Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 195, 19 ta' Ġunju 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 195

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
19 ta' Ġunju 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 195/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 195/02

Kawża C-527/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Midden-Nederland – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Stichting Brein vs Jack Frederik Wullems, li qed jaġixxi taħt l-isem Filmspeler (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà intellettwali u industrijali — Direttiva 2001/29/KE — Armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Artikolu 3(1) — Avviż lill-pubbliku — Kunċett — Bejgħ ta’ mediaplayer — Moduli addizzjonali (add-ons) — Pubblikazzjoni ta’ xogħlijiet mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur — Aċċess għal siti tal-internet ta’ streaming — Artikolu 5(1) u (5) — Dritt ta’ riproduzzjoni — Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet — Użu legali)

2

2017/C 195/03

Kawża C-564/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Tibor Farkas vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Eżami ex officio ta’ motiv ibbażat fuq il-ksur tal-liġi tal-Unjoni — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Sistema ta’ awtolikwidazzjoni — Artikolu 199(1)(g) — Applikazzjoni biss fil-każ ta’ beni immobbli — Ħlas indebitu tat-taxxa mix-xerrej ta’ oġġetti lill-bejjiegħ b’riżultat ta’ fattura mfassla b’mod żbaljat — Deċiżjoni tal-awtorità fiskali li tikkonstata dejn fiskali taħt ir-responsabbiltà tax-xerrej ta’ oġġetti u li tirrifjuta l-ħlas tat-tnaqqis mitlub minnu, kif ukoll li timponi multa fiskali fuqu)

3

2017/C 195/04

Kawża C-632/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Înalta Curte de Casație şi Justiție – ir-Rumanija) – Costin Popescu vs Guvernul României et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport — Trasport bit-triq — Liċenzja tas-sewqan — Direttiva 2006/126/KE — Artikolu 13(2) — Kunċett ta’ “dritt ta’ sewqan mogħti qabel 19 ta’ Januar 2013” — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi din id-direttiva — Obbligu li tinkiseb liċenzja tas-sewqan impost fuq il-persuni li kellhom l-awtorizzazzjoni sabiex isuqu mopeds mingħajr liċenzja qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din il-leġiżlazzjoni)

4

2017/C 195/05

Kawża C-51/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ April 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Noord-Holland – il-Pajjiżi l-Baxxi) Stryker EMEA Supply Chain Services BV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Intestaturi tariffarji — Klassifikazzjoni tal-merkanzija — Viti għall-impjanti li huma intiżi sabiex jiddaħħlu fil-ġisem ta’ bniedem għat-trattament ta’ ksur tal-għadam jew għat-tqegħid ta’ protesijiet — Nomenklatura Magħquda — Intestatura 9021 — Regolament ta’ Implementazzjoni (UE) Nru 1212/2014 — Validità)

4

2017/C 195/06

Kawża C-142/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 92/43/KEE — Artikolu 6(3) — Konservazzjoni tal-habitats naturali — Bini tal-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-faħam ta’ Moorburg (il-Ġermanja) — Żoni Natura 2000 fil-kuritur tax-xmara Elbe iktar ’il fuq mill-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-faħam — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ pjan jew ta’ proġett fuq sit protett)

5

2017/C 195/07

Kawża C-464/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ April 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Talba għal aċċess għal dokumenti tal-Kummissjoni — Rifjut — Rikors għal annullament — Artikolu 19 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — Rappreżentanza quddiem il-qrati tal-Unjoni — Avukat li ma għandux il-kwalità ta’ terz fir-rigward tal-appellanti — Inammissibbiltà manifesta tar-rikors — Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

6

2017/C 195/08

Kawża C-625/16 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Marzu 2017 – Anikó Pint vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jirriżultaw mill-Gvern Ungeriż dwar il-proċedura EU Pilot no 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] dwar allegat ksur mill-Ungerija tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Talba ta’ komunikazzjoni ta’ dokumenti — Assenza ta’ risposta tal-Kummissjoni Ewropea)

6

2017/C 195/09

Kawża C-555/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Salerno (l-Italja) fil-31 ta’ Ottubru 2016 – proċeduri kriminali kontra Vincenzo D’Andria u Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Kawża C-581/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Salerno (l-Italja) fis- 16 ta’ Novembru 2016 – proċeduri kriminali kontra Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Kawża C-582/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Salerno (l-Italja) fis-16 ta’ Novembru 2016 – proċeduri kriminali kontra Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Kawża C-610/16 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2016 minn Anastasia-Soultana Gaki mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-19 ta’ Settembru 2016 fil-Kawża T-112/16, Gaki vs Il-Parlament

8

2017/C 195/13

Kawża C-29/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-19 ta’ Jannar 2017 – Novartis Farma SpA vs Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Kawża C-42/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte costituzionale (l-Italja) fis-26 ta’ Jannar 2017 – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Kawża C-101/17 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2017 minn Verus Eood mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fis-7 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża T-82/14 – Copernicus-Trademarks vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Kawża C-141/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanja) fil-21 ta’ Marzu 2017 – José Luis Cabana Carballo vs Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) u Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Kawża C-145/17 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2017 minn Internacional de Productos Metálicos, S.A. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-25 ta’ Jannar 2017 fil-Kawża T-217/16, Internacional de productos metálicos vs Il-Kummissjoni

12

2017/C 195/18

Kawża C-154/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Litwanja) fis-27 ta’ Marzu 2017 – SIA “E LATS”

14

2017/C 195/19

Kawża C-169/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-3 ta’ April 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino vs Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

14

2017/C 195/20

Kawża C-181/17: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

15

2017/C 195/21

Kawża C-205/17: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

16

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 195/22

Kawża T-512/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Green Source Poland vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — FEŻR — Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 — Rifjut li jingħata kontribut finanzjarju għal proġett kbir — Impriża responsabbli mit-twettiq tal-proġett — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”]

17

2017/C 195/23

Kawża T-744/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Meta Group vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratti ta’ sussidju konklużi fil-kuntest tas-sitt programm qafas dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni (2002-2006) — Kuntratti ta’ sussidju konklużi fil-kuntest tal-programm qafas għall-innovazzjoni u l-kompetittività (2007-2013) — Rimbors tas-sommom imħallsa — Ammont li għad irird jitħallas mill-ammont totali tal-kontibuzzjoni finanzjarja mogħtija lir-rikorrenti — Spejjeż eliġibbli — Responsabbiltà kuntrattwali”)

17

2017/C 195/24

Kawża T-264/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta April 2017 – Gameart vs Il-Kummissjoni [“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jikkonċernaw proċedura għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Dokumenti stabbiliti minn Stat Membru — Talba għal aċċess għad-dokumenti mibgħuta lill-Istat Membru — Trasferiment tat-talba għal aċċess lill-Kummissjoni — Rifjut ta’ aċċess — Kompetenza tal-Kummissjoni — Dokument li joriġina minn istituzzjoni — Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001”]

18

2017/C 195/25

Kawża T-375/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017 – Germanwings vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Għajnuna favur kumpannija tal-ajru li tuża l-ajruport ta’ Zweibrücken — Vantaġġ — Imputabbiltà lill-Istat — Obbligu ta’ motivazzjoni — Aspettattivi leġittimi — Aċċes għal dokumenti — Dokumenti relatati ma’ proċedura ta’ stħarriġ ta’ għajnuna mill-Istat — Rifjut li jingħata aċċess għad-dokumenti mitluba — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-għanijiet tal-attivitajiet ta’ spezzjoni, ta’ investigazzjoni u ta’ awditjar”)

19

2017/C 195/26

Kawża T-403/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – JYSK vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — FEŻR — Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 — Rifjut ta’ għoti ta’ kontribut finanzjarju għal proġett kbir — Impriża responsabbli mit-twettiq tal-proġett — Nuqqas ta’ inċidenza diretta — Inammissibbiltà”]

20

2017/C 195/27

Kawża T-622/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017 – Deere vs EUIPO (EXHAUST-GARD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea EXHAUST-GARD — Raġuni relattiva għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

20

2017/C 195/28

Kawża T-681/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Mejju 2017 – Environmental Manufacturing vs EUIPO – Société Elmar Wolf (Rappreżentazzjoni ta’ ras ta’ lupu) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta ras ta’ lupu — Trade mark figurattiva internazzjonali preċedenti Outils WOLF — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

21

2017/C 195/29

Kawża T-721/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017 – BASF vs EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedura għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea DINCH — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament KE Nru 207/2009 — Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009”)

21

2017/C 195/30

Kawża T-25/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Haw Par vs EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trademark tal-Unjoni Ewropea figurattiva GELENKGOLD — Trademark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti li tirrappreżenta tigra — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Awtorità ta’ res judicata — Karattru distintiv imsaħħaħ tat-trade mark preċedenti miksub permezz tal-Użu — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Dritt għal smiegħ — It-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 — Serje ta’ trade marks”)

22

2017/C 195/31

Kawża T-36/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Mejju 2017 – Enercon vs EUIPO – Gamesa Eólica (Sfumaturi ta’ aħdar) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea li tikkonsisti fi sfumaturi ta’ aħdar — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009”]

23

2017/C 195/32

Kawża T-97/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2017 – Kasztantowicz vs EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali GEOTEK — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Regola 40(5) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 — Prova tal-użu ġenwin tat-trade mark — Tardività — Regola 61(2) u (3) u Regola 65(1) tar-Regolament Nru 2868/95 — Notifika tat-terminu mogħti lid-detentur permezz ta’ fax — Assenza ta’ fatti li jistgħu jikkontestaw ir-rapport ta’ trażmissjoni pprovdut mill-EUIPO — Artikolu 78 tar-Regolament Nru 207/2009 — Regola 57 tar-Regolament Nru 2868/95 — Talba għas-smiegħ ta’ xhieda — Marġni ta’ diskrezzjoni tal-EUIPO”]

23

2017/C 195/33

Kawża T-132/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2017 – PayPal vs EUIPO – Hub Culture (VENMO) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea VENMO — Mala fide — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

24

2017/C 195/34

Kawża T-200/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Mejju 2017 – Gfi PSF vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Servizzi ta’ żvilupp, manutenzjoni, evoluzzjoni u għajnuna għas-siti tal-Internet — Ċaħda ta’ offerta ta’ offerent — Offerta rċevuta diġà miftuħa — Artikolu 111(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju”)

24

2017/C 195/35

Kawża T-224/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 5 ta’ Mejju 2017 – Messe Friedrichshafen vs EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Out Door — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti OUTDOOR PRO — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009”]

25

2017/C 195/36

Kawża T-446/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2017– CC vs Il-Parlament (“Appell — Servizz pubbliku — Reklutaġġ — Avviż ta’ kompetizzjoni — Kompetizzjoni ġenerali — Żbalji fil-ġestjoni tal-lista tal-kandidati li għaddew — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Produzzjoni ta’ provi ġodda — Dannu materjali — Ugwaljanza fit-trattament — Żnaturament tal-fatti — Telf ta’ opportunità”)

26

2017/C 195/37

Kawża T-569/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ April 2017 – OU vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Proċeduri dixxiplinari — Sospensjoni — Somma miżmuma fir-rigward tar-remunerazzjoni — Twiddiba — Rimbors — Artikolu 24(4) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal”)

26

2017/C 195/38

Kawża T-580/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2017 – Azoulay et vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Membri tal-persunal temporanju — Remunerazzjoni — Allowances tal-familja — Allowance tal-edukazzjoni — Rifjut ta’ rimbors tal-ispejjeż skolastiċi — Artikolu 3(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Aspettattivi leġittimi — Ugwaljanza fit-trattament — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

27

2017/C 195/39

Kawża T-588/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2017 – HN vs Il-Kummissjoni [“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regoli ġodda dwar il-karriera u l-promozzjoni lejn il-gradi AD 13 u AD 14 — Uffiċjali fil-grad AD 12 — Eżerċizzju ta’ responsabbiltajiet partikolari — Artikolu 30(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Proċedura ta’ promozzjoni 2014 — Talba għal klassifikazzjoni f’pożizzjoni tat-tip ‘konsulent jew ekwivalenti’ — Assenza ta’ tweġiba mill-Awtorità tal-Ħatra — Proċedura ta’ promozzjoni 2015 — Applikazzjoni ġdida għal klassifikazzjoni f’pożizzjoni tat-tip ‘konsulent jew ekwivalenti’ jew ‘kap tal-unità jew ekwivalenti’ — Ċaħda mill-Awtorità tal-Ħatra — Natura konfermattiva tar-rifjut ta’ klassifikazzjoni f’pożizzjoni tat-tip ‘konsulent jew ekwivalenti’ — Rekwiżiti marbuta mal-proċedura prekontenzjuża — Inammissibbiltà”]

28

2017/C 195/40

Kawża T-381/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2017 – Düll vs EUIPO – Cognitect (DaToMo) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ annullament — Irtirar tal-applikazzjoni għal revoka — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

28

2017/C 195/41

Kawża T-123/17 R: Digriet tal-Viċi President tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte vs ACER (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Enerġija — Deċiżjoni tal-ACER li tiċħad talba għal intervent fil-Każ A-001-2017(konsolidat) — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

29

2017/C 195/42

Kawża T-158/17 R: Digriet tal-Viċi President tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ April 2017 – Post Telecom vs BEI (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni permezz ta’ netwerk metropolitan għall-bini u għall-uffiċċji tal-Grupp tal-BEI fil-Lussemburgu — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

30

2017/C 195/43

Kawża T-159/17: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Marzu 2017 – Claro Sol Cleaning vs EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Kawża T-202/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Marzu 2017 – Calhau Correia de Paiva vs Il-Kummissjoni

31

2017/C 195/45

Kawża T-203/17: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ April 2017 – GY vs Il-Kummissjoni

32

2017/C 195/46

Kawża T-206/17: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ April 2017 – Argus Security Projects vs Il-Kummissjoni u EUBAM

33

2017/C 195/47

Kawża T-216/17: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2017 – Mabrouk vs Il-Kunsill

34

2017/C 195/48

Kawża T-222/17: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2017 – Recylex et vs Il-Kummissjoni

34

2017/C 195/49

Kawża T-228/17: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry vs Il-Kummissjoni

35

2017/C 195/50

Kawża T-229/17: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2017 – Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

37

2017/C 195/51

Kawża T-234/17: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2017 – Siberian Vodka vs EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Kawża T-235/17: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2017 – Dometic Sweden vs EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Kawża T-238/17: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2017 – Gugler vs EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Kawża T-239/17: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2017 – Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

40

2017/C 195/55

Kawża T-241/17: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2017 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni

41

2017/C 195/56

Kawża T-246/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik vs EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Kawża T-247/17: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ April 2017 – Azarov vs Il-Kunsill

43

2017/C 195/58

Kawża T-250/17: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2017 – avanti vs EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Kawża T-251/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2017 – Robert Bosch vs EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Kawża T-252/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2017 – Robert Bosch vs EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Kawża T-253/17: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2017 –Der Grüne Punkt vs EUIPO – Halston Properties (Rappreżentazzjoni ta’ ċirku b’żewġ vleġeġ)

45


 

Rettifika

2017/C 195/62

Rettifika għall-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali dwar il-Kawża T-232/16 P ( ĠU C 63, 27.2.2017 )

47


MT

 

Top