Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
L-allokazzjoni tal-kwoti ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni tal-UE u l-liċenzji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

L-allokazzjoni tal-kwoti ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni tal-UE u l-liċenzji

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 717/2008 — l-amministrazzjoni tal-kwoti kwantitattivi

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

  • Dan jistabbilixxi regoli għall-amministrazzjoni tal-kwoti ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni tal-UE.

PUNTI EWLENIN

Ċerti prodotti huma esklużi mir-regolament, inklużi prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE.

Fost il-prinċipji ġenerali għall-amministrazzjoni tal-kwoti tal-UE hemm dawn li ġejjin:

  • il-kwoti għandhom ikunu allokati fost l-applikanti malajr kemm jista’ jkun;
  • il-kwoti jistgħu jiġu amministrati bl-użu ta’ kombinazzjoni ta’ metodi speċifiċi, eż. abbażi taċ-ċirkolazzjoni tan-negozju tradizzjonali jew fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel;
  • il-pubblikazzjoni ta’ avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE li jħabbar il-kwoti.

Huma stabbiliti regoli speċifiċi għall-metodi differenti għall-amministrazzjoni tal-kwoti. B’hekk, pereżempju, il-metodu:

  • ibbażat fuq ċirkolazzjonijiet ta’ negozju tradizzjonali, parti mill-kwota għandha tiġi merfugħa għall-importaturi jew għall-esportaturi tradizzjonali, jiġifieri dawk li jistgħu juru li importaw jew esportaw mill-UE l-prodott kopert mill-kwota;
  • ibbażat fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel, il-Kummissjoni Ewropea tiddetermina l-kwantità li huma intitolati għaliha l-importaturi jew l-esportaturi sakemm il-kwota tiġi eżawrita;
  • li bih jiġu allokati l-kwoti skont il-kwantitajiet mitluba, il-Kummissjoni tiddetermina l-kwantità tal-kwota abbażi tal-informazzjoni mill-pajjiżi tal-UE dwar in-numru ta’ applikazzjonijiet għal liċenzja li jkunu waslulhom.

Fir-rigward tal-metodu ta’ min jiġi l-ewwel, il-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni li jawtorizzaw l-importazzjoni jew l-esportazzjoni tal-prodotti rilevanti għandhom jinħarġu immedjatament. Fil-każijiet l-oħra kollha, dawn jinħarġu fi żmien għaxart ijiem min-notifika tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni rilevanti jew fil-limitu ta’ żmien stabbilit mill-Kummissjoni.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan japplika mill-15 ta’ Awwissu 2008.

SFOND

Matul is-snin, hekk kif aktar u aktar pajjiżi saru membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, dan ir-regolament fil-prattika issa japplika biss għal importazzjonijiet minn għadd limitat ta’ pajjiżi. Bħalissa japplika għal importazzjonijiet ta’ tessuti mill-Belarussja u l-Korea ta’ Fuq. Ma hemmx kwoti kwantitattivi fuq l-esportazzjonijiet tal-UE.

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 717/2008 tas-17 ta’ Lulju 2008 li jistabblixxi proċedura tal-Komunità għall-amministrazzjoni tal-kwoti kwantitattivi (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 198, 26.7.2008, p. 1–7)

Ara r-rettifika.

l-aħħar aġġornament 15.03.2016

Top