Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
It-tnaqqis tat-tniġġis mill-vetturi żgħar bil-mutur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

It-tnaqqis tat-tniġġis mill-vetturi żgħar bil-mutur

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 715/2007 — l-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

 • Dan jarmonizza r-rekwiżiti tekniċi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-karozzi u l-vannijiet, magħrufa bħala vetturi light-duty.
 • Huwa jkopri partijiet tal-bdil, bħal tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis*, u jistipula regoli għall-manutenzjoni u t-tiswija tagħhom.

PUNTI EWLENIN

Il-leġiżlazzjoni tapplika għal vetturi tal-passiġġieri taħt il-5 tunnellati u vetturi tal-merkanzija taħt it-12-il tunnellata.

Il-manifatturi jridu:

 • jagħtu prova li l-vetturi ġodda kollha u t-tagħmir ġdid għall-kontroll tat-tniġġis jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni u jistgħu jissodisfaw il-limiti tal-emissjonijiet matul il-ħajja normali ta’ vettura;
 • jiżguraw li t-tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis jista’ jdum iservi għal 160 000 km u jiġi ċċekkjat wara 5 snin jew 100 000 km, skont liema jiġi l-ewwel;
 • jipprovdu lix-xerrejja b’ċifri ta’ emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju u tal-konsum tal-fjuwil;
 • jiddisinjaw, jibnu u jarmaw komponenti sabiex il-vettura tikkonforma mal-leġiżlazzjoni.
 • ma jużawx apparat ta’ manipulazzjoni li jnaqqas l-effettività tas-sistemi ta’ kontroll tal-emissjonijiet, ħlief taħt kundizzjonijiet stretti — bħal biex il-magna tiġi protetta minn ħsara jew aċċident;
 • jagħmlu disponibbli fuq il-websajts l-aċċess mhux ristrett u standardizzat għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi għal garaxxijiet indipendenti. Din għandha tinkludi affarijiet bħal manwali tal-manutenzjoni u manwali tekniċi. Dawn jistgħu jitolbu ħlas raġonevoli.

L-awtoritajiet nazzjonali jridu:

 • jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-UE jew tat-tip nazzjonali* lill-vetturi l-ġodda (jiġifieri jippermettu l-bejgħ tagħhom) li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni;
 • jirrifjutaw li jagħtu l-awtorizzazzjoni tagħhom lil vetturi li ma jissodisfawx l-istandards tal-emissjonijiet jew tal-konsum tal-fjuwil, fi ħdan l-iskadenzi awtorizzati relatati ma’ kull kategorija ta’ vettura;
 • jipprojbixxu l-bejgħ jew l-installazzjoni tat-tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis li ma jissodisfax l-istandards tal-UE;
 • jiżguraw li jeżistu pieni għall-manifatturi li jiffalsifikaw id-dikjarazzjonijiet jew ir-riżultati, iżommu għalihom id-data, jużaw apparat ta’ manipulazzjoni jew jirrifjutaw li jipprovdu informazzjoni.

L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu joffru inċentivi finanzjarji bejn Jannar 2011 u Settembru 2016 sabiex iħeġġu l-użu bikri ta’ tagħmir li jnaqqas l-emissjonijiet.

Il-Kummissjoni Ewropea kienet meħtieġa tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-2 ta’ Lulju 2011 dwar il-mod kif qed taħdem is-sistema. Hija żżomm il-proċeduri, it-testijiet, ir-rekwiżiti u l-limiti ta’ emissjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni taħt reviżjoni regolari.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mit-3 ta’ Jannar 2009. Madankollu, mit-2 ta’ Lulju 2007, l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jirrifjutaw jew jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ġdid ta’ vettura, jew jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vettura ġdida għal raġunijiet relatati mal-emissjonijiet jew il-konsum tal-fjuwil tal-vetturi, meta l-vettura kkonċernata tkun tikkonforma ma’ dan ir-regolament (Artikolu 10(1)). L-Artikolu 12, li jikkonċerna l-inċentivi finanzjarji, japplika wkoll mit-2 ta’ Lulju 2007.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

* TERMINI EWLENIN

tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis: mekkaniżmu jew tagħmir li jneħħi s-sustanzi li jniġġsu, pereżempju minn dħaħen tal-egżost tal-karozzi, li nkella jistgħu jiġu rilaxxati fl-atmosfera.

approvazzjoni tat-tip: ċertifikat tal-konformità mogħti lil prodott li jissodisfa sett minimu ta’ rekwiżiti regolatorji, tekniċi jew ta’ sigurtà.

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ l-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, pp. 1-16)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 715/2007 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

l-aħħar aġġornament 09.11.2016

Top