Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informazzjoni għall-passiġġieri: l-identità tal-kumpaniji tal-ajru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informazzjoni għall-passiġġieri: l-identità tal-kumpaniji tal-ajru

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 2111/2005 — lista ta’ kumpanniji tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni tal-operazzjoni fl-EU u l-identità tal-kumpanniji tal-ajru li joperaw

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

  • Huwa jistabbilixxi lista pubblika tal-linji tal-ajru li huma pprojbiti milli jtiru fl-UE minħabba li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ sigurtà meħtieġa (Anness A) u tal-linji tal-ajru li huma ristretti milli jtiru taħt ċertu kundizzjonijiet (Anness B).
  • Huwa jiżgura li l-passiġġieri jkunu jafu l-identità tal-linja tal-ajru li jtiru biha.

PUNTI EWLENIN

  • Linja tal-ajru titqiegħed fuq il-lista pprojbita jekk jinstab li għandha nuqqasijiet serji tas-sigurtà u tonqos milli tikkoreġihom.
  • Jeżistu kriterji komuni tal-UE bbażati fuq standards tas-sigurtà rilevanti biex jiddeterminaw jekk projbizzjoni tal-operat għandhiex tiġi imposta. Il-Kummissjoni Ewropea tista’ temendahom fid-dawl ta’ żviluppi xjentifiċi u tekniċi.
  • Jekk jinqalgħu problemi ta’ sigurtà mhux mistennija, pajjiż tal-UE jista’ jimponi projbizzjoni immedjata fuq linja tal-ajru.
  • IL-linji tal-ajru jingħataw l-opportunità li jinstemgħu jekk il-Kummissjoni tadotta deċiżjonijiet biex tqiegħed kumpanniji tal-ajru fuq il-lista pprojbita.
  • Din il-lista hija ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE. Il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE għandhom jiffaċilitaw l-aċċess pubbliku għal-lista, b’mod partikolari permezz tal-internet. L-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili u l-ajruporti għandhom ukoll jagħmlu lill-pubbliku konxju dwarha.
  • Il-bejjiegħa tal-biljetti, l-organizzaturi ta’ ġiti u l-aġenti tal-ivvjaġġar għandhom jinfurmaw lill-passiġġieri dwar l-identità tal-linja tal-ajru li hija ppjanata li tintuża għall-ivvjaġġar tagħhom meta jkunu qed jagħmlu l-prenotazzjonijiet tagħhom. Il-passiġġieri għandhom ikunu infurmati dwar bidliet sussegwenti malajr kemm jista’ jkun u, mill-inqas, fiċ-check-in jew mat-tlugħ abbord l-ajruplan.
  • Il-passiġġieri huma intitolati għal rimbors jew l-għoti ta’ rotta ġdida jekk il-linja tal-ajru titqiegħed fuq il-lista pprojbita wara li jkunu għamlu l-prenotazzjoni.

F’Diċembru 2015, il-Kummissjoni ppubblikat strateġija komprensiva tal-avjazzjoni għall-Ewropa. Barra milli qed tipprova ttejjeb il-kompetittività tas-settur, l-istrateġija tenfasizza l-importanza li jinżammu standards tas-saħħa u tas-sigurtà għoljin u li jiġu mħarsa d-drittijiet tal-passiġġieri.

Sa Novembru 2016, kull linja tal-ajru mhux tal-UE li ttir lejn l-UE se jkollha bżonn awtorizzazzjoni unika tas-sigurtà maħruġa mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni. Dawn l-awtorizzazzjonijiet jivvalidaw il-konformità tal-linji tal-ajru mal-istandards tas-sigurtà internazzjonali u huma validi madwar l-UE.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa japplika mis-16 ta’ Jannar 2006.

SFOND

Lista tal-linji tal-ajru li huma pprojbiti fi ħdan l-UE

ATT

Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpanniji ta’ l-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta’ operar fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpannija ta’ l-ajru li topera, u li tħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE (ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15–22)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 tat-22 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 84, 23.3.2006, p. 14–28). Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 06.06.2016

Top