Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riorganizzazzjoni u stralċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Riorganizzazzjoni u stralċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2001/24/KE — proċedura ta’ falliment unika b’fergħat f’iktar minn pajjiż wieħed tal-UE

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hi mmirata biex tiżgura li, fejn istituzzjoni ta’ kreditu (ġeneralment bank) b’fergħat f’iktar minn pajjiż wieħed tal-UE tfalli, proċedura ta’ falliment unika tiġi applikata għall-kredituri u l-inverstituri.

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva:

tapplika l-prinċipju ta’ kontroll tal-pajjiż ta’ oriġini. Dan ifisser li l-liġi tal-pajjiż tal-UE fejn l-istituzzjoni ta’ kreditu li falliet għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha tapplika għall-proċedimenti ta’ falliment kollha;

teħtieġ li l-partijiet rilevanti kollha, inklużi l-kredituri magħrufa jkunu infurmati dwar il-proċedimenti ta’ falliment u l-miżuri tar-riorganizzazzjoni. Din tinkludi pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u minn tal-inqas 2 gazzetti nazzjonali f’kull pajjiż ospitanti (jiġifieri dawk li fihom il-bank għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu u l-fergħat tiegħu);

tipprovdi li, fir-rigward tal-proċeduri ta’ stralċ, il-liġi applikabbli hija dik tal-pajjiż ta’ oriġini. Għandha tkopri b’mod partikolari kwistjonijiet bħal:

is-setgħat rispettivi tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tal-likwidaturi,

l-effetti tal-proċeduri ta’ falliment fuq kwalunkwe kawża miġjuba minn kredituri individwali, u

l-allokazzjoni tal-ispejjeż u tal-infiq.

tiċċara l-impatt tal-proċedimenti ta’ falliment u tal-liġi applikabbli fir-rigward ta’ ċerti kuntratti u drittijiet legali oħrajn li jistgħu jkunu affettwati mill-proċedimenti bħal kuntratti ta’ impjieg u drittijiet tal-proprjetà;

teħtieġ li l-persuni kollha meħtieġa li jirċievu jew jagħtu informazzjoni relatati mal-proċeduri ta’ falliment jiggarantixxu segretezza professjonali.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija daħlet fis-seħħ fil-5 ta’ Mejju 2001. Pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-5 ta’ Mejju 2004.

SFOND

L-istralċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

ATT

Id-Direttiva 2001/24/KEtal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 125, 5.5.2001, p. 15-23)

L-emendi suċċessivi u l-korrezzjonijiet għad-Direttiva 2001/24/KE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 05.01.2016

Top