Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kundizzjonijiet għall-adeżjoni fiż-żona tal-euro (kriterji ta’ konverġenza)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kundizzjonijiet għall-adeżjoni fiż-żona tal-euro (kriterji ta’ konverġenza)

 

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IL-PROTOKOLL (NRU 13) DWAR IL-KRITERJI TA’ KONVERĠENZA?

Dan jistabbilixxi l-erba’ kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji - magħrufa bħala l-kriterji ta’ konverġenza — li l-pajjiżi tal-UE li ma jużawx l-euro jridu jissodisfaw qabel jitħallew jadottaw il-munita unika. Jistabbilixxi wkoll il-proċedura sabiex isir qbil dwar is-sħubija tagħhom.

PUNTI EWLENIN

L-erba’ kundizzjonijiet li jrid jissodisfa membru futur taż-żona tal-euro huma:

L-istabbiltà fil-prezzijiet: irid ikollu rata ta’ inflazzjoni għal perjodu ta’ sena li ma taqbiżx b’aktar minn 1.5 punti perċentwali dik tal-aktar tliet rati nazzjonali baxxi fiż-żona tal-euro. Dan biex jintwera li l-inflazzjoni tinsab taħt kontroll.

Finanzi tal-gvern: irid jiżgura li dawn huma b’saħħithom u sostenibbli billi jillimita s-self u d-dejn nazzjonali u billi jevita defiċit eċċessiv. Id-defiċit m’għandux ikun ta’ aktar minn 3 % u d-dejn mhux aktar minn 60 % tal-PDG.

Stabbiltà tar-rata tal-kambju: jevita varjazzjonijiet eċċessivi tal-munita għal mill-inqas sentejn billi jipparteċipa fis-sistema (magħrufa bħala l-Mekkaniżmu tar-Rati tal-Kambju) li tkopri r-rati tal-kambju bejn pajjiżi fiż-żona tal-euro u dawk mhux fiż-żona tal-euro. B’mod partikolari, ma għandux ikun żvaluta matul dak il-perjodu.

Il-konverġenza tar-rati tal-imgħax: għandu jkollu rata ta’ imgħax fit-tul li ma taqbiżx b’aktar minn żewġ punti perċentwali dik tal-aktar tliet pajjiżi bi prestazzjoni tajba msieħba fiż-żona tal-euro.

Punti ewlenin oħrajn

Kull sentejn, fuq talba ta' pajjiż mhux taż-żona tal-euro, il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew jivvalutaw il-progress magħmul minn kandidati tal-munita unika fl-issodisfar tal-kriterji ta’ konverġenza. Il-valutazzjonijiet huma ppubblikati f’rapporti dwar il-konverġenza.

Il-gvernijiet tal-UE, fuq proposta mill-Kummissjoni, jiddeċiedu jekk pajjiż huwiex lest sabiex jadotta l-euro. Id-deċiżjoni tittieħed wara li l-Parlament Ewropew jiġi kkonsultat fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni b’maġġoranza kwalifikata mill-pajjiżi li diġà qed jużaw il-munita unika.

SFOND

Il-pedament legali għall-kriterji ta’ konverġenza huwa l-Artikolu 140 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (UE) u dawn huma soġġetti għall-Protokoll Nru 13 anness mat-Trattati kostituttivi tal-UE.

l-aħħar aġġornament 02.12.2015

Top