Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għal skopijiet statistiċi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għal skopijiet statistiċi

Sa mis-snin disgħin, sabiex prinċiparjament jiġu vvalutati livelli ta’ eleġibilità għall-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea (UE) fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi u kwantitattivi, l-UE żviluppat sistema msejħa NUTS (Klassifikazzjoni Komuni ta’ Unitajiet Territorjali għall-Istatistika) li tiddividi t-territorju tagħha ġeografikament għall-komputazzjoni ta’ statistiċi reġjonali.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (Ara atti li jemendaw).

SOMMARJU

Il-pajjiżi tal-UE għandhom is-sistemi tagħhom stess ta’ strutturi governattivi u amministrattivi, uħud aktar ċentralizzati minn oħrajn. Ivarjaw ħafna bejniethom f’termini ta’ popolazzjoni, erja u livelli ta’ żvilupp. NUTS ġiet żviluppata minn Eurostat speċifikament b’din id-diversità taċ-ċirkustanzi kkunsidrata. Sa mill-2003, bl-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003, NUTS għandha status legali u ġew miftehma regoli għal emendi futuri għall-klassifikazzjoni. Dan sabiex jiġi żgurat li d-dejta tkun tirreferi għall-istess unità reġjonali għal ċertu perjodu ta’ żmien. Dan huwa importanti, b’mod speċjali għal serje ta’ żmien.

Il-ġerarkija ta’ NUTS

Għal kull pajjiż tal-UE, hemm ġerarkija ta’ 3 livelli ta’ subdiviżjonijiet reġjonali li huma bbażati fuq limiti tal-popolazzjoni minimi u massimi.

  • NUTS 1: reġjuni soċjo-ekonomiċi maġġuri, eż. Länder Ġermaniżi, reġjuni Belġjani, reġjuni Pollakki, makroreġjuni Rumeni;
  • NUTS 2: reġjuni bażiċi għall-applikazzjoni ta’ politiki reġjonali, eż. provinċji Belġjani, reġjuni Daniżi, reġjuni Ċeki (oblasti);
  • NUTS 3: reġjuni żgħar għal dijanjożi speċifiki, eż. provinċji Bulgari (oblasti), provinċji Taljani.

It-tielet livell huwa subdiviżjoni tat-tieni livell, it-tieni livell tal-ewwel livell u l-ewwel livell tal-pajjiżi. NUTS ma tkoprix il-livell lokali (muniċipalita’). Meta l-popolazzjoni ta’ pajjiż tal-UE in ġenerali tkun taħt il-limitu minimu għal livell NUTS partikolari, il-pajjiż innifsu jikkostitwixxi unità territorjali NUTS ta’ dak il-livell.

Kriterji tal-klassifikazzjoni

L-unitajiet amministrattivi eżistenti fl-Istati Membri jeħtieġu li jiġu kkunsidrati fin-NUTS. Il-livell ta’ NUTS li għalih jikkorrespondi livell amministrattiv eżistenti huwa stabbilit fuq il-bażi tad-daqs tal-popolazzjoni medja tal-unitajiet amministrattivi tagħha kif ġej:

Livell

Popolazzjoni minima

Popolazzjoni massima

NUTS 1

3 miljuni

7 miljuni

NUTS 2

800 000

3 miljuni

NUTS 3

150 000

800 000

Jekk, għal livell partikolari fil-klassifikazzjoni, ma hemm ebda livell amministrattiv eżistenti ta’ daqs adegwat fi Stat Membru, dak il-livell għandu jiġi stabbilit billi jiġi aggregat għadd adegwat ta’ unitajiet amministrattivi li jmissu ma’ xulxin żgħar. L-unitajiet aggregati li jirriżultaw jiffurmaw livell mhux amministrattiv li kull unità mhux amministrattiva għandha tirrispetta l-livelli ogħla minnu.

Il-klassifikazzjoni NUTS attwali, valida mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2014, telenka 97 reġjun fil-Livell NUTS 1, 270 reġjun fil-livell NUTS 2 u 1294 reġjun fil-livell NUTS 3. Minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja fl-1 ta’ Lulju 2013, il-klassifikazzjoni NUTS ġiet estiża b’reġjun 1 NUTS-1, 2 reġjuni NUTS-2 u 21 reġjun NUTS-3. Ir-Regolament (UE) Nru 1319/2013 jipprovdi analiżi effettiva mill-1.1.2015 tal-livelli 1, 2 u 3 ta’ NUTS.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003

11.7.2003

-

ĠU L 154 tal-21.6.2003

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1888/2005

26.11.2005

-

ĠU L 309 tal-25.11.2005

Ir-Regolament (KE) Nru 105/2007

2.3.2007

-

ĠU L 39 tal-10.2.2007

Ir-Regolament (KE) Nru 176/2008

6.3.2008

-

ĠU L 61 tal-5.3.2008

Ir-Regolament (KE) Nru 1137/2008

11.12.2008

-

ĠU L 311 tal-21.11.2008

Regolament (UE) Nru 31/2011

7.2.2011

-

ĠU L 13 tat-18.1.2011

Regolament (UE) Nru 517/2013

1.7.2013

-

ĠU L 158 tal-10.6.2013

Regolament (UE) Nru 1319/2013

7.1.2014 Implimentazzjoni: 1.1.2015

-

ĠU L 342 tat-18.12.2013

Regolament (UE) Nru 868/2014

2.9.2014 Implimentazzjoni: 1.1.2016

-

ĠU L 241 ta’ 13.8.2014

ATTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 11/2008 tat-8 ta’ Jannar 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) fuq it-trażmissjoni tas-serji kronoloġiċi għat-tqassim reġjonali l-ġdid (Ġurnal Uffiċjali L 5 tad-9.1.2008).

Deċiżjoni Nru 1578/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 dwar il-Programm Statistiku Komunitarju 2008 sal-2012 (Ġurnal Uffiċjali L 344 tat-28.12.2007).

L-aħħar aġġornament: 02.07.2014

Top