Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT

Regolament (KE) Nru 116/2009 dwar l-esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Sabiex jipproteġi oġġetti kulturali Ewropej, dan ifittex li jiżgura li l-kontrolli uniformi jitwettqu meta ssir l-esportazzjoni tagħhom barra mit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea (UE) bl-għajnuna ta’ liċenzji tal-esportazzjoni.

PUNTI EWLENIN

Ir-Regolament jipprovdi regoli għall-esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali bl-għan li jiġu protetti. Dan jiżgura li l-kontrolli uniformi jsiru fuq dawn l-esportazzjonijiet fil-fruntieri esterni tal-UE. Il-kategoriji ta’ oġġetti kulturali li għalihom japplika r-Regolament huma elenkati fl-Anness I tiegħu.

Liċenzja tal-esportazzjoni

 • Meta oġġett kulturali jkun esportat barra mit-territorju doganali tal-UE, trid tiġi ppreżentata liċenzja tal-esportazzjoni. L-esportatur jeħtieġlu jitlob liċenzja bħal din, li toħroġ mill-awtorità tal-pajjiż tal-UE kompetenti. Din hija valida madwar l-UE kollha. Pajjiż tal-UE jista’ jirrifjuta liċenzja tal-esportazzjoni jekk l-oġġetti jkunu protetti mil-leġislazzjoni dwar teżori nazzjonali ta’ valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku. Taħt ċerti ċirkostanzi, pajjiż tal-UE jista’ jippermetti esportazzjonijiet ta’ ċerti oġġetti kulturali mingħajr liċenzja.
 • Il-liċenzja tal-esportazzjoni trid tiġi ppreżentata flimkien ma’ dikjarazzjoni tal-esportazzjoni fl-uffiċju doganali kompetenti meta jkunu qed jitlestew il-formalitajiet tal-esportazzjoni doganali. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jillimitaw in-numru ta’ uffiċċji doganali kompetenti għall-formalitajiet relatati ma’ oġġetti kulturali.
 • Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1081/2012 jistabbilixxi regoli li jirregolaw it-tfassil, il-ħruġ u l-użu tal-liċenzji tal-esportazzjoni previsti skont ir-Regolament (KE) Nru 116/2009.
 • Dan jispeċifika t-tipi ta’ liċenzji li għandhom joħorġu, l-użu u l-perjodu ta’ validità tagħhom. Hemm 3 tipi ta’ liċenzji:
  • il-liċenzja standard - tintuża f’ċirkostanzi normali għal kull esportazzjoni soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 116/2009 u valida għal sena;
  • il-liċezja miftuħa speċifika - tkopri l-esportazzjoni temporanja repetuta ta’ oġġett kulturali speċifiku mis-sid tiegħu għall-użu u/jew wirja f’pajjiż mhux tal-UE u valida sa 5 snin;
  • il-liċenzja miftuħa ġenerali - toħroġ lil mużewijiet/istituzzjonijiet oħra biex tkopri l-esportazzjoni temporanja ta’ kwalunkwe wieħed mill-oġġetti li jappartjenu għall-kollezzjoni permanenti tagħhom li jistgħu jiġu esportati b’mod temporanju mill-UE fuq bażi regolari għal wirja f’pajjiż mhux tal-UE. Dawn huma validi sa 5 snin.
 • Il-mudelli għat-3 forom huma pprovduti fl-Annessi 1, II u III, rispettivament.

Implimentazzjoni

 • Bl-għan li jiġi implimentat dan ir-Regolament, l-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali għandhom jipprovdu lil xulxin assistenza reċiproka kif ukoll jikkooperaw mal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, għandha tiġi stabbilita kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali u kompetenti tal-pajjiżi tal-UE.
 • Il-pajjiżi tal-UE jridu jistabilixxu pieni effettivi, proporzjonali u dissważivi għall-ksur ta’ dan ir-Regolament.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ir-Regolament (UE) Nru 116/2009 huwa l-verżjoni kodifikata tal-att oriġinali (ir-Regolament (KEE) Nru 3911/92), u l-emendi sussegwenti tiegħu. Dan ilu japplika mit-2 ta’ Marzu 2009.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 116/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali (verżjoni kodifikata) (ĠU L 39, 10.2.2009, pp. 1-7)

DOKUMENTI RELATATI

Lista ta’ awtoritajiet li għandhom is-setgħa joħorġu liċenzji ta’ esportazzjoni għal oġġetti kulturali, ippubblikata skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 116/2009 (ĠU C 164, 16.7.2009, pp. 6-20)

Lista ta’ uffiċċji doganali li għandhom is-setgħa jimmaniġġjaw il-formalitajiet tal-esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali, ippubblikata skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 116/2009 (ĠU C 134, 13.6.2009, pp. 9-13)

l-aħħar aġġornament 20.02.2017

Top