Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gassijiet li jniġġżu ta’ tratturi agrikoli jew forestali bir-roti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gassijiet li jniġġżu ta’ tratturi agrikoli jew forestali bir-roti

Sabiex jitnaqqas it-tniġġiż atmosferiku kkawżat minn magni tat-tratturi agrikoli jew forestali, l-Unjoni Ewropea (UE) qed tistipula standards għal emissjonijiet aċċettabbli li japplikaw għal dawn il-magni.

ATT

Id-Direttiva 2000/25/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2000 dwar l-azzjoni li għandha tittieħed kontra l-emissjonijiet ta' inkwinanti ta' gass u partikolati minn magni għat-tmexxija ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE [Ara atti li jemendaw].

SOMMARJU

Din id-Direttiva tagħti dettalji dwar l-azzjoni li għandha tittieħed kontra t-tniġġiż tal-arja minn tratturi agrikoli jew forestali. Għandha, għalhekk, l-għan illi tnaqqas il-livell ta’ pollutanti emessi filwaqt li jkun żgurat it-tħaddim bla intoppi tas-suq intern.

Vetturi involuti

Din id-Direttiva tindirizza r-rekwiżiti relatati mal-emissjonijiet minn tratturi agrikoli u forestali . Huma jikkonċernaw, b’mod partikolari, id-definizzjonijiet tal-proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip tal-komponent li japplikaw għal magni intenzjonati li jitwaħħlu ma’ tratturi u għalhekk anke d-definizzjoni tal-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip għal tali vetturi fit-termini tal-emissjonijiet li jniġġsu tagħhom.

Obbligi li magħhom għandhom jikkonformaw

Il-manifattur tal-vettura għandu jissottometti applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip dwar il-pollutanti emessi. Għandhom jipprovdu ċerta informazzjoni relatata mal-vettura, bħat-tip ta’ magna.

Il-manifattur għandu wkoll jikkonforma ma’ ċerti speċifikazzjonijiet fir-rigward ta’ testijiet, marki tal-magna u l-konformità tal-produzzjoni.

Magni li jitwaħħlu minflok oħrajn għandhom jikkonformaw mal-valuri limitu li huma applikabbli għall-magna li tkun se tinbidel f’dak iż-żmien meta tkun tpoġġiet fis-suq din tal-aħħar.

Mekkaniżmu ta’ flessibiità

Numru limitat ta’ tratturi jistgħu jitpoġġew fis-servizz bil-kundizzjoni li jkunu mgħammra b’magna approvata skont ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emmissjonijiet tal-fażi immedjatament ta’ qabel dik li hija applikabbli.

In-numru ta’ tratturi poġġijin fis-suq taħt dan il-qafas tal-mekkaniżmu ta’ flessibilità ma għandux jaqbeż l-40% tan-numru annwali ta’ tratturi mpoġġijin fis-suq mill-manifattur.

Valuri tal-limitu

Id-Direttiva għandha l-istess rekwiżiti ta’ ttestjar li ġew adottati għal makkinarju mobbli off-road u l-valuri tal-limitu korrispondenti għal-livelli ta’ emissjonijiet.

Fl-istess ħin, id-Diretiva taqa' fi ħdan il-qasam tal-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip għal tratturi agrikoli jew forestali stabbilita mid-Direttiva 2003/37/KE .

Minħabba li toħloq distinzjoni bejn erba’ pollutanti kimiċi - il-monossidu tal-karbonju (CO), idrokarburi mhux maħruqin (HC), ossidu tan-nitroġenu (NOx) u partikulati (PT) - id-Direttiva tissupplimenta d-Direttiva 77/537/KEE dwar azzjoni li għandha tittieħed kontra pollutnati emessi minn magni diżil intenzjonati għal tratturi qawwijin.

Din id-Direttiva hija revokata mir-Regolament (UE) Nru 167/2013 b’effett mill-1 ta’ Jannar 2016.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

Direttiva 2000/25/KE

12.7.2000

31.12.2000

ĠU L 173 tat-12.7.2000

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

Direttiva 2005/13/KE

21.3.2005

31.12.2005

ĠU L 55 tal-1.3.2005

Direttiva 2006/96/KE

1.1.2007

-

ĠU L 363 tal-20.12.2006

Direttiva 2011/72/UE

13.10.2011

24.9.2011

ĠU L 246 tat-23.9.2011

Direttiva 2011/87/UE

8.12.2011

9.12.2012

ĠU L 301 tat-18.11.2011

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

ĠU L 158 tal-10.6.2013

Direttiva 2014/43/UE

9.4.2014

1.1.2015

ĠU L 82 tal-20.3.2014

Emendi suċċessivi u korrezzjonijiet għad-Direttiva 2011/87/UE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija intiża għal finijiet ta' referenza biss.

L-aħħar aġġornament: 02.07.2014

Top