Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kooperazzjoni mal-Istati Uniti għal operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Kooperazzjoni mal-Istati Uniti għal operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet

L-Unjoni Ewropea (UE) u l-Istati Uniti jaqsmu objettivi komuni f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika barranija tagħhom. B'mod partikolari, huma jinkoraġġixxu s-solvien b'mod paċifiku tal-kunflitti kif ukoll il-bini mill-ġdid u l-istabilizzazzjoni ta' pajjiżi f'sitwazzjoni ta' kriżi. Għalhekk, l-UE u l-Istati Uniti ddeċidew li jikkondividu l-isforzi tagħhom għal ċerti operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' kriżijiet immexxija mill-UE f'pajjiżi terzi.

ATT

Ftehim qafas bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-parteċipazzjoni tal-Istati Uniti tal-Amerika f’operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ta’ mmaniġġar ta’ kriżijiet.

SOMMARJU

Dan il-ftehim huwa ftehim qafas li japplika għall-operazzjonijiet kollha ta' ġestjoni ta' kriżi mmexxija mill-Unjoni Ewropea (UE) f'pajjiżi terzi u li l-Istati Uniti ddeċidew li jipparteċipaw fihom. Il-ftehim jiddefinixxi b'mod partikolari l-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tal-Istati Uniti u r-relazzjonijiet tagħhom mal-UE waqt li jkunu għaddejjin il-missjonijiet.

Il-parteċipazzjoni tal-Istati Uniti fl-operazzjoni ta' ġestjoni ta' kriżi mmexxija mill-UE

L-Istati Uniti jiddeċiedu fuq bażi ta' każ b'każ li jipparteċipaw f'operazzjonijiet immexxija mill-UE. Imbagħad, l-UE tadotta deċiżjoni li fiha tistieden lill-Istati Uniti sabiex jissieħbu f'operazzjoni. Jekk huma jaċċettaw, l-Istati Uniti jwiegħdu wkoll li jobdu t-termini tad-deċiżjoni tal-Kunsill permezz ta' liema l-UE tkun iddeċidiet li tmexxi l-operazzjoni kkonċernata.

Sussegwentament, l-UE u l-Istati Uniti jikkonsultaw ma' xulxin fuq il-kontribut propost tal-Istati Uniti. Dan il-kontribut jittraduċi ruħu fil-bgħit ta' persunal, ta’unitajiet u ta' beni ċivili. L-UE u l-Istati Uniti jiftiehmu wkoll fuq kontribut possibbli tal-Istati Uniti għall-baġit tal-operazzjoni. Barra minn hekk, l-Istati Uniti jassumu l-ispejjeż kollha marbutin mal-parteċipazzjoni tagħhom, għajr meta l-ispejjeż ikunu previsti fil-baġit.

Meta jridu, l-Istati Uniti jistgħu jiddeċiedu li jirtiraw għal kollox jew parzjalment mill-operazzjoni militari wara konsultazzjoni mal-UE. Barra minn hekk, id-deċiżjoni li tintemm l-operazzjoni ta' ġestjoni ta' kriżi tappartjeni essenzjalment għal-UE. Madankollu, din għandha tikkonsulta mal-Istati Uniti jekk dawn ikunu qegħdin jipprovdu kontribut sad-data li fiha tittieħed id-deċiżjoni.

Barra minn hekk, id-differenzi kollha dwar l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan il-ftehim huma regolati bejn l-UE u l-Istati Uniti permezz ta' kanali diplomatiċi.

L-istatus tal-kontinġent Amerikan issekondat fil-qafas ta' operazzjoni mmexxija mill-UE

L-istatus ta' kontinġent Amerikan huwa regolat mill-ftehim fuq l-istatus tal-missjoni konkluż bejn l-UE u l-Istat fejn tkun qiegħda sseħħ l-operazzjoni. L-Istati Uniti għandhom ikunu f'pożizzjoni li jeżaminaw dan il-ftehim qabel ma jiddeċiedu jekk humiex sejrin jipparteċipaw jew le fl-operazzjoni.

Jekk tali ftehim ma jkunx għadu ġie konkluż, il-partijiet għandhom jaqblu fuq ftehim ekwivalenti qabel jiġi skjerat il-kontinġent Amerikan.

Il-ftehim fuq l-istatus tal-missjoni jiddefinixxi b'mod partikolari l-privileġġi u l-immunitajiet tal-persunal u tal-unitajiet distakkati tal-Istati Uniti.

Barra minn hekk, l-Istati Uniti jirriservaw id-dritt li jeżerċitaw is-setgħat tal-ġurisdizzjoni tagħhom fuq il-persunal distakkat tagħhom fil-pajjiż fejn tkun qiegħda sseħħ l-operazzjoni. Bl-istess mod, hija r-responsabilità tagħhom li jissodisfaw kwalunkwe pretensjoni għall-parteċipazzjoni tagħhom b'mod konformi mal-liġi nazzjonali.

Tmexxija tal-operazzjonijiet

L-UE hija responsabbli mit-tmexxija tal-operazzjoni ta' ġestjoni ta' kriżi. Hija tiddefinixxi wkoll l-objettivi u l-linji gwida tal-missjonijiet.

L-Istati Uniit għandhom jiżguraw li l-persunal u l-unitajiet tagħhom iwettqu d-dmirijiet tagħhom b'mod konformi ma' dawn il-linji gwidi. B'hekk, il-persunal tal-unitajiet distakkati huma marbutin isegwu d-direttivi tal-kap tal-missjoni jew tal-kmandat tal-UE, iżda jibqgħu għal kollox taħt il-kmand tal-Istati Uniti.

Barra minn hekk, l-Istati Uniti jaħtru punt ta' kuntatt nazzjonali sabiex jirrappreżenta lill-kontinġent nazzjonali tagħhom fi ħdan l-operazzjoni. Dan il-punt ta' kuntatt għandu b'mod partikolari jsegwi l-istruzzjonijiet tal-kap tal-missjoni u huwa responsabbli għal materji ta' dixxiplina fi ħdan il-kontinġent Amerikan.

Rinunzja għal talbiet ta' indennizz

Permezz ta' dan il-ftehim, l-UE u l-Istati Uniti jirrinunzjaw għat-talbiet ta' indennizz kontra l-parti l-oħra għal danni li jirriżultaw mit-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom, għajr f'każijiet ta' negliġenza gravi jew ta' kondotta ħażina konsapevoli.

Ir-rinunzja għal talbiet ta' indennizz għandha tkun is-suġġett ta' dikjarazzjoni min-naħa tal-Istati Uniti u ta' kull Stat Membru tal-UE.

Referenzi

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fi ħdan l-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Ftehim qafas bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea

Ara Artikolu 10.1Applikazzjoni provviżorja: 17.5.2001

ĠU L 143, 31.5.2011

L-aħħar aġġornament: 29.07.2011

Top