Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fanali li jaħdmu bħala raġġ prinċipali u/jew fanali b’raġġ baxx għal vetturi b’magna (sal-2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fanali li jaħdmu bħala raġġ prinċipali u/jew fanali b’raġġ baxx għal vetturi b’magna (sal-2014)

Din id-Direttiva għandha l-għan illi tistabbilixxi l-ħtiġijiet tekniċi dwar fanali li jaħdmu bħala raġġ prinċipali u/jew fanali b’raġġ baxx sabiex jippermettu l-implimentazzjoni tal-proċedura għall-approvazzjoni KE tat-tip.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 76/761/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-mutur li jiffunzjonaw bħala fanali ta' quddiem ta' dawl ewlieni u/jew ta' dawl baxxut u ma' sorsi tad-dawl (bozoz bil-filament u oħrajn) għall-użu f'unitajiet ta' fanali approvati ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [Ara atti li jemendaw].

SOMMARJU

Kull Stat Membru għandu jagħti approvazzjoni tat-tip tal-komponent għal kwalunkwe fanal li jaħdem bħala raġġ prinċipali u/jew fanal b’raġġ baxx, u kwalunkwe tip ta’ sors ta’ dawl (lampi inkandexxenti u oħrajn) għal tali fanali li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ kostruzzjoni u ttestjar stipulati fl-Annessi għad-Direttiva. L-Istat Membru li jagħti l-approvazzjoni KE tat-tip tal-komponent għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jivverifika li l-mudelli ta’ produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat.

L-Istati Membri għandhom joħorġu marka KE tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent għal kull tip ta’ fanal li jaħdem bħala raġġ prinċipali u/jew fanal b’raġġ baxx u għal kull tip ta’ sors tad-dawl għal tali fanali.

Skont is-sistema tal-għoti tal-approvazzjoni stipulata fid-Direttiva, l-Istati Membri ma jistgħux:

  • jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ fanali li jaħdmu bħala raġġ prinċipali u/jew fanali b’raġġ baxx għal raġunijiet relatati mal-kostruzzjoni jew mal-metodu ta’ funzjonament tagħhom jekk dawn ikollhom marka KE tal-approvazzjoni tat-tip.
  • jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni KE tat-tip jew approvazzjoni nazzjonali tat-tip jew jipprojbixxu l-bejgħ, reġistrazzjoni, dħul fis-servizz jew użu ta’ kwalunkwe vettura għal raġunijiet relatati ma’ fanali li jaħdmu bħala raġġ prinċipali u/jew fanali b’raġġ baxx jekk dawn ikollhom il-marka KE tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent u jkunu mwaħħlin skont il-ħtiġijiet stipulati fid-Direttiva 76/756/KEE.

Din id-Direttiva hija revokata mir-Regolament (KE) Nru 661/2009 mill-1 ta’ Novembru 2014.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 76/761/KEE

30.7.1976

1.7.1977

ĠU L 262 tas-27.9.1976

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 1999/17/KE

2.5.1999

1.10.1999

ĠU L 97 tat-12.4.1999

Att ta' Adeżjoni

1.5.2004

1.5.2004

ĠU L 236 tat-23.9.2003

Direttiva 2006/96/KE

1.1.2007

1.1.2007

ĠU L 352M tal-31.12.2008

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

ĠU L 158 tal-10.6.2013

L-emendi suċċessivi u l-korrezzjonijiet għad-Direttiva 76/761/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal referenza.

L-aħħar aġġornament: 02.07.2014

Top