Help Print this page 
Title and reference
Strateġija kontra l-proliferazzjoni ta’ armi tal-qerda tal-massa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strateġija kontra l-proliferazzjoni ta’ armi tal-qerda tal-massa

L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea (UE) kontra l-proliferazzjoni tal-armi tal-qerda tal-massa (WMD) hija element essenzjali tal-politika estera tal-UE Għandha l-għan illi tillimita, u fil-fatt telimina, l-iżvilupp ta’ programmi għall-proliferazzjoni ta’ dawn l-armi u l-missili li jittrasportawhom.

ATT

Strateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni ta’ armi tal-qerda tal-massa tat-12 ta' Diċembru 2003 (dok. 15708/03) (mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

SOMMARJU

Il-proliferazzjoni tal-WMDs, b’mod partikolari armi nukleari, kimiċi u bijoloġiċi, u mezzi ta’ trasport tagħhom (missili ta’ firxa medja jew fit-tul, missili cruise u vetturi tal-arja mingħajr sewwieqa (UAV) hija theddida li qed tikber fuq skala globali. Iżżid, b’mod partikolari, ir-riskju li dawn l-armi jintużaw minn xi Stati jew li jiġu akkwistati minn gruppi terroristiċi.

In-non-proliferazzjoni, għalhekk, hija għan fundamentali għall-politika barranija komuni u tas-sigurtà (CFSP), b’mod partikolari wara l-adozzjoni tal-istreteġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni ta’ armi tal-qerda tal-massa fl-2003.

Din l-istrateġija, li għandha l-għan illi tipprevjeni, tiskoraġġixxi, twaqqaf, u jekk possiblli, telimina programmi ta’ proliferazzjoni madwar id-dinja kollha, ġiet aġġornata diversi drabi mill-Kunsill. Madankollu, il-linji gwida wisgħin tal-politika tal-UE jibqgħu mhux mibdulin:

  • ir-rinfurzar tal-effiċjenza tal-multilateraliżmu: is-sistema tat-trattati multilaterali hija bażi legali għall-isforzi kollha tal-UE dwar in-non-proliferazzjoni. L-applikazzjoni universali hija għan essenzjali, kif inhu t-titjib tal-mekkaniżmi li jivverifikaw il-vjolazzjonijiet tar-regoli li huma jistabbilixxu;
  • il-promozzjoni ta’ ambjent stabbli reġjonalment u internazzjonalment : tittratta b’mod partikolari r-rinfurzar tal-programmi mmirati lejn l-appoġġ tad-disarmament u implimentazzjoni tal-għan ta’ non-proliferazzjoni fil-programmi kollha politiċi, diplomatiċi u ekonomiċi tal-attivitajiet tal-UE;
  • il-ħidma mill-qrib ma’ sħab ewlenin bħall-Istati Uniti, ir-Russija, ir-Renju Unit jew in-NATO, fejn jidħlu pajjiżi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li għandhom rwol prinċipali fin-non-proliferazzjoni.

Ġew inkorporati ħafna miżuri fil-qafas tal-CFSP għall-applikazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni spjegat fl-Istrateġija adottata fl-2003. Il-Kunsill għar-Relazzjonijiet Esterni jorganizza dibattitu dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE dwar WMDs kull semestru, u r-rapporti jevalwaw il-progress tiegħu kull sitt xhur.

ATTI RELATATI

Konklużjonijiet tal-Kunsill u modi ta' azzjoni ġodda tal-UE li jikkonċernaw il-ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta’ armi tal-qerda tal-massa u l-mezzi tat-trasport tagħhom, is-17 ta' Diċembru 2008 (dok. 17172/08) (mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/974/CFSP tat-18 ta’ Diċembru 2008 b'appoġġ għall-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Aja kontra l-Proliferazzjoni tal-Missili Ballistiċi fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta’ Qerda Massiva (ĠU L 345 tat-23.12.2008).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/430/CFSP tas-26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi netwerk Ewropew ta’ gruppi ta’ riflessjoni indipendenti għan-nonproliferazzjoni b’appoġġ għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta’ Qerda Massiva (ĠU L 202 tal-4.8.2010).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/423/CFSP tat-23 ta’ Lulju 2012 b'appoġġ għan-nonproliferazzjoni ta’ missili ballistiċi fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva u tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/805/PESK (ĠU L 196 tal-24.7.2012).

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-segwiment ta' politika tal-UE effiċjenti dwar l-isfidi ġodda ppreżentati mill-profilerazzjoni tal-armi tal-qerda tal-massa (WMD) u l-mezzi tat-trasport tagħhom. 21 ta' Ottubru 2013 (Dok. 15104/13) (mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/668/CFSP tat-18 ta’ Novembru 2013 b’appoġġ għall-attivitajiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fil-qasam tal-bijosikurezza u l-bijosigurtà fil-qafas tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea kontra l-proliferazzjoni tal-Armi ta’ Qerda Massiva (ĠU L 310 tal-20.11.2013).

Rapport tas-simestru 2013/II dwar il-progress tax-xogħlijiet dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva (ĠU C 54 tal-25.2.2014).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/129/CFSP tal-10 ta’ Marzu 2014 li tippromwovi n-netwerk Ewropew ta' gruppi ta' riflessjoni indipendenti dwar in-nonproliferazzjoni b'appoġġ għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva (ĠU L 71 tat-12.3.2014).

L-aħħar aġġornament: 30.05.2014

Top