Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bozoz fluworexxenti u b’discharge ta’ intensità għolja — rekwiżiti tal-ekodisinn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bozoz fluworexxenti u b’discharge ta’ intensità għolja — rekwiżiti tal-ekodisinn

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 245/2009 — rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bozoz fluworexxenti u bozoz b’discharge ta’ intensità għolja

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Dan jistabbilixxi r-regoli dwar l-ekodisinn applikabbli għal ċerti tipi ta’ bozoz li għandhom jintużaw għal tidwil ġenerali bil-għan li jitnaqqas l-impatt ambjentali tagħhom.

PUNTI EWLENIN

Ir-regolament japplika speċifikament għal:

 • bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata*;
 • bozoz b’discharge ta’ intensità għolja*;
 • ballasts* u lampi* li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip.

Rekwiżiti tal-ekodisinn

Dan ir-regolament jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn f’sitt stadji progressivi (l-aħħar stadju li fadal ser japplika mill-2018) li kull wieħed minnhom jirrappreżenta żieda gradwali fil-miri u/jew jestendi l-ambitu tar-rekwiżiti għal subkategoriji ġodda ta’ prodotti. Dawn ir-rekwiżiti jikkonċernaw:

 • bozoz — dawn għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ effikaċja, ta’ rendiment u ta’ informazzjoni. Tipi differenti ta’ bozoz għandhom jilħqu ċerta effikaċja ta’ luminożità f’kull kategorija ta’ wattage, u jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ manutenzjoni tal-ħajja tal-bozza u tal-lumen tal-bozza. Il-manifatturi għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni dwar għadd ta’ elementi fosthom:
  • il-wattage (l-ammont ta’ enerġija meħtieġa biex tinxtegħel bozza);
  • il-lumen tal-bozza (l-ammont ta’ dawl prodott minn bozza);
  • l-effikaċja;
  • il-fattur ta’ manutenzjoni;
  • il-kontenut tal-merkurju; u
  • it-temperatura tal-kulur tal-bozoz.
 • ballasts — dawn għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ rendiment enerġetiku u ta’ informazzjoni. Meta l-bozoz jinxtegħlu, il-ballasts għandhom jikkonformaw mal-livelli limitu minimi ta’ effikaċja. Il-manifatturi tal-ballasts għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-indiċi tal-effiċjenza fl-enerġija tal-prodotti.
 • lampi — dawn għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ rendiment enerġetiku, ta’ kompatibbiltà u ta’ informazzjoni. Il-konsum tal-enerġija tal-lampi ma għandux jaqbeż dak tal-ballasts inkorporati meta ma jarmux dawl. Il-manifatturi tal-lampi għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-effiċjenza tal-ballasts u tal-bozoz kollha mibjugħin flimkien ma’ lampa, kif ukoll struzzjonijiet ta’ manutenzjoni u dwar kif jiżżarmaw.

Konformità

Il-manifatturi jew ir-rappreżentanti tagħhom huma meħtieġa jwettqu valutazzjoni ta’ konformità qabel ma jqiegħdu fis-suq prodott li juża l-enerġija.

Proċeduri ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

L-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE għandhom japplikaw il-proċeduri ta’ sorveljanza tas-suq dwar:

 • bozoz — it-testijiet jitwettqu fuq kampjun ta’ għadd minimu ta’ 20 bozza tal-istess mudell mill-istess manifattur. Ir-riżultati medji ma għandhomx ivarjaw mil-limitu, il-livell limitu jew il-valuri ddikjarati b’aktar minn 10 %;
 • ballasts u lampi — it-testijiet jitwettqu fuq unità waħda. Ir-riżultati miksuba ma għandhomx jaqbżu l-valuri limitu. Inkella, ikollhom jiġu ttestjati tliet unitajiet oħrajn.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mit-13 ta’ April 2009.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

* TERMINI EWLENIN

Bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata: bozoz b’discharge tat-tip bil-merkurju taħt pressjoni baxxa li fihom ħafna mid-dawl jintrema permezz tat-tqanqil tal-molekuli ta’ saff wieħed jew aktar ta’ fosfri mir-radjazzjoni ultravjola li tkun ġejja mid-discharge. Dawn jistgħu jkunu b’kappa waħda jew b’kappa doppja u ma għandhomx ballast integrata.

Bozoz b’discharge ta’ intensità għolja: bozoz li fihom id-dawl jiġi prodott b’mod dirett jew indirett, permezz ta’ skariku tal-elettriku minn gass, fwar ta’ metall jew taħlita ta’ diversi gassijiet u fwar, u li fihom l-arka li tipproduċi d-dawl tiġi stabbilizzata bit-temperatura tas-superfiċje u l-arka jkollha loading tas-superfiċje tal-bozza ogħla minn 3 watts għal kull ċentimetru kwadru.

Ballasts: apparat li jservi prinċipalment biex jillimita l-kurrent tal-bozza/bozoz għall-valur meħtieġ.

Lampi: biċċiet ta’ apparat li jiddistribwixxu, jiffiltraw jew jittrasformaw id-dawl trażmess minn sors wieħed jew aktar tal-elettriku u li jinkludu l-partijiet kollha meħtieġa biex isostnu, iwaħħlu u jipproteġu s-sorsi ta’ dawl.

DOKUMENT EWLIENI

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2009 tat-18 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, għall-bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, u għall-ballasts u l-lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip, u li jħassar id-Direttiva 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 76, 24.3.2009, pp. 17-44)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 245/2009 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, pp. 10-35)

Ara l-verżjoni konsolidata

l-aħħar aġġornament 13.12.2016

Top