Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmi li jinkoraġġixxu l-iżvilupp għall-mikrofinanzi fl-Unjoni Ewropea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programmi li jinkoraġġixxu l-iżvilupp għall-mikrofinanzi fl-Unjoni Ewropea

Mill-2010, l-Unjoni Ewropea ħolqot programmi għall-iżvilupp tal-mikrofinanzi fl-Ewropa u għall-ftuħ tal-krediti lill nies u xi intrapriżi li jsibuha diffiċli li jkollhom aċċess għal kreditu konvenzjonali.

ATTI

Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta’ Progress ta’ Mikrofinanzjament għall-impjiegi u inklużjoni soċjali).

Regolment (UE) Nru 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Diċembru 2013 dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali.

SOMMARJU

Il-mikrofinanzi tfisser il-garanziji, mikrokrediti (sa EUR 25 000), ekwità u kważi-ekwità mogħtija lil nies u mikro-intrapriżi li jsibuha diffiċli li jkollhom aċċess għal kreditu. L-ewwel strument Ewropew li żviluppa dan it-tip ta’ finanzjar fl-UE nħoloq fl-2010 (Deċiżjoni Nru 283/2010/UE li tistabbilixxi Faċilità Ewropea ta’ Progress ta’ Mikrofinanzjament għall-impjiegi u inklużjoni soċjali).

Dan l-instrument, li għandu baġit ta’ EUR 100 miljun fuq erba’ snin (2010-2013), tfassal sabiex jagħmel il-mikrofinanzjament aktar aċċessibbli għal dawn il-gruppi mmirati:

  • nies qegħda, nies f’riskju li jitilfu l-impjieg tagħhom, il-popolazzjoni li ma taħdimx, nies li jiffaċjaw it-theddida tal-esklużjoni soċjali u nies vulnerabbli li jixtiequ joħolqu jew jespandu l-mikrointrapriża tagħhom;
  • mikro-intrapriżi, b’mod partikolari dawk li jimpjegaw nies elenkati fil-punt preċedenti.

Għall-perjodu 2014-2020, din l-inizjattiva ġiet inkluża fl-assi tal-Mikrofinanzjament u l-Intrapriża Soċjali tal-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI - Regolament (UE) Nru 1296/2013) li ħa post l-istrument għall-Progress tal-Mikrofinanzjament. Dan l-ass għandu 21 % tal-baġit globali EaSI, jiġifieri EUR 193 miljun mifrux fuq seba’ snin.

Dan l-istrument mhux biss jippermetti aċċess aktar faċli għall-mikrofinanzjament lil popolazzjonijiet u intrapriżi mmirati, imma għandu wkoll l-għan illi:

  • jibni l-kapaċità istituzzjonali għal min jipprovdi l-mikrokreditu;
  • jiffaċilita l-aċċess għal finanzjament ta’ intrapriżi soċjali b’fatturat jew bilanċ annwali ta’ mhux aktar minn EUR 30 miljum, billi jipprovdilhom ekwità, kważi-ekwità, strumenti għas-self u għotjiet sa limitu ta’ EUR 500 000.

L-ass tal-Mikrofinanzjament u l-Intrapriża Soċjali jista’ jintlaħaq minn korpi pubbliċi u privati stabbiliti fil-pajjiżi tal-UE, pajjiżi EFTA u pajjiżi kandidati (jew potenzjalment), sakemm jagħtu mikrofiananzjament lil nies u mikro-intrapriżi jew finanzjament lil intrapriżi soċjali. L-appoġġ tal-UE jsir l-aktar permezz ta’ strumenti finanzarji li hemm ipprovdut għalihom fir-regolamenti finanzjarji tal-Unjoni.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni Nru 283/2010/UE

8.4.2010

-

ĠU L 87 tas-7.4.2010

Regolment (UE) Nru 1296/2013

21.12.2013

-

ĠU L 347. 20.12.2013

L-aħħar aġġornament: 09.06.2014

Top