Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Is-sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Is-sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali

 

SOMMARJU TA’:

Deċiżjoni 2002/348/GAI — is-sigurtà f'logħbiet tal-futbol internazzjonali

X'INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI?

 • Hi għandha l-għan li tipprevjeni u tiġġieled kontra l-vjolenza relatata mal-futbol sabiex tiġi żgurata s-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE, billi tiddeskrivi l-metodi għaż-żamma tal-ordni mill-pulizija f'avvenimenti tal-futbol.
 • Hi tistabbilixxi punti nazzjonali ta' informazzjoni dwar il-futbol sabiex tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni, il-kooperazzjoni transkonfinali u ż-żamma tal-ordni mill-pulizija f'avvenimenti tal-futbol internazzjonali.

PUNTI EWLENIN

 • Il-pajjiżi tal-UE jridu jistabbilixxu punt nazzjonali ta' informazzjoni dwar il-futbol biex jappoġġjaw iż-żamma tal-ordni mill-pulizija f'avvenimenti internazzjonali tal-futbol tal-ogħla livell bejn timijiet minn pajjiżi differenti. Dawn għandhom il-kompitu li:

  • jikkoordinaw u jippermettu l-kooperazzjoni internazzjoni bejn il-pulizija u l-iskambju ta' informazzjoni;
  • jikkondividu informazzjoni dwar sostenituri ta’ riskju għoli;
  • jassistu lill-awtoritajiet nazzjonali fejn ikun meħtieġ;
  • iwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-klabbs u tat-tim nazzjonali tal-pajjiż tagħhom stess u jaqsmu din mal-pajjiżi l-oħra tal-UE.
 • L-informazzjoni tiġi kondiviża qabel, matul u wara avveniment tal-futbol kif ġej:

  • informazzjoni strateġika, li tispeċifika l-aspetti kollha tal-avveniment, b'referenza partikolari għal kwalunkwe riskju ta-sigurtà;
  • informazzjoni operazzjonali, li tipprovdi stampa tal-proċeduri fil-kors tal-ġrajja;
  • informazzjoni tattika, li tippermetti li tittieħed azzjoni xierqa biex jinżammu l-ordni u s-sigurtà, u kwalunkwe feedback wara l-avveniment.
 • L-informazzjoni hi kunfidenzjali u għandha tingħata fi żmien xieraq, b'salvagwardji dwar l-iskambju ta' data personali, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u internazzjonali rilevanti.
 • Id-Deċiżjoni 2002/348/GAI ġiet emendata fl-2007 mid-Deċiżjoni 2007/412/GAI dwar is-sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali.
 • Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-2003 staqsiet lill-pajjiżi tal-UE biex jikkunsidraw jipprojbixxu l-individwi li qabel wettqu atti ta' vjolenza f'avvenimenti tal-futbol milli jidħlu fl-istadiums tal-futbol. Hi inkludiet il-possibbiltà li l-projbizzjonijiet jestendu għall-pajjiżi l-oħra tal-UE, sostnuti minn pieni għal nuqqas ta’ konformità.
 • Il-Ktejjeb għall-kooperazzjoni internazzjonali bejn il-pulizija, il-“Manwal tal-UE dwar il-Futbol”, li oriġinarjament ġie introdott fl-1999 u li ġie aġġornat mir-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tal-4 ta' Diċembru 2006, it-3 ta' Ġunju 2010 u d-29 ta' Novembru 2016, jipprovdi mudell biex tiġi skambjata l-informazzjoni.
 • Il-manwal jiddeskrivi l-arranġamenti għal:

  • il-ġbir tal-intelligence;
  • ir-rikonjizzjoni;
  • ir-rwol ta' spotters jew informaturi tal-pulizija;
  • il-kontroll tal-folla;
  • il-komunikazzjoni mal-partitarji u mal-midja;
  • il-kundizzjonijiet li taħthom l-uffiċjali tal-pulizija jistgħu jgħinu direttament f'pajjiżi oħra.
 • F'deċiżjoni tal-2014, il-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol (UEFA) qablu li jagħtu spinta lill-kooperazzjoni u lid-djalogu, inklużi azzjonijiet biex jiżdiedu l-isforzi kontra l-vjolenza fl-istadiums tal-futbol. Huma jorganizzaw laqgħat ta' livell għoli mill-inqas darba fis-sena sabiex jivvalutaw il-progress.

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Hi bdiet tapplika mid-9 ta' Mejju 2002.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/348/GAI tal-25 ta' April 2002 li tikkonċerna s-sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali (ĠU L 121, 8.5.2002, pp. 1–3)

L-emendi sussegwenti tad-Deċiżjoni 2002/348/GAI ġew inkorporati fit-test bażiku. Il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu mill-Istati Membri ta’ projbizzjonijiet għall-aċċess għal postijiet fejn isiru logħbiet tal-futbol b’dimensjoni internazzjonali (ĠU C 281, 22.11.2003, p. 1-2)

Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar manwal aġġornat b'rakkomandazzjonijiet għall-kooperazzjoni internazzjonali bejn il-pulizija u miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' vjolenza u inkwiet marbuta ma' partiti tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali, fejn ikun involut tal-anqas Stat Membru wieħed (“Manwal tal-UE dwar il-Futbol”) (ĠU C 444, 29.11.2016. pp. 1-36)

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2014 li tadotta l-Arranġament għall-Kooperazjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol (UEFA) (C(2014) 7378 final tal-14.10.2014)

l-aħħar aġġornament 14.09.2017

Top