Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Id-drittijiet ta’ azzjonisti f’kumpaniji elenkati

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Id-drittijiet ta’ azzjonisti f’kumpaniji elenkati

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2007/36/KE — Drittijiet tal-“azzjonisti” f’kumpaniji elenkati

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Tistabbilixxi regoli biex tgħin fl-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti f’laqgħat ġenerali ta’ kumpaniji li

għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom f’pajjiż tal-UE jew

huma elenkati f’Borża uffiċjali.

Timmira wkoll li tqis il-possibiltajiet ippreżentati minn teknoloġiji moderni.

PUNTI EWLENIN

Il-kumpaniji għandhom jagħtu ċerta informazzjoni lill-azzjonisti tagħhom rigward laqgħat ġenerali. L-avviż tal-laqgħa għandu jingħata minn tal-inqas 21 jum qabel, u l-informazzjoni essenzjali (data, post, aġenda, deskrizzjoni tal-votazzjoni u proċeduri ta’ parteċipazzjoni) għandha tiġi kkomunikata fuq is-sit web.

Għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni oħra bħal:

in-numru totali ta’ ishma u d-drittijiet tal-vot,

dokumenti li għandhom jiġu sottomessi,

abbozz ta’ riżoluzzjoni għal-laqgħa, u

formoli li għandhom jintużaw għal vot b'delega (meta azzjonist wieħed jawtorizza lil ieħor biex jirrappreżentahom).

Waqt il-laqgħa, l-azzjonisti għandhom id-dritt li:

ipoġġu punti fuq l-aġenda (jekk ikollhom sehem ta’ 5% fil-kapital tal-kumpanija),

jistaqsu mistoqsijiet relatati mal-punti fuq l-aġenda li l-kumpanija hija obbligata li twieġeb, u

jipparteċipaw u jivvotaw mingħajr limiti għajr id-data ta’ reġistrazzjoni*.

Fir-rigward tal-votazzjoni, il-pajjiżi tal-UE għandhom ineħħu kwalunkwe resitrizzjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-azzjonist fil-laqgħat permezz ta’ mezzi elettroniċi, u għandhom jawtorizzaw lill-azzjonisti biex jaħtru (u jirrevokaw) id-detentur tad-delega tagħhom, li jista’ jkun individwu jew grupp, permezz ta’ mezzi elettroniċi.

Il-kumpaniji għandhom ikunu responsabbli wkoll għan-numru eżatt ta’ voti għal kull riżoluzzjoni. Madankollu, jekk l-ebda azzjonista ma jitlob rendikont, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jippermettu lill-kumpaniji biex ikunu responsabbli għan-numru ta’ voti meħtieġa biex jiksbu l-maġġoranza meħtieġa sabiex jgħaddu riżoluzzjoni. Il-kumpaniji jridu jippubblikaw ir-riżultati tal-votazzjoni mhux aktar tard minn 15-il ġurnata wara l-laqgħa.

Fl-2014, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta biex temenda din id-Direttva sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta’ governanza korporattiva relatati ma’ kumpaniji elenkati u l-azzjonisti tagħhom. Għadha qed tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill tal-UE .

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din id-direttiva daħlet fis-seħħ fit-3 ta' Awwissu 2007. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sat-3 ta' Awwissu 2009.

SFOND

L-oriġini ta’ din id-direttiva jinsabu fil-Kummissjoni 2003 Komunikazzjoni msejħa l-“Immodernizzar tal-Liġi tal-Kumpaniji u t-Titjib tal-Tmexxija Korporattiva fl-Unjoni Ewropea”. Hija pproponiet inizjattivi biex jitjiebu d-drittijiet tal-azzjonisti fil-kumpaniji elenkati sabiex tiġi solvuta l-kwistjoni tal-votazzjoni mill-bogħod.

TERMINI EWLENIN

*Id-data ta’ reġistrazzjoni: data speċifika stabbilita minn kumpanija, fejn azzjonist għandu jkollu ishma b’mod uffiċjali sabiex ikun eleġibbli biex jipparteċipa u jivvota fil-laqgħat ġenerali.

ATT

Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet ta’ l-azzjonisti ta’ kumpanniji kkwotati (ĠU L 184, 14.7.2007, p. 17–24)

L-emendi suċċessivi u l-korrezzjonijiet għad-Direttiva 2007/36/KE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew – L-Immodernizzar tal-Liġi ta’ Kumpanija u Titjib tal-Tmexxija Korporattiva fl-Unjoni Ewropea – Pjan biex nimxu 'l quddiem (COM(2003) 284 final tal-21.5.2003)

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta’ involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/UE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva (COM(2014) 213 finali tad-9.4.2014)

l-aħħar aġġornament 26.11.2015

Top