Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Żwiemel u ħmir għall-kompetizzjoni — regoli dwar il-kummerċ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Żwiemel u ħmir għall-kompetizzjoni — regoli dwar il-kummerċ

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 90/428/KEE dwar il-kummerċ fl-equidae maħsuba għall-kompetizzjonijiet u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fiha

X'INHU L-GĦAN TA' DIN ID-DIRETTIVA?

  • Id-direttiva tistabbilixxi regoli dwar il-kummerċ intra-UE fl-equidae, jiġifieri annimali domestiċi tal-ispeċi ekwina (żwiemel) jew asinina (ħmir), jew razez inkroċjati (bgħula u bgħula wlied il-ħmir), maħsubin għall-kompetizzjoni.
  • Dawn ir-regoli għandhom l-għan li jneħħu l-ostakoli għall-kummerċ fl-equidae billi jeliminaw id-disparitajiet bejn il-kundizzjonijiet għall-aċċess għall-kompetizzjonijiet f'pajjiżi differenti tal-UE.

PUNTI EWLENIN

Din id-direttiva tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jirregolaw il-kummerċ fl-equidae maħsubin għall-kompetizzjonijiet u dawk li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-kompetizzjonijiet fl-UE.

It-tip ta' kompetizzjoni

It-terminu “kompetizzjoni” jfisser kwalunkwe kompetizzjoni ekwestrina, inkluż tiġrijiet taż-żwiemel, show-jumping, eventing, dressage, avvenimenti riservati għal vetturi miġbudin miż-żwiemel u klassijiet ta' wiri.

Il-parteċipazzjoni fil-kompetizzjonijiet

Ir-regoli tal-kompetizzjoni ma jistgħux joħolqu diskriminazzjoni fuq bażi ta' oriġini jew reġistrazzjoni tal-equidae fl-UE. B'mod speċifiku, l-equidae mill-pajjiżi kollha tal-UE jridu jiġu ttrattati bl-istess mod fir-rigward ta':

  • ir-rekwiżiti għad-dħul fil-kompetizzjoni;
  • l-iġġudikar tal-kompetizzjoni;
  • il-premjijiet fi flus jew il-profitti li jistgħu jirriżultaw mill-kompetizzjoni.

Madankollu, dan l-obbligu ma jipprevjenix l-organizzazzjoni ta':

  • kompetizzjonijiet riservati għal equidae reġistrati f'reġistru għaż-żwiemel tar-razza partikolari, għall-fini ta' titjib tar-razza;
  • kompetizzjonijiet reġjonali għal skopijiet ta' għażla;
  • avvenimenti storiċi jew tradizzjonali.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jirriservaw ċertu perċentwal mill-premju fi flus jew mill-profitti għas-salvagwardjar, l-iżviluppar u t-titjib tar-razza fil-pajjiż fejn isseħħ il-kompetizzjoni.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mis-17 ta’ Lulju 1990. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-1 ta’ Lulju 1991.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/428/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar il-kummerċ fl-equidae maħsuba għall-kompetizzjonijiet u li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fiha (ĠU L 224, 18.8.1990, pp. 60–61)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 90/428/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/216/KEE tas-26 ta' Marzu 1992 fuq il-ġbir ta’ data li tikkonċerna kompetizzjoni għall-equidae kif msemmi fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 90/428/KEE (ĠU L 104, 22.4.1992, p. 77)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 25.07.2016

Top