Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Alpi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Alpi

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Deċiżjoni 96/191/KE – il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Alpi (Konvenzjoni Alpina)

Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-Alpi (Konvenzjoni Alpina)

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI U TAL-KONVENZJONI?

  • Id-Deċiżjoni hija dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-Alpi (il-Konvenzjoni Alpina) li mbagħad ġiet approvata f’isem il-Komunità Ewropea.
  • L-għan tal-Konvenzjoni Alpina huwa l-protezzjoni fit-tul tal-ekosistema naturali tal-Alpi u żvilupp sostenibbli fiż-żona, kif ukoll il-protezzjoni tal-interessi ekonomiċi tar-residenti. Il-prinċipji ta’ gwida tal-Konvenzjoni huma l-prevenzjoni, min iniġġes iħallas u kooperazzjoni transkonfinali.

PUNTI EWLENIN

  • Il-partijiet tal-Konvenzjoni huma l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Liechtenstein, Monaco, is-Slovenja, l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea (UE).
  • Sabiex l-objettivi tal-Konvenzjoni jiġu ssodisfati b’mod effettiv, il-partijiet tal-Att tal-Konvenzjoni fl-oqsma tal-ippjanar reġjonali, il-konservazzjoni tan-natura u tal-kampanja, il-biedja tal-muntanji, il-foresti tal-muntanji, il-konservazzjoni tal-ħamrija, it-turiżmu u r-rikreazzjoni, l-enerġija, it-trasport, il-prevenzjoni tat-tniġġis fl-arja, l-immaniġġjar tal-ilma, il-popolazzjoni u l-kultura, u l-immaniġġjar tal-iskart.
  • Il-Konvenzjoni tipprovdi biex jitfasslu u jiġu adottati protokolli ta’ implimentazzjoni għal kull wieħed minn dawn l-oqsma kif ukoll biex jissolva t-tilwim bejn il-partijiet.
  • Il-partijiet huma obbligati biex jikkooperaw fl-oqsma tar-riċerka u tal-monitoraġġ reġjonali kif ukoll dwar kwistjonijiet legali, xjentifiċi, ekonomiċi u tekniċi.
  • Konferenza ta’ Partijiet Kontraenti (“il-Konferenza Alpina”) tagħmel laqgħat regolari (fil-prinċipju kull sentejn) biex tħares lejn kwistjonijiet ta’ interess komuni għall-partijiet kontraenti u biex tieħu deċiżjonijiet u tagħmel rakkomandazzjonijiet.

META JAPPLIKAW ID-DEĊIŻJONI U L-KONVENZJONI?

  • Id-Deċiżjoni ilha tapplika mis-26 ta’ Frar 1996.
  • Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ għall-Komunità Ewropea fl-14 ta’ April 1998.

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/191/KE tas-26 ta’ Frar 1996 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni fuq il-protezzjoni tal-Alpi (Konvenzjoni Alpina) (ĠU L 61, 12.3.1996, p. 31)

Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-Alpi (Konvenzjoni Alpina) (ĠU L 61, 12.3.1996, p. 32–36)

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/118/KE tas-16 ta' Diċembru 1997 li tikkonċerna l-konklużjoni tal-Protokoll ta' Adeżjoni tal-Prinċipalità ta' Monaco għall-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Alpi (ĠU L 33, 7.2.1998, p. 21)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/923/KEtat-2 ta’ Diċembru 2005 dwar l-iffirmar f'isem il-Komunità Ewropea tal-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija, il-Protokoll dwar l-Enerġija u l-Protokoll dwar it-Turiżmu għall-Konvenzjoni dwar l-Alpi (ĠU L 337, 22.12.2005, p. 27-28)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/516/KEtas-27 ta’ Ġunju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija, il-Protokoll dwar l-Enerġija u l-Protokoll dwar it-Turiżmu tal-Konvenzjoni Alpina (ĠU L 201, 25.7.2006, p. 31-33)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/655/KE tad-19 ta’ Ġunju 2006 dwar l-approvazzjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina tal-1991 dwar il-Biedja fil-Muntanji (ĠU L 271, 30.9.2006, p. 61-62)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/799/KEtat-12 ta’ Ottubru 2006 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità, tal-Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll tat-Trasport) (ĠU L 323, 8.12.2007, p. 13-14)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/332/UE tal-10 ta’ Ġunju 2013 dwar il-konklużjoni f’isem l-Unjoni Ewropea tal-Protokoll dwar l-iplimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina tal-1991 fil-qasam tat-trasport (ĠU L 177, 28.6.2013, p. 13)

l-aħħar aġġornament 22.02.2017

Top