Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Somatotrofina bovina — regoli tal-UE dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Somatotrofina bovina — regoli tal-UE dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/879/KE — it-tqiegħid fis-suq u l-amministrazzjoni tas-somatotrofina bovina (BST)

X'INHU L-GĦAN TA' DIN ID-DEĊIŻJONI?

  • Tfittex li tirregola t-tqegħid fis-suq u l-użu tas-somatotrofina bovina, ormon tat-tkabbir tal-bovini użat biex titjieb il-produzzjoni tal-ħalib, fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE).

PUNTI EWLENIN

  • Id-deċiżjoni tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-UE tas-somatotrofina bovina għall-iskop tat-tqegħid fis-suq u l-użu tagħha fil-kura tal-baqar tal-ħalib u bi kwalunkwe mod ikun xi jkun.
  • Il-produzzjoni jew l-importazzjoni tas-somatotrofina bovina fil-pajjiżi tal-UE għall-iskopijiet tal-esportazzjoni tagħha lejn pajjiżi mhux tal-UE tibqa' tiġi awtorizzata.
  • Barra minn hekk, l-impriżi li jipproduċu jew li huma awtorizzati li jqiegħdu fis-suq is-somatotrofina huma meħtieġa li jżommu reġistri li jiddettaljaw, f'ordni kronoloġika, il-kwantitajiet prodotti jew miksuba u l-kwantitajiet mibjugħa jew użati għal skopijiet oħrajn għajr it-tqiegħed fis-suq, kif ukoll l-ismijiet tal-persuni li dawn il-kwantitajiet ġew mibjugħa lilhom jew li kienu mixtrija minn għandhom.

SFOND

  • Skont id-Direttiva 2001/82/KE, l-ebda sustanza, bl-eċċezzjoni ta' dawk mogħtija għal skopijiet terapewtiċi jew profilattiċi, ma għandha tingħata lil xi annimal sakemm ma tingħatax prova bi studji xjentifiki tal-benesseri tal-annimli jew esperjenza stabbilita li l-effett tagħha mhuwiex ta' detriment għas-saħħa jew il-benesseri tal-annimal.
  • Is-somatotrofina hija prodotta biss biex ittejjeb il-produzzjoni tal-ħalib, u l-Kumitat Xjentifiku tal-UE dwar is-Saħħa tal-Annimali u l-Benesseri tal-Annimali (li ġie sostitwit mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel stabbilita taħt ir- Regolament (KE) Nru 178/2002) stqarr f'Marzu 1999 li l-ormon żied ir-riskju ta' infezzjonijiet u jista' jaffettwa b'mod negattiv ir-riproduzzjoni u jinduċi reazzjonijiet severi fil-baqar.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/879/KE tas-17 ta' Diċembru 1999 li tirrigwarda t-tqegħid fis-suq u l-amministrazzjoni tas-somatotrofina bovina (BST) u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 90/218/KEE (ĠU L 331, 23.12.1999, pp. 71-72)

l-aħħar aġġornament 11.08.2016

Top