Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistema ta’ tassazzjoni komuni applikabbli fil-każ ta’ kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta’ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea differenti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistema ta’ tassazzjoni komuni applikabbli fil-każ ta’ kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta’ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea differenti

Din id-direttiva tipprovdi regoli dwar it-tassazzjoni newtrali mil-lat tal-kompetizzjoni dwar id-dividendi u l-qligħ imqassam minn sussidjarji lill-kumpanija prinċipali tagħhom. Din hija sistema komuni maħsuba biex tiffaċilita r-raggruppament ta’ kumpaniji fl-Unjoni Ewropea (UE), bil-għan li jkun żgurat li s-suq intern jiffunzjona b’mod effettiv.

ATT

Direttiva tal-Kunsill 2011/96/UE tat-30 ta’ Novembru 2011 dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal- kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti.

Direttiva tal-Kunsill 2014/86/UE tat-8 ta’ Lulju 2014 li temenda d-Direttiva 2011/96/UE dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni applikabbli fil-każ tal-kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti.

SOMMARJU

L-għan ta’ din id-direttiva, li normalment tissejjaħ id-Direttiva dwar Kumpaniji Prinċipali-Sussidjarji, huwa li jiġu eżentati d-dividendi u tqassim ta’ profitti oħra mħallsin minn kumpaniji sussidjarji lill-kumpanija prinċipali tagħhom mit-taxxi minn ras il-għajn, u li tiġi eliminata t-taxxa doppja ta’ tali introjtu fil-livell tal-kumpanija prinċipali.

Tipi ta’ kumpaniji affettwati

It-tipi ta’ kumpaniji affettwati huma kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata, kumpaniji privati b’responsabbiltà limitata, ċerti kooperattivi, kumpaniji reċiproċi, banek tat-tfaddil, fondi, kumpaniji Ewropej u soċjetajiet kooperattivi Ewropej.

Dawn il-kumpaniji ma jridx ikollhom id-domiċilju fiskali tagħhom barra l-UE u jridu jkunu soġġetti għat-taxxa fuq il-korporazzjonijiet mingħajr il-possibbiltà ta’ għażla u mingħajr ma jkunu eżentati.

L-istatus ta’ kumpanija prinċipali huwa attribwit lil kumpanija minn pajjiż tal-UE li jkollha investiment minimu ta’ 10 % fil-kapital ta’ kumpanija minn pajjiż tal-UE ieħor.

Ir-riċeviment tal-qligħ

Kumpanija prinċipali jew stabbiliment permanenti għandu l-possibbiltà li jirċievi l-qligħ, anki lil hinn mill-perjodu ta’ likwidazzjoni. F’dan il-każ, il-pajjiż tal-UE tal-kumpanija prinċipali jew tal-istabbiliment permanenti ma għandux jintaxxa dawn il-profitti jew għandu jintaxxahom filwaqt li jawtorizza lill-kumpanija prinċipali u lill-istabbiliment permanenti li jnaqqsu mill-ammont tat-taxxa dovuta dik il-parti tat-taxxa fuq il-korporazzjonijiet relatata ma’ dan il-qligħ u mħallsa mis-sussidjarja u kwalunkwe sussidjarja fi skala iktar baxxa.

Bħala sforz biex il-kumpaniji transkonfinali ma jitħallewx jiskedaw il-pagamenti tagħhom fi ħdan il-grupp sabiex jibbenefikaw min-nontassazzjoni doppja, il-pajjiż tal-UE tal-kumpanija prinċipali jew tal-istabbiliment permanenti għandu jintaxxa l-qligħ riċevut, diment li dan il-qligħ ikun jista’ jitnaqqas mis-sussidjarja.

Il-pajjiżi tal-UE għad għandhom l-għażla li jipprovdu li kull spiża li jkollha x’taqsam mal-investiment u kull telf tal-kapital li jirriżulta mit-tqassim tal-qligħ tal-kumpanija sussidjarja ma jkunux jistgħu jitnaqqsu mill-qligħ taxxabbli tal-kumpanija prinċipali.

Il-qligħ imqassam minn sussidjarja lill-kumpanija prinċipali tagħha huwa eżentat mit-taxxa minn ras il-għajn. Bl-istess mod, il-pajjiż tal-UE tal-kumpanija prinċipali ma jistax jimponi t-taxxa minn ras il-għajn fuq il-qligħ li din il-kumpanija tirċievi mingħand is-sussidjarja tagħha. Madankollu, din id-dispożizzjoni ma tikkonċernax il-ħlas minn qabel jew il-ħlas bil-quddiem tat-taxxa fuq il-korporazzjonijiet lill-pajjiż tal-UE fejn tinsab is-sussidjarja, li jsir b’rabta ma’ tqassim tal-qligħ lill-kumpanija prinċipali tagħha.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2011/96/UE

18.1.2012

18.1.2012

ĠU L 345 tad-29.12.2011

Direttiva 2014/86/UE

14.8.2014

31.12.2015

ĠU L 219 tal-25.7.2014

ATTI RELATATI

Direttiva tal-Kunsill 2013/13/UE tat-13 ta’ Mejju 2013 li tadatta ċerti direttivi fil-qasam tat-tassazzjoni, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (ĠU L 141 tat-28.5.2013).

L-aħħar aġġornament: 25.11.2014

Top