Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Addittivi tal-ikel sikuri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Addittivi tal-ikel sikuri

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 1333/2008 — l-addittivi tal-ikel

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

 • Dan jissostitwixxi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) preċedenti billi jiġbor flimkien taħt att legali wieħed it-tipi kollha ta’ addittivi tal-ikel*.
 • Dan jipprovdi listi ta’:
  • addittivi approvati,
  • kundizzjonijiet dwar l-użu u t-tikkettar tagħhom.
 • Huwa jissimplifika wkoll il-proċedura għall-awtorizzazzjoni.

PUNTI EWLENIN

 • Addittivi approvati mill-UE biss jistgħu jinbiegħu u jintużaw fl-ikel.
 • Sabiex jiġi approvat, addittiv tal-ikel ma jridx iġib miegħu riskji għas-saħħa jew iqarraq bil-konsumaturi. Irid jissodisfa ħtieġa raġonevoli li ma tkun tista’ tintlaħaq bl-ebda mod ieħor.
 • Addittiv irid jipprovdi benefiċċji għall-konsumaturi. Dawn jinkludu:
  • il-preservazzjoni tal-kwalità nutrizzjonali tal-ikel,
  • jgħin fil-manifattura, l-ipproċessar, il-preparazzjoni, it-trattament, l-ippakkjar, it-trasport jew il-ħażna tiegħu,
  • jissodisfa bżonnijiet ta’ dieta speċjali.
 • Japplikaw kundizzjonijiet speċifiċi għal sustanzi li jagħtu l-ħlewwa u sustanzi għall-għoti tal-kulur.
 • L-addittivi għandhom jintużaw fl-inqas livell meħtieġ biex jinkiseb l-effett mixtieq. Dan il-livell għandu jqis il-konsum aċċettabbli ta’ kuljum u l-bżonnijiet ta’ gruppi speċjali ta’ konsumaturi (eż. persuni b'allerġiji).
 • Bħala regola, l-addittivi m’għandhomx jintużaw:
  • f’ikel mhux ipproċessat,
  • f’ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar.
 • L-addittivi, kemm jekk għall-bejgħ lill-konsumatur finali u kemm jekk le, iridu jissodisfaw rekwiżiti ċari dwar l-ittikkettar, bħal pereżempju jipprovdu l-isem u/jew in-numru E (pereżempju, il-kulur sunset yellow huwa E 110).
 • Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għas-sustnazi segwenti, sakemm ma jintużawx bħala addittivi tal-ikel:
  • għajnuniet għall-ipproċessar, jiġifieri sustanza użata apposta sabiex tiġi pproċessata materja prima,
  • sustanzi użati sabiex iħarsu l-pjanti u prodotti mill-pjanti,
  • nutrijenti miżjuda mal-ilma,
  • sustanzi għat-trattament tal-ilma.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-20 ta' Jannar 2010.

SFOND

Il-biċċa l-kbira tal-evalwazzjonijiet tal-addittivi jmorru lura għat-tmeninijiet u d-disgħinijiet. Issa qed jerġgħu jiġu evalwati. Dan il-proċess huwa mistenni li jitlesta sal-2020.

Wara dan, il-Kummissjoni Ewropea tista' tipproponi bidliet għall-kundizzjonijiet attwali tal-użu jew tneħħi xi addittivi mil-lista approvata.

Għal aktar informazzjoni ara:

* TERMINI EWLENIN

Addittivi tal-ikel: sustanzi li jintużaw fl-ikel għal raġunijiet differenti, pereżempju biex jagħtu l-ħlewwa, jagħtu l-kulur jew iżidu t-tul ta’ żmien qabel jiskadi l-ikel.

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi ta’ l-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16–33)

L-emendi suċċessivi għall-annessi tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 257/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi programm għar-rivalutazzjoni tal-addittivi tal-ikel approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi tal-ikel (ĠU L 80, 26.3.2010, p. 19–27)

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012tad-9 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 83, 22.3.2012, p. 1–295).

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 19.09.2016

Top