Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ħtif mit-terroristi — kondiviżjoni ta’ informazzjoni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ħtif mit-terroristi — kondiviżjoni ta’ informazzjoni

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni dwar ħtif mit-terroristi

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI?

 • Din tistabbilixxi proċedura għall-iskambju tal-esperjenzi bejn il-pajjiżi tal-UE sabiex tgħin biex jiġu riżolti sitwazzjonijiet ta’ ħtif mit-terroristi.

PUNTI EWLENIN

 • Il-ħtif mit-terroristi huwa ta’ sfida enormi għall-pajjiżi tal-UE. Sabiex sitwazzjonijiet bħal dawn jiġu riżolti b’suċċess, il-pajjiżi jeħtieġu informazzjoni ta’ sfond sabiex jistabbilixxu kuntatti u jibdew diskussjonijiet kunfidenzjali. Il-kondiviżjoni tal-informazzjoni tista’ tidentifika malajr jekk pajjiż tal-UE għandux diġà esperjenza li tkun ta’ għajnuna b’rabta mal-ħtif fl-istess reġjun, mill-istess grupp terrorista jew f’ċirkustanzi simili.
 • Biex jinkiseb dan, kull pajjiż tal-UE huwa rakkomandat jiċċirkola paġni ta’ dejta lil pajjiżi tal-UE oħrajn dwar kwalunkwe ħtif mit-terroristi, wara li jkun ġie riżolt l-inċident.
 • Din l-informazzjoni għandha tinkludi:
  • il-pajjiż u r-reġjun fejn ikun seħħ il-ħtif;
  • in-numru u n-nazzjonalitajiet tal-ostaġġi;
  • il-ħin u d-data tal-ħtif u t-tmiem tiegħu;
  • il-grupp terrorista jew l-awtur responsabbli;
  • il-metodu tal-ħtif;
  • ir-raġuni għall-ħtif;
  • kwalunkwe involviment ta’ medjatur;
  • persuna ta’ kuntatt fil-pajjiż tal-UE kkonċernat.
 • L-informazzjoni addizzjonali segwenti wkoll trid tingħata fejn xieraq:
  • ir-raġuni għaliex l-ostaġġi kienu fil-pajjiż, il-kapaċitajiet lingwistiċi u s-sess tagħhom;
  • l-ideoloġija, in-nazzjonalità, u l-kapaċitajiet lingwistiċi tal-awturi;
  • il-mezzi użati mill-awturi biex jindirizzaw lill-pubbliku;
  • dettalji dwar il-modus operandi tal-awturi.
 • L-annessi għar-rakkomandazzjoni jipproponu format standard għal din l-informazzjoni, kif ukoll suġġerimenti għal informazzjoni addizzjonali li għandha tingħata, bħall-istrateġija ta’ negozjar, it-tattiki ta’ dewmien u jekk kinux involuti riskatti jew talbiet politiċi.
 • Aktar informazzjoni u esperjenza għandhom jiġu kondiviżi bilateralment b’konformità mal-liġi nazzjonali. Il-maniġġ tad-dejta personali għandu jsir b’konformità mal-liġi nazzjonali.
 • Kull pajjiż tal-UE għandu jiġbor informazzjoni dwar kwalunkwe inċident li jseħħ mill-1 ta’ Jannar 2002 u jipprovdi sommarju lil pajjiżi tal-UE oħrajn. Lista ta’ persuni ta’ kuntatt għandha wkoll tiċċirkola sabiex tiġi faċilitata l-komunikazzjoni diretta.
 • L-informazzjoni għandha tiġi kondiviża permezz tan-netwerk ta’ konnessjoni bidirezzjonali għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-UE kollha dwar inċidenti terroristiċi (ara d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI). L-informazzjoni għandha tiġi kondiviża wkoll mal-Europol, b’reviżjoni wara 12-il xahar sabiex jiġi ddeterminat jekk l-ammont u t-tip ta’ data jeħtieġux bażi tad-data.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

ATT

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-iskambju ta’ informazzjoni dwar ħtif mit-terroristi (ĠU L 214, 17.8.2007, p. 9-12)

ATTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar l-iskambju ta’ informazzjoni u l-koperazzjoni fir-rigward ta’ reati terroristiċi (ĠU L 253, 29.9.2005, p. 22-24)

l-aħħar aġġornament 03.05.2016

Top