Help Print this page 
Title and reference
Nipproteġu s-servizzi elettroniċi bi ħlas mill-piraterija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nipproteġu s-servizzi elettroniċi bi ħlas mill-piraterija

L-għan ta’ din id-Direttiva dwar il-protezzjoni legali tas-servizzi fuq il-bażi ta’ aċċess kondizzjonali (jiġifieri, aċċess permezz ta’ abbonament) huwa li tipproteġi s-servizzi elettroniċi bi ħlas mill-piraterija. Tipprojbixxi l-attivitajiet kummerċjali kollha li jinvolvu l-manifattura, id-distribuzzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-ismart cards (cards tal-plastik li għandhom fihom mikroproċessuri jew mikroċips) u tagħmir ieħor li jagħmel possibbli li jinqabeż l-aċċess protett għas-servizzi bi ħlas tat-televiżjoni, ir-radju u l-internet.

ATT

Id-Direttiva 98/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 1998 dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi bbażati fuq, jew li jikkonsistu minn aċċess kondizzjonali.

SOMMARJU

Kamp ta’ applikazzjoni

Id-Direttiva tkopri s-servizzi kollha fornuti fuq il-bażi ta’ aċċess kondizzjonali, bħal servizzi bi ħlas għat-televiżjoni u servizzi bi ħlas għar-radju, servizzi ta’ vidjow jew tar-radju on demand, pubblikazzjoni elettronika u firxa wiesgħa ta’ servizzi onlajn li huma disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ abbonament jew fuq bażi ħallas skont x’tara.

Attivitajiet illeċiti

Kull pajjiż tal-UE għandu jintroduċi liġijiet li jipprojbixxu:

  • il-produzzjoni, l-importazzjoni, il-bejgħ, il-kiri jew il-pussess għall-profitt kummerċjali ta’ tagħmir jew softwer illegali li jippermetti aċċess mhux awtorizzat għal servizz protett;
  • l-installazzjoni, il-manutenzjoni jew is-sostituzzjoni ta’ tagħmir illegali għall-profitt kummerċjali;
  • reklamar li jippromwovi tagħmir jew softwer illegali.

Penali u rimedji

Kull pajjiż tal-UE għandu jiżgura li jippromulga miżuri:

  • biex jintroduċi sanzjonijiet li huma effettivi, dissważivi u proporzjonali għall-impatt potenzjali tal-imġiba illegali;
  • biex jiżgura li l-fornituri tas-servizzi affettwati ħażin mill-imġiba illegali jistgħu jmorru l-qorti biex ifittxu għad-danni u inġunzjoni u fejn adegwat, japplikaw għas-sekwestru tat-tagħmir illegali.

Prinċipji dwar is-suq intern

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu ma jirrestrinġux:

  • id-dispożizzjoni tas-servizzi protetti jew servizzi assoċjati, li joriġinaw f’pajjiżi Ewropej oħra;
  • il-moviment ħieles tat-tagħmir b’aċċess kondizzjonali, ħlief dak it-tagħmir indikat bħala illeċitu mid-Direttiva (jiġifieri, kwalunkwe tagħmir jew softwer imfassal jew adattat biex jagħti aċċess għal servizz protett f’forma intelliġibbli mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-fornitur tas-servizz).

Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropea

Fl-2014, l-UE ħadet deċiżjoni li tiffirma l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi bbażati fuq, jew li jikkonsistu minn aċċess kondizzjonali, li daħlet fis-seħħ fl-2003. L-iffirmar tal-Konvenzjoni mill-UE probabbilment jinkoraġġixxi lil membri oħrajn tal-Kunsill tal-Ewropa biex jirratifikaw. Dan jestendi l-applikazzjoni tar-regoli simili għal dawk fid-Direttiva 98/84/KE lil hinn mill-konfini tal-UE u għalhekk jirriżultaw f’Liġi dwar servizzi bbażati fuq aċċess kondizzjonali li tkun applikabbli fil-kontinent Ewropew kollu.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 98/84/KE

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ATTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/243/UE tal-14 ta’ April 2014 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi bbażati fuq, jew li jikkonsistu minn aċċess kondizzjonali. (ĠU L 128 of 30 April 2014, p. 61-61).

Ir-Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - It-Tieni Rapport dwar id-Direttiva 98/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 1998 dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi bbażati fuq, jew li jikkonsistu minn aċċess kondizzjonali (COM(2008) 593 finali - mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tat-30 ta’ Settembru 2008).

Dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi elettroniċi bi ħlas - Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - It-Tieni Rapport dwar id-Direttiva 98/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 1998 dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi bbażati fuq, jew li jikkonsistu minn aċċess kondizzjonali (COM(2003) 198 finali - mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-24 ta’ April 2003).

L-aħħar aġġornament: 23.09.2014

Top