandards globali stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mis-7 ta’ Awwissu 2009.

SFOND

Sussidju huwa kontribuzzjoni finanzjarja, bħal għotja jew self, normalment imħallsa mill-gvern ta’ pajjiż mhux tal-UE, li jagħti benefiċċju lil kumpanija jew industrija li tkun qed timporta l-prodotti tagħha fl-UE, b’hekk tgħawweġ il-kompetizzjoni fis-suq tal-UE. Biex tħassar din l-iżnaturazzjoni u ddaħħal mill-ġdid il-kompetizzjoni ġusta, l-UE tista’ timponi 'l hekk imsejjaħ dazju ta’ kumpens fuq importazzjonijiet ta’ din ix-xorta.

Għal aktar informazzjoni, ara “Anti-sussidji” fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta’ Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93-126)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 597/2009 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew — it-32 Rapport Annwali mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar attivitajiet tal-UE Kontra d-Dumping, Kontra s-sussidji u ta’ Salvagwardja (2013) (COM(2015) 43 final tal-4.2.2015)

l-aħħar aġġornament 21.04.2016

Top