Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-protezzjoni tal-konsumaturi minn termini inġusti fil-kuntratti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Il-protezzjoni tal-konsumaturi minn termini inġusti fil-kuntratti

Il-kuntratti standard jiddefinixxu d-drittijiet u d-dmirijiet tal-partijiet ikkonċernati. Madankollu, xi kultant, il-konsumaturi jistgħu jkunu fi żvantaġġ. Dan jista’ jkun minħabba li t-termini tal-kuntratt ikunu tfasslu biss mill-kummerċjant jew minħabba li l-obbligi li jkun hemm fih ikunu aktar ta’ piż fuq ix-xerrej milli fuq il-bejjiegħ.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur

SOMMARJU

Il-kuntratti standard jiddefinixxu d-drittijiet u d-dmirijiet tal-partijiet ikkonċernati. Madankollu, xi kultant, il-konsumaturi jistgħu jkunu fi żvantaġġ. Dan jista’ jkun minħabba li t-termini tal-kuntratt ikunu tfasslu biss mill-kummerċjant jew minħabba li l-obbligi li jkun hemm fih ikunu aktar ta’ piż fuq ix-xerrej milli fuq il-bejjiegħ.

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hija tipproteġi lill-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea (UE) minn termini u kundizzjonijiet inġusti li jistgħu jiġu inklużi f’kuntratt standard għall-prodotti u s-servizzi li jixtru. Hija tintroduċi l-kunċett ta’ “rieda tajba” sabiex jiġi evitat kull żbilanċ sinifikanti fid-drittijiet u l-obbligi reċiproċi.

PUNTI EWLENIN

  • Il-prodotti u s-servizzi involuti, iċ-ċirkostanzi tat-tranżazzjoni u t-termini u l-kundizzjonijiet l-oħrajn kollha jiddeterminaw jekk dispożizzjoni f’kuntratt hijiex ġusta jew le.
  • Il-prezz attwalment imħallas għall-prodotti jew għas-servizzi ma jiġix ikkunsidrat f’din il-valutazzjoni, sakemm it-terminu inkwistjoni ma jkunx tfassal b’mod ambigwu.
  • Id-direttiva fiha lista ta’ kundizzjonijiet inġusti. Dawn jinkludu li l-konsumaturi jintalbu jħallsu kumpens mhux raġonevoli jew li jintrabtu b’termini li ma kellhomx biżżejjed żmien biex jifhmu kompletament qabel iffirmaw il-kuntratt.
  • Il-kliem tal-kuntratti kollha bil-miktub għandu jkun b’lingwaġġ sempliċi u li jinftiehem. Meta jkun hemm dubju dwar it-tifsira ta’ terminu, dan għandu jiġi interpretat b’mod favorevoli għall-konsumatur.
  • Il-kundizzjonijiet meqjusa bħala inġusti ma jorbtux lill-konsumaturi, iżda termini oħrajn jitqiesu bħala validi għaż-żewġ partijiet jekk il-bqija tal-kuntratt jibqa’ rilevanti u validu.
  • Il-pajjiżi tal-UE għandhom jieħdu azzjoni biex jiżguraw li jittieħdu l-miżuri meħtieġa bil-għan li jiġi evitat li jkomplu jintużaw termini inġusti fil-kuntratti.
  • Organizzazzjonijiet jew individwi b’interess leġittimu fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi jistgħu jidħlu l-qorti biex jistabbilixxu jekk kundizzjoni kuntrattwali hijiex inġusta.

META TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Mis-16 ta' April 1993.

SFOND

Termini kuntrattwali inġusti fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għall-implimentazzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 93/13/KEE

16.4.1993

31.12.1994

ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29-34

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għall-implimentazzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64-88

ATTI RELATATI

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi) (ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1-11)

l-aħħar aġġornament 22.09.2015

Top