Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prestazzjoni ambjentali aħjar: Skema Ewropea ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prestazzjoni ambjentali aħjar: Skema Ewropea ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS)

L-iskema ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) tal-Unjoni Ewropea (UE) għandha l-għan li tinkoraġġixxi lill-kumpaniji u lil organizzazzjonijiet oħrajn sabiex itejbu kontinwament il-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Hija miftuħa għal kwalunkwe organizzazzjoni fl-UE jew barra minnha, hija mifruxa fuq is-setturi tas-servizzi u ekonomiċi kollha u hija applikabbli madwar id-dinja.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS), li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE.

SOMMARJU

X'JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Huwa jistabbilixxi l-EMAS volontarja. Din l-iskema hija l-aqwa għodda għall-ġestjoni ambjentali sabiex l-utenti jkunu jistgħu jevalwaw, jirrapportaw u jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

PUNTI EWLENIN

Sabiex tirċievi reġistrazzjoni fl-EMAS, organizzazzjoni għandha:

  • twettaq analiżi tal-aspetti ambjentali kollha tal-attivitajiet, tal-prodotti u tas-servizzi tagħha;
  • tadotta politika ambjentali li tinkludi impenn sabiex tintlaħaq konformità mal-leġiżlazzjonijiet rilevanti kollha u sabiex jinkiseb titjib kontinwu;
  • tiżviluppa programm b’tagħrif dwar għanijiet u miri ambjentali speċifiċi;
  • tistabbilixxi sistema ta’ ġestjoni effettiva sabiex tilħaq il-politika ambjentali tagħha u tiżgura titjib kontinwu;
  • twettaq verifika ambjentali li tivvaluta s-sistema ta’ ġestjoni fis-seħħ u l-konformità ġenerali mal-politika u l-programm tagħha;
  • tipprovdi dikjarazzjoni ambjentali tal-prestazzjoni tagħha, fl-isfond tal-objettivi tagħha, u l-passi li jridu jittieħdu fil-ġejjieni.

L-analiżi ambjentali, is-sistema ta’ ġestjoni, il-proċedura ta’ verifika u d-dikjarazzjoni għandhom jiġu approvati minn verifikatur ambjentali akkreditat.

Id-dikjarazzjoni vvalidata tiġi rreġistrata u titpoġġa disponibbli għall-pubbliku.

Organizzazzjoni li tikkompleta dawn l-istadji kollha b’suċċess tista’ tuża l-logo tal-EMAS fuq il-letterheads, il-prodotti, l-attivitajiet u s-servizzi tagħha sabiex turi l-impenn tagħha li ttejjeb il-prestazzjoni ambjentali tagħha.

SFOND

L-EMAS tgħin billi tagħti lill-organizzazzjonijiet irreġistrati prestazzjoni mtejba, iffrankar tal-ispejjeż u immaġini pubblika pożittiva. Sa nofs l-2015, aktar minn 4,000 organizzazzjoni u madwar 7,500 sit minn madwar id-dinja kienu rreġistrati fl-EMAS. Dawn kienu jinkludu kumpaniji multinazzjonali, kumpaniji iżgħar u awtoritajiet pubbliċi.

Il-Kummissjoni Ewropea tapplika l-EMAS sabiex tnaqqas l-impatt ambjentali tal-attivitajiet tagħha stess, b’mod partikolari billi tuża r-riżorsi naturali b’mod aktar effiċjenti, tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2, tipprevjeni, tirriċikla u terġa’ tuża l-iskart, tapplika l-akkwist pubbliku ekoloġiku u tippromwovi l-mobbiltà sostenibbli.

Għal aktar tagħrif, ara l-EMAS fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009

11.1.2010

-

ĠU L 342 tat-22.12.2009, p. 1-45

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 517/2013

1.7.2013

-

ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1-71

ATTI RELATATI

Id-Deċiżjoni 2013/131/UE tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Marzu 2013 li tistabbilixxi l-gwida għall-utent u twaqqaf il-passi meħtieġa għall-parteċipazzjoni fl-EMAS, skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (ĠU L 76 tad-19.3.2013, p. 1-39).

l-aħħar aġġornament 19.06.2015

Top