Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
L-irkupru tal-fwar tal-petrol matul il-ħżin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

L-irkupru tal-fwar tal-petrol matul il-ħżin

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 94/63/KE – il-kontroll ta’ emissjonijiet ta’ komposti organiċi volatili (VOC) li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u d-distribuzzjoni tiegħu minn terminals għall-istazzjonijiet tas-servizz

X'INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Għandha l-għan li tnaqqas l-emissjonijiet minn komposti organiċi volatili dovuti għall-evaporazzjoni tal-petrol fil-ħżin tal-fjuwil u fil-katina ta’ distribuzzjoni.

PUNTI EWLENIN

 • Id-direttiva tkopri l-operazzjonijiet, l-installazzjonijiet, il-vetturi u l-bastimenti użati għall-ħżin, għat-tagħbija u għat-trasport tal-petrol minn terminal għal ieħor jew minn terminal għal stazzjon tas-servizz.
 • Id-direttiva tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għad-disinn u għall-użu ta’:
  • installazzjonijiet tal-ħżin fit-terminali;
  • tagħmir għat-tagħbija u għall-ħatt ta’ kontejners mobbli fit-terminali;
  • kontejners mobbli;
  • tagħmir għat-tagħbija f’installazzjonijiet tal-ħżin fl-istazzjonijiet tas-servizz.
 • Huma stabbiliti perjodi tranżitorji għall-implimentazzjoni ta’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet.
 • Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jżommu jew jirrekjedu miżuri aktar strinġenti minn dawk stabbiliti fid-direttiva fi ħdan it-territorju tagħhom jew f'żoni ġeografiċi fejn ikun stabbilit li t-tali miżuri huma neċessarji għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent.
 • Id-direttiva tipprovdi proċedura għall-adattament tal-Annessi għall-progress tekniku.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mill-20 ta’ Jannar 1995. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-31 ta’ Diċembru 1995.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/63/EC tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar il-kontroll ta’ emissjonijiet ta’ komposti organiċi volatili li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u d-distribuzzjoni tiegħu minn terminals għall-istazzjonijiet tas-servizz (ĠU L 365, 31.12.1994, pp. 24-33)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 94/63/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha biss valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva 2009/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar il-Fażi II tal-irkupru tal-fwar tal-petrol waqt ir-riforniment bil-karburant tal-vetturi bil-mutur fl-istazzjonijiet ta’ servizz (ĠU L 285, 31.10.2009, pp. 36-39)

Ara l-verżjoni konsolidata

l-aħħar aġġornament 13.02.2017

Top