Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-bażi tad-data onlajn tat-tariffa doganali integrata (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Il-bażi tad-data onlajn tat-tariffa doganali integrata (TARIC)

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KEE) Nru 2658/87 — in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u t-Tariffa Doganali Komuni

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Huwa jistabbilixxi l-bażi legali għat-TARIC, it-tariffa integrata tal-UE, u jintroduċi sistema komuni għall-kodifikazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-merkanzija, magħrufa bħala n-Nomenklatura Magħquda (NM), li hija essenzjali għall-ipproċessar u l-pubblikazzjoni tal-istatistika kummerċjali tal-UE.

PUNTI EWLENIN

 • It-TARIC tinkludi r-rati kollha tad-dazju doganali u ċerti regoli tal-UE applikabbli għall-kummerċ estern. Hija ma fihiex informazzjoni relatata mat-taxxi nazzjonali bħall-VAT.
 • In-NM hija r-riżultat tal-amalgamazzjoni tan-nomenklatura tat-Tariffa Doganali Komuni* u Nimexe (Nomenklatura Statistika tal-UE).
 • TARIC hija bbażata fuq in-NM u tinkludi subdiviżjonijiet addizzjonali, imsejħa subintestaturi tat-TARIC, użati għal merkanzija meta japplikaw rati tad-dazju doganali speċifiċi abbażi tal-oriġini tagħhom, jew meta japplikaw regoli oħra tal-politika kummerċjali.
 • Kull subintestatura tan-NM għandu kodiċi magħmul minn tmien ċifri. L-ewwel sitt ċifri jirreferu għall-intestaturi u s-subintestaturi tas-sistema armonizzata. Is-seba’ u t-tmien ċifra jirrappreżentaw is-subintestaturi tan-NM. Id-disa’ u l-għaxar ċifra jirrappreżentaw subintestaturi tat-TARIC.
 • L-Anness I għar-regolament jiffissa r-rati tad-dazju, u jiġi aġġornat regolarment biex jittieħdu inkunsiderazzjoni:
  • il-bidliet miftiehma fil-livell internazzjonali;
  • bidliet relatati mar-rekwiżiti statistiċi, il-politika kummerċjali u l-iżviluppi teknoloġiċi u kummerċjali; u
  • il-ħtieġa li jiġu allinjati jew ikkjarifikati t-testi.
 • Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika u timmanniġġa t-TARIC. Hija tattribwixxi numri tal-kodiċi, taġġorna t-TARIC u tinforma lill-pajjiżi tal-UE dwar l-emendi. It-talbiet biex tiġi emendata n-NM jistgħu jsiru mill-Kummissjoni, mill-pajjiżi tal-UE jew mill-federazzjonijiet tal-kummerċ Ewropej.
 • Kull sena, il-Kummissjoni tadotta regolament li jirriproduċi verżjoni kompluta tan-NM u tar-rati tad-dazju tat-Tariffa Doganali Komuni, filwaqt li jitqiesu l-emendi tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Ir-regolament huwa ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru, u japplika mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.
 • Il-Kummissjoni hija megħjuna mill-Kumitat tal-Kodiċi Doganali, li jikkonsisti minn rappreżentanti tal-pajjiżi tal-UE. Il-kumitat huwa responsabbli biex jeżamina l-mistoqsijiet kollha dwar in-NM, it-TARIC jew nomenklaturi oħra.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-10 ta’ Settembru 1987.

SFOND

 • TARIC, it-tariffa integrata tal-UE, hija database li tiġbor flimkien il-leġiżlazzjoni kummerċjali u agrikola u t-tariffi doganali. Din tiżgura li jkun hemm applikazzjoni uniformi mill-pajjiżi tal-UE u tagħti stampa ċara tal-miżuri kollha li għandhom jittieħdu minn dawk involuti fl-importazzjoni fl-UE jew fl-esportazzjoni ta’ merkanzija mill-UE
 • Għal aktar informazzjoni, ara:
  • “TARIC” fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

* TERMINI EWLENIN

Tariffa doganali komuni: il-kombinazzjoni tal-klassifikazzjoni ta’ merkanzija u r-rati tad-dazju li japplikaw għal kull klassi ta’ merkanzija, applikabbli fl-UE kollha.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, pp. 1–675)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 2658/87 ġew inkorporati fit-test baiku oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

l-aħħar aġġornament 28.11.2016

Top