Help Print this page 
Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

In-netwerk Eurydice huwa l-istrument ewlieni ta' strutturi ta' informazzjoni, sistemi u żviluppi fuq livell nazzjonali u Ewropew fil-qasam tal-edukazzjoni. L-għan tiegħu huwa li jtejjeb il-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni tul il-ħajja kollha.

ATT

Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-Ministri tal-Edukazzjoni, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, tas-6 ta’ Diċembru 1990, dwar in-Netwerk ta' Informazzjoni Eurydice fil-Komunità Ewropea [Ġurnal Uffiċjali C 329 tal-31.12.1990].

SOMMARJU

In-Netwerk tal-Eurydice jipprovdi sors vast ta' informazzjoni komparabbli dwar is-sistemi u l-politiki tal-edukazzjoni Ewropej u firxa kbira ta' analiżijiet komparattivi fuq suġġetti varji tas-sistemi tal-edukazzjoni. In-netwerk jappoġġa kooperazzjoni Ewropea bbażata fuq l-evidenza fl-edukazzjoni.

Bħalissa, in-netwerk jinkludi 40 unità nazzjonali bbażati fis-36 pajjiż kollha li qegħdin jipparteċipaw fil-Programm Erasmus+. L-informazzjoni pprovduta mill-unitajiet nazzjonali ta' Eurydice hija essenzjalment waħda normattiva u kwalitattiva, li għandha x'taqsam ma' dokumenti uffiċjali, bħal liġijiet, digrieti, regolamenti u rakkomandazzjonijiet. Din l-informazzjoni hija kkombinata mill-unità ċentrali tal-Eurydice (ibbażata fi Brussell) ma' sorsi ta' dejta oħrajn - bħal dejta statistika mill-Eurostat, id-database tal-UOE (database konġunta tal-UNESCO, OECD u tal-Eurostat) u r-riżultati tal-istħarriġ tal-edukazzjoni internazzjonali - sabiex jiġu prodotti rapporti finali.

Il-pubblikazzjonijiet kollha tal-Eurydice huma disponibbli bla ħlas fuq is-sit elettroniku tal-Eurydice jew f'verżjoni stampata fuq talba. Permezz tax-xogħol tiegħu, il-Eurydice jimmira li jippromwovi l-fehim, il-kooperazzjoni, il-fiduċja u l-mobilità fuq livell Ewropew u fuq livell internazzjonali. In-netwerk jikkonsisti minn unitajiet nazzjonali li jinsabu f'pajjiżi Ewropej u huwa kkoordinat mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura tal-UE.

Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar Eurydice.

ATTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 'Erasmus+': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport ĠU L 347 of 20.12.2013.

L-aħħar aġġornament: 07.04.2014

Top