Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni (ELI)

Minħabba d-diversità tad-dejta legali tal-pajjiżi tal-UE, kemm fil-livell reġjonali u f'dak nazzjonali, kif ukoll fil-livell tal-UE, jeħtieġ li jiġi żgurart li ċ-ċittadini jiġu pprovduti b'aċċess faċli u effiċjenti għall-informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif ukoll dwar dik tal-UE. L-identifikatur Ewropew tal-leġiżlazzjoni (ELI) jipprovdi aċċess faċli u rapidu għal din l-informazzjoni, bil-għan li jistabbilixxi ż-żona komuni tal-libertà, tas-sigurtà u tal-ġustizzja.

SOMMARJU

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill jinkludu l-istabbiliment ta' identifikatur Ewropew tal-leġiżlazzjoni (ELI), bl-għan li jipprovdi aċċess faċli għall-informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE u l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE.

Liema huwa r-rwol tal-identifikatur Ewropew tal-leġiżlazzjoni (ELI)?

Fuq livell tal-UE, l-iskambju tad-dejta dwar il-leġiżlazzjoni żviluppa b'mod konsiderevoli. Din id-dejta tirriżulta l-aktar minn korpi reġjonali, nazzjonali u tal-UE. Madankollu, l-iskambju ta' din id-dejta huwa ostakolat minn disparitajiet bejn is-sistemi legali fil-livell tal-pajjiżi u dak tal-UE.

Il-ħolqien tal-ELI jippermetti li ssir referenza għal testi leġiżlattivi tal-UE u nazzjonali b'mod armonizzat u stabbli, u li b'hekk tinkiseb sistema ta' riċerka u ta' skambju ta' dejta aktar rapida u effikaċi, aċċessibbli għaċ-ċittadini, jew għal utenti speċifiċi bħalma huma l-leġiżlaturi, il-maġistrati jew l-avukati.

Kif jaħdem l-ELI?

L-ELI huwa l-ewwel nett ibbażat fuq l-użu ta' identifikaturi uniċi, li jisimhom URI (Uniform Resource Identifier, identifikaturi uniformi tar-riżorsi) u t-tieni nett fuq serje ta' metadata strutturata sabiex issir referenza għal testi leġiżlattivi tal-UE u nazzjonali. Fl-aħħar nett, sabiex jinkiseb il-benefiċċju sħiħ mill-web semantiku, ELI huwa bbażat fuq l-implimentazzjoni ta' lingwa speċifika għall-iskambju ta' din l-informazzjoni.

Madankollu, il-pajjiżi tal-UE għandhom il-possibilità li jkomplu jġestixxu l-informazzjoni ta' natura leġiżlattiva skont kif iridu huma.

Xi jridu jagħmlu l-pajjiżi tal-UE biex jimplimentaw l-ELI?

L-implimentazzjoni tal-ELI hija fakultattiva. Il-pajjiżi tal-UE u l-UE jistgħu jiddeċiedu li jimplimentaw dan l-identifikatur b'mod volontarju u progressiv, b'tal-ewwel diġà qed isir f'ċerti pajjiżi tal-UE u fuq il-livell tal-UE. Sabiex jagħmlu dan, il-pajjiżi tal-UE jridu:

  • japplikaw l-ELI għat-testi leġiżlattivi tal-UE u nazzjonali ppubblikati fil-ġurnali uffiċjali, jew fil-bażijiet ta' dejta tagħhom u fis-sistemi ta' informazzjoni legali li huma jużaw;
  • jipprovdu t-testi leġiżlattivi b'identifikatur uniku u xi metadata li tista' tinkludi, fost oħrajn, it-tip ta' leġiżlazzjoni, is-suġġett, l-applikazzjoni territorjali u d-data tad-dokument;
  • jaħtru koordinatur għal ELI;
  • jikkondividu u jqassmu informazzjoni dwar ELI;
  • jiddiskutu ta' kull sena l-progress fl-implimentazzjoni tal-ELI u tal-metadata dwar il-leġiżlazzjonijiet tal-UE u nazzjonali.

SFOND

Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni

ATT

Konklużjonijiet tal-Kunsill li jitolbu li jiġi introdott ta' identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni (ELI) (ĠU C 325, 26.10.2012, p. 3-11)

l-aħħar aġġornament 14.12.2015

Top