Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2003/88/KE — ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

SOMMARJU

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħin tax-xogħol għall-impjegati. Dawn ikopru:

 • il-perjodi minimi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa, il-liv annwali, il-pawżi u l-ħin tax-xol massimu ta’ kull ġimgħa,
 • aspetti ta’ xogħol ta’ billejl u ta’ xogħol bix-xift.

PUNTI EWLENIN

Pajjiżi tal-UE

 • Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li l-impjegati huma intitolati għal:
  • perjodu ta’ mistrieħ ta’ kuljum minimu ta’ 11-il siegħa konsekuttivi f’kull 24,
  • waqfa ta’ mistrieħ f’kull ġurnata ta’ ħidma itwal minn 6 sigħat,
  • perjodu ta’ mistrieħ mhux interrott ta’ 24 siegħa kull 7 ijiem, flimkien mal-11-il siegħa kuljum,
  • minn tal-inqas 4 ġimgħat liv annwali mħallas,
  • ġimgħa ta’ xogħol massima ta’ bejn wieħed u ieħor 48 siegħa, inkluża s-sahra, fuq 7 ijiem.
 • Xogħol normali ta' billejl m’għandux ikun iżjed minn 8 sigħat bħala medja f’kull perjodu ta’ 24 siegħa.
 • Ħaddiema ta’ billejl huma intitolati għal kontrolli tas-saħħa bla ħlas f’intervalli regolari.

L-awtoritajiet nazzjonali

 • L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu:
  • jużaw perjodi ta’ referenza, li jvarjaw minn 14-il ġurnata sa 4 xhur, biex jikkalkulaw il-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa u l-ħin massimu ta’ xogħol,
  • jeżentaw eżekuttivi amministraturi, superjuri oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet, ħaddiema tal-familja u uffiċjali reliġjużi mil-leġiżlazzjoni.
 • Eżenzjoni mil-leġiżlazzjoni tista’ tapplika wkoll għal kull waħda minn dawn li ġejjin:
  • attivitajiet ta’ sigurtà u sorveljanza li jeħtieġu preżenza permanenti biex jipproteġu lin-nies jew proprjetà,
  • kontinwità tas-servizz u tal-produzzjoni f’żoni bħal sptarijiet, baċiri, ajruporti, l-midja u l-agrikoltura,
  • previżjoni ta’ żieda qawwija fl-attività (b’mod partikolari l-agrikoltura, t-turiżmu, is-servizzi postali, il-ferrovjarji u l-aċċidenti),
  • derogi miftiehma fi ftehim kollettiv bejn l-impjegaturi u l-impjegati.
 • Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għall-ħaddiema mobbli (xi ħadd li jittrasporta l-passiġġieri jew merkanzija bit-triq, bl-ajru jew b'passaġġi fuq l-ilma interni) jew baħħara.
 • Il-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet ta’ saħħa u sigurtà aktar favorevoli jekk ikunu jixtiequ.

Fil-Kawża C-266/14, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa ddeċidiet li, fejn ħaddiema ma jkollhomx post tax-xogħol fiss jew abitwali, il-ħin li jqattgħu jivvjaġġaw kuljum bejn darhom u l-bini tal-ewwel u l-aħħar klijenti magħżula mill-impjegatur tagħhom jikkostitwixxi ħin tax-xogħol fis-sens tad-direttiva.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hi daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ Awwissu 2004.

SFOND

Kundizzjonijiet tax-Xogħol — Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol

ATT

Direttiva tal-2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9–19)

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol(konsultazzjoni tal-ewwel fażi tal-imsieħba soċjali f’livell tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 154 tat-TFUE) (COM(2010) 106 finali tal-24.3.2010)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Li tirrevedi d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (Konsultazzjoni tat-tieni fażi mal-imsieħba soċjali fil-livell tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 154 TFUE) (COM(2010) 801 final tal-21.12.2010)

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjun dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-Direttiva 2003/88/KE (“Id-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol”) (COM(2010) 802 final tal-21.12.2010)

l-aħħar aġġornament 12.01.2016

Top