Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lampi indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi b’magna bil-karru (sal-2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Lampi indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi b’magna bil-karru (sal-2014)

Din id-Direttiva għandha l-għan illi tistabbilixxi l-ħtiġijiet tekniċi dwar lampi indikaturi tad-direzzjoni li jippermettu l-implimentazzjoni tal-proċedura tal-approvazzjoni Komunitarja tat-tip.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 76/759/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-fanali indikaturi tad- direzzjoni għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [Ara atti li jemendaw].

SOMMARJU

Kull Stat Membru għandu jagħti approvazzjoni KE tat-tip tal-komponent għal kwalunkwe tip ta’ lampi indikaturi tad-direzzjoni li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ kostruzzjoni u ttestjar stabbiliti fl-Annessi għad-Direttiva, u joħorġu marka KE għall-approvazzjoni tat-tip tal-komponent li tikkonforma mal-mudell li hemm fl-Anness għad-Direttiva għal kull tip. L-Istat Membru li jagħti l-approvazzjoni KE tat-tip tal-komponent għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jivverifika li l-mudelli ta’ produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat.

Skont is-sistema tal-għoti tal-approvazzjoni stipulata fid-Direttiva, l-Istati Membri ma jistgħux:

  • jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ lampi indikaturi tad-direzzjoni għal raġunijiet relatati mal-kostruzzjoni tagħhom jew il-metodu ta’ funzjonament tagħhom jekk ikollhom il-marka KE tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent;
  • jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni KE tat-tip jew approvazzjoni nazzjonali tat-tip ta’ kwalunkwe vettura għal raġunijiet relatati mal-lampi indikaturi tad-direzzjoni jekk dawn ikollhom il-marka KE tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent u jekk ikunu mwaħħlin skont ir-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 76/756/KEE;
  • jirrifjutaw jew jipprojbixxu l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta’ kwalunkwe vettura għal raġunijiet relatati mal-lampi indikaturi tad-direzzjoni jekk dawn għandhom il-marka KE tal-approvazzjoni tat-tip u jekk ikunu mwaħħlin skont ir-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 76/756/KEE.

Madankollu, Stat Membu jista’ jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ lampi indikaturi tad-direzzjoni li għandhom marka KE tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent li tonqos b’mod konsistenti milli tikkonforma mat-tip approvat.

Din id-Direttiva hija revokata mir-Regolament (KE) Nru 661/2009 mill-1 ta’ Novembru 2014.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 76/759/KE

30.7.1976

1.7.1977

ĠU L 262 tas-27.9.1976

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 1999/15/KE

2.5.1999

1.10.1999

ĠU L 97 tat-12.4.1999

Att ta' Adeżjoni

1.5.2004

1.5.2004

ĠU L 236 tat-23.9.2003

Direttiva 2006/96/KE

1.1.2007

1.1.2007

ĠU L 352M tal-31.12.2008

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

ĠU L 158 tal-10.6.2013

L-emendi suċċessivi u l-korrezzjonijiet għad-Direttiva 76/759/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal referenza.

L-aħħar aġġornament: 02.07.2014

Top