Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programm tal-politika tal-ispettru tar-radju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programm tal-politika tal-ispettru tar-radju

Il-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju tal-UE jimmira li jiżgura l-funzjonament tas-suq intern f'oqsma politiċi tal-UE varji li jinvolvu l-użu ta' spettru tar-radju u li jiżgura li l-UE timmassimizza l-użu tagħha ta' din ir-riżorsa finita b'mod koordinat.

ATT

Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju.

SOMMARJU

Il-programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju fuq 5 snin tal-UE jiddefinixxi l-ippjanar u l-armonizzazzjoni strateġika tal-użu tal-ispettru għal oqsma tas-Suq Intern tal-UE, bħall-komunikazzjonijiet elettroniċi, ir-riċerka u l-ispazju, it-trasport, l-enerġija u l-politiki awdjoviżivi, minħabba li l-aċċess għall-ispettru tar-radju huwa essenzjali għal firxa kbira ta' attivitajiet minn komunikazzjonijiet bla fili għax-xandir, apparat fuq medda qasira, għat-trasport, applikazzjonijiet tas-sigurtà pubblika u applikazzjonijiet spazjali.

L-objettivi tal-programm tal-politika tal-ispettru tar-radju huma li:

 • jkun hemm biżżejjed spettru disponibbli sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet dejjem jikbru, b'mod partikolari 1200 MHz għal komunikazzjonijiet bla fili;
 • tiġi massimizzatal-flessibilità fl-użu tal-ispettru;
 • jitjieb l-użu effiċjenti tal-ispettru;
 • tiġi promossa l-kompetizzjoni bejn servizzi tal-komunikazzjoni elettronika;
 • jiġi armonizzat is-suq intern u jiġu żviluppati servizzi transnazzjonali;
 • tiġi evitata interferenza ujiġu evitatidisturbi ;
 • tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem.

L-Istati Membri huma meħtieġa:

 • jadottaw sal-1 ta' Jannar 2013 miżuri ta' awtorizzazzjoni u allokazzjoni xierqa għall-iżvilupp ta' servizzi broadband;
 • iħaddnu l-użu kollettiv tal-ispettru kif ukoll użu kondiviż tal-ispettru;
 • jikkooperaw sabiex jiżviluppaw standards armonizzati għal apparat u terminals tar-radju;
 • jadottaw kundizzjonijiet u proċeduri ta' għażla li jippromwovu l-investiment u l-użu effiċjenti tal-ispettru.

Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa l-aqwa prattiċi fuq kundizzjonijiet u proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-faxex tal-ispettru sabiex tevita frammentazzjoni eċċessiva tas-suq intern.

Biex jiżguraw kompetizzjoni ġusta, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri bħal:

 • il-limitazzjoni tal-ammont ta' spettru li għalih, drittijiet għall-użu jingħataw lil kwalunkwe operatur ekonomiku;
 • riservazzjoni tal-ispettru għal dawk ġodda li jidħlu fis-suq;
 • il-limitazzjoni ta' drittijiet ta' użu ġodda f'ċerti faxex sabiex operaturi jiġu impeduti milli jakkumulaw wisq spettru u jagħmlu ħsara lill-kompetizzjoni;
 • il-projbizzjoni ta' trasferimenti ta' drittijiet ta' użu tal-ispettru;
 • l-emendar ta' drittijiet eżistenti ta' ċerti operaturi f'każijiet ta' akkumulazzjoni eċċessiva, skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2002/20/KE.

L-Istati Membri għandhom jallokaw porzjon suffiċjenti ta' spettru għaċ-ċittadini Ewropej kollha sabiex ikollhom aċċess għall-broadband sal-2020.

Sal-1 ta' Jannar 2013, l-Istati Membri kellhom jawtorizzaw l-użu ta' faxex armonizzati sabiex jippermettu lill-konsumaturi aċċess faċli għal servizzi ta' broadband bla fili inkluż il-faxxa 800 MHz (id-dividend diġitali). Huma għandhom jippermettu wkoll il-kummerċjalizzazzjoni tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru f'dawn il-faxex armonizzati.

Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, qiegħda toħloq inventarju tal-użu tal-ispettru eżistenti u tal-ħtiġijiet futuri għall-ispettru minn 400MHz sa 6 GHz.

L-UE tipparteċipa f'negozjati internazzjonali relatati ma' kwistjonijiet tal-ispettru, skont ir-regoli tat-Trattat, sabiex tiddefendi l-interessi tagħha. F'negozjati internazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li jkun hemm disponibbli l-ispettru meħtieġ għall-iżvilupp tal-politiki tal-UE. L-UE tista' tgħin lill-Istati Membri fis-solvien ta' kwistjonijiet ta' koordinazzjoni tal-ispettru ma' pajjiżi mhux tal-UE.

REFERENZA

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni Nru 243/2012/UE

10.4.2012

1.7.2015, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor

ĠU L 81 tal-21.3.2012

L-aħħar aġġornament: 14.02.2014

Top