Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Il-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 864/2007 — il-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali (Ruma II)

SOMMARJU

X'JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Iġib iktar ċertezza legali fir-rigward tal-liġi applikabbli fir-rigward ta' obbligi mhux kuntrattwali, b'mod partikolari f'każijiet ta' torti (att ħażin skont il-liġi ċivili) u delitt (responsabilità ċivili).

Jiżgura wkoll bilanċ raġonevoli bejn l-interessi tal-persuna li jkun hemm suspetti li hija responsabbli u l-persuna li tkun qed issofri d-danni.

Kwalunkwe liġi speċifikata mir-Regolament hija applikata kemm jekk tkun il-liġi ta' pajjiż tal-UE kif ukoll jekk le.

Ir-Regolament japplika għall-pajjiżi kollha tal-UE għajr għad-Danimarka.

PUNTI EWLENIN

Ir-Regolament ma jissostitwixxix liġijiet sostantivi nazzjonali (jiġifieri l-liġijiet li jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi) fuq obbligi mhux kuntrattwali; jiddetermina biss liema liġi sostantiva nazzjonali tapplika.

Il-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali li tirriżulta minn tort/delitt hija:

1.

il-liġi tal-pajjiż fejn iseħħ id-dannu, jew

2.

il-liġi tal-pajjiż fejn iż-żewġ partijiet kienu qegħdin jgħixu primarjament jew fejn kellhom il-post tan-negozju prinċipali tagħhom meta seħħ id-dannu, jew

3.

jekk il-każ ikun relatat aktar mill-qrib mal-liġi ta' pajjiż ieħor, il-liġi ta' dak il-pajjiż.

Ir-Regolament jippermetti wkoll skont ċerti kundizzjonijiet li l-partijiet jagħżlu, bi ftehim reċiproku, liema liġi tapplika għal obbligu mhux kuntrattwali.

L-ambitu tal-liġi applikabbli

Il-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali tirregoli b'mod partikolari:

il-bażi u l-firxa tar-responsabilità, inkluż id-determinazzjoni ta' min jista' jinżamm responsabbli,

ir-raġunijiet għall-eżenzjoni mir-responsabilita; il-limitazzjoni jew id-diviżjoni tar-responsabilità,

l-eżistenza, in-natura u l-evalwazzjoni tal-ħsara u r-rimedju kklejmjat

il-miżuri li l-qorti tista' tieħu biex tipprevjeni jew ittemm id-dannu jew ħsara u tiżgura l-kumpens,

il-mod li bih obbligu jista' jitwettaq, u r-regoli relatati mal-preskrizzjoni jew limitazzjoni,

il-mistoqsija ta' jekk id-dritt li wieħed ifittex kumpens jistax jiġi ttrasferit lil xi ħadd ieħor, inkluż b'wirt,

persuni intitolati għal kumpens għal ħsara li huma jkunu ġarrbu,

responsabilità għall-atti ta' persuna oħra.

Hemm regoli speċifiċi għall-obbligi mhux kuntrattwali speċifiċi, eż. responsabilità tal-prodott u proprjetà intellettwali. Ċerti obbligi mhux kuntrattwali huma esklużi mill-ambitu tar-Regolament. Dawn jinkludu:

kwistjonijiet ta' introjtu, kwistjonijiet doganali u amministrattivi,

responsabilità tal-istat,

obbligi mhux kuntrattwali speċifiċi li jirriżultaw minn, pereżempju, reġimi ta' proprjetà matrimonjali u relazzjonijiet familjari, ħsara nukleari jew ksur tal-privatezza u drittijiet li huma relatati mal-personalità, inkluż defamazzjoni.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Sa mill-11 ta' Jannar 2009, għajr għall-Artikolu 29 (11 ta' Lulju 2008).

SFOND

Flimkien ma' dan ir-Regolament (Ruma II):

ir-Regolament Ruma I (Regolament (KE) Nru 593/2008) jistabbilixxi r-regoli għad-determinazzjoni tal-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali u

ir-Regolament Ruma III (Regolament (KE) Nru 1259/2010) jistabbilixxi r-regoli għad-determinazzjoni tal-liġi applikabbli għal divorzju u separazzjoni legali.

Ara wkoll:

ATT

Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 40–49)

ATTI RELATATI

Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6–16). Ara l-verżjoni kkonsolidata

l-aħħar aġġornament 26.10.2015

Top