Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili għall-vetturi bil-mutur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili għall-vetturi bil-mutur

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2009/103/KE - Assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili għall-vetturi bil-mutur

SOMMARJU

L-assigurazzjoni għall-vetturi tirrappreżenta proporzjon sinifikanti mill-poloz tal-assigurazzjoni li ma tirrigwardax il-ħajja li jsiru fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE). Din id-Direttiva għandha l-għan li tgħin lir-residenti tal-UE li jkunu involuti f’inċident tat-traffiku f’pajjiż ieħor tal-UE.

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Skont id-Direttiva, l-abbonati f’poloz tal-assigurazzjoni obbligatorja tal-vetturi bil-mutur fil-pajjiżi kollha tal-UE huma koperti għas-sewqan mal-UE kollha.

PUNTI EWLENIN

Id-Direttiva:

teħtieġ li l-vetturi bil-mutur kollha fl-UE jkunu koperti minn assigurazzjoni tar-responsabbiltà ta’ terzi obbligatorja*

tabolixxi l-kontrolli fil-fruntieri fuq l-assigurazzjoni sabiex tiffaċilita l-ivvjaġġar internazzjonali fi ħdan l-UE

tippreskrivi kopertura minima tal-assigurazzjoni tar-responsabbiltà ta’ terzi fil-pajjiżi tal-UE

tispeċifika l-persuni eżentati u l-awtoritajiet responsabbli għall-kumpens

tintroduċi mekkaniżmu biex tikkumpensa lill-vittmi lokali ta’ inċidenti kkawżati minn vetturi minn pajjiż tal-UE ieħor

tirrikjedi ħlas malajr tal-pretensjonijiet li jirriżultaw minn inċidenti li jsiru barra l-pajjiż tal-UE ta’ residenza tal-vittma (’l hekk imsejħa “visiting victims”)

tintitola lid-detenturi tal-polza jitolbu għal stqarrija dwar il-pretensjonijiet (jew in-nuqqas ta’ pretensjonijiet) li jinvolvu l-vettura tagħhom matul il-ħames snin ta’ qabel il-kuntratt.

Id-Direttiva ma tirregolax kwistjonijiet ta’ responsabbiltà ċivili, inkluż l-għoti ta’ kumpens, li huma deċiżi mill-pajjiżi tal-UE, jew “kopertura komprensiva” għal korriment fiżiku tas-sewwieq jew ħsara fil-vetturi.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Mis-27 ta’ Ottubru 2009.

SFOND

Il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur

TERMINI EWLENIN

*Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ta’ terzi: kopertura għal ħsara, telf jew korriment imġarrab minn parti oħra minħabba l-azzjonijiet tad-detentur tal-polza.

ATT

Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta’ assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà

REFERENZA

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2009/103/KE

27.10.2009

-

ĠU L 263, 7.10.2009, p. 11-31

l-aħħar aġġornament 12.10.2015

Top