Help Print this page 
Title and reference
Introduzzjoni tal-euro: il-kriterji ta' konverġenza

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Introduzzjoni tal-euro: il-kriterji ta' konverġenza

Qabel ma jkun jista' jadotta l-euro bħala munita waħdanija, Stat Membru jrid jissodisfa ċertu numru ta' kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji, li huma msejħa wkoll kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kundizzjonijiet huma erbgħa:

  • l-istabbiltà tal-prezzijiet;
  • il-qagħda tal-finanzi pubbliċi;
  • il-parteċipazzjoni f'mekkaniżmu ta' kambju tas-sistema monetarja Ewropea;
  • il-konverġenza tar-rati tal-imgħax.

B'hekk, meta Stat Membru jkun kandidat għall-adozzjoni tal-euro, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (UE) jivverifika li dak l-Istat Membru jirrispetta kull waħda minn dawk l-erba' kriterji. Jekk dan ikun il-każ, il-Kunsill jadotta deċiżjoni li tawtorizza lill-Istat Membru li jadotta l-euro u tispeċitika r-riżultati ta' dak l-Istati Membru fir-rigward tal-kriterji ta' konverġenza.

L-istabbiltà tal-prezzijiet

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw stabbiltà sostenibbli tal-prezzijiet. Sabiex jiġi vverifikat dan il-kriterju, il-Kunsill josserva r-rata ta' inflazzjoni tal-Istat Membru matul perjodu ta' sena. Huwa sussegwentement iqabbel dik ir-rata mar-rata ta' inflazzjoni tat-tliet Stati Membri li jippreżentaw l-aħjar riżultati fir-rigward tal-istabbiltà tal-prezzijiet. Jekk ir-rata tal-Istat Membru kandidat ma tkunx taqbeż b'aktar minn 1.5 % dik tat-tliet l-aħjar Stati Membri, allura l-kriterju tal-istabbiltà tal-prezzijiet ikun issodisfat.

Il-qagħda tal-finanzi pubbliċi

L-Istat Membru kandidat għandu jippreżenta finanzi pubbliċi sostenibbli. Fi kliem ieħor, is-sitwazzjoni baġitarja tal-Istat Membru m'għandhiex turi defiċit eċċessiv.

Il-parteċipazzjoni f'mekkaniżmu ta' kambju tas-sistema monetarja Ewropea

Il-mekkaniżmu ta' kambju Ewropew huwa mekkaniżmu tar-rata tal-kambju bejn l-euro u l-muniti tal-Istati Membri li ma adottawx l-euro. L-objettiv prinċipali tiegħu huwa li jistabbilizza r-rati tal-kambju barrani Ewropej billi jevita varjazzjonijiet wisq kbar bejn il-valur tal-euro u dak ta' muniti nazzjonali oħrajn.

Stat Membru kandidat għall-introduzzjoni tal-euro jrid ikun ipparteċipa fil-mekkaniżmu tar-rata tal-kambju Ewropew għal ta' mill-inqas sentejn. Barra minn hekk, ma jistax ikun esperjenza tensjoni gravi fir-rigward tal-munita tiegħu matul dawk is-sentejn.

Konverġenza tar-rati tal-imgħax fit-tul

Ir-rati tal-imgħax fit-tul huma kkalkulati fuq il-bażi tas-self tal-Istati Membri, jiġifieri meta dawn joħorġu bonds jew titoli ekwivalenti.

Ir-rata tal-imgħax fit-tul ta' Stat Membru kandidat għall-introduzzjoni tal-euro b'hekk tiġi mqabbla ma' valur ta' referenza. Dak il-valur ta' referenza jinkiseb billi tiġi kkalkulata l-medja tar-rata tal-imgħax fit-tul tat-tliet Stati Membri tal-UE li jippreżentaw l-aħjar riżultati fir-rigward tal-istabbiltà tal-prezzijiet. Sabiex tissodisfa dak il-kriterju, ir-rata tal-imgħax tal-Istat Membru kandidat ma tistax taqbeż b'aktar minn 2 % il-valur ta' referenza.

Rapporti ta' konverġenza

L-Istati Membri li ma jissodisfawx il-kriterji ta' konverġenza huma soġġetti għal deroga fit-tielet fażi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Ta' mill-inqas kull sentejn, il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali jifformulaw rapporti ta' konverġenza fir-rigward ta' dawk l-Istati Membri. Dawk ir-rapporti jeżaminaw il-progress miksub mill-Istati Membri fir-rigward tal-ħarsien tal-kriterji ta' konverġenza.

Għandu jiġi mfakkar li id-Danimarka u r-Renju Unit huma soġġetti għal eżenzjoni mit-tielet fażi tal-unjoni ekonomika u monetarja. Dawn iż-żewġ Stati Membri għalissa m'għandhomx l-intenzjoni li jadottaw l-euro. Għaldaqstant mhumiex ikkonċernati mill-obbligi dwar il-kriterji ta' konverġenza.

Kuntest

Il-kriterji ta' konverġenza għandhom bħala bażi ġuridika l-Artikolu 140 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (UE) u huma s-suġġett tal-protokoll nru 13 anness mat-Trattati Fundaturi tal-UE.

L-aħħar aġġornament: 15.10.2010

Top