Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vetturi bil-mutur - eżenzjoni ta’ kategorija mid-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vetturi bil-mutur - eżenzjoni ta’ kategorija mid-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (UE) Nru 461/2010 - l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji ta’ akkordji vertikali u prattiċi miftiehma fis-settur tal-vetturi bil-mutur

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

L-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jeżenta akkordji vertikali* li jikkonferixxu biżżejjed benefiċċji sabiex jingħelbu l-effetti antikompetittivi. Ir-Regolament (UE) Nru 461/2010 jagħti lis-settur tal-vetturi bil-mutur eżenzjoni ta’ kategorija speċifika għal akkordji vertikali għax-xiri, il-bejgħ jew il-bejgħ mill-ġdid ta’ vetturi bil-mutur ġodda u akkordji vertikali għall-provvista ta’ servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni għal tali vetturi u għad-distribuzzjoni ta’ partijiet tal-bdil.

Akkordji vertikali relatati max-xiri, il-bejgħ jew il-bejgħ mill-ġdid ta’ vetturi bil-mutur ġodda

Ir-Regolament (UE) Nru 461/2010 japplika r-Regolament (UE) Nru 330/2010 għal akkordji vertikali li jikkonċernaw ix-xiri, il-bejgħ jew il-bejgħ mill-ġdid ta’ vetturi bil-mutur ġodda.

Akkordji vertikali dwar is-suq ta’ wara l-bejgħ tal-vetturi bil-mutur

Ir-Regolament (UE) Nru 461/2010 japplika wkoll ir-Regolament (UE) Nru 330/2010 għal akkordji vertikali li jikkonċernaw kundizzjonijiet għall-akkwist, il-bejgħ u l-bejgħ mill-ġdid ta’ partijiet tal-bdil għal vetturi bil-mutur, jew għall-provvista ta’ servizzi ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni għal vetturi bil-mutur, sakemm dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-eżenzjoni taħt ir-Regolament (UE) Nru 330/2010 u ma jkun fihom l-ebda waħda mir-restrizzjonijiet fundamentali deskritti fir-Regolament (UE) Nru 461/2010:

  • ir-restrizzjoni tal-bejgħ ta’ partijiet tal-bdil għal vetturi bil-mutur minn membri ta’ sistema ta’ distribuzzjoni selettiva:
  • ir-restrizzjoni, miftiehma bejn fornitur ta’ partijiet tal-bdil jew tagħmir tat-tiswija u manifattur ta’ vetturi bil-mutur, tal-kapaċità tal-fornitur li jbigħ dawk l-oġġetti lil distributuri, garaxxijiet tat-tiswija jew lil utenti finali awtorizzati jew indipendenti;
  • restrizzjoni, miftiehma bejn manifattur ta’ vetturi bil-mutur li juża komponenti għall-immuntar inizjali ta’ vetturi bil-mutur u l-fornitur ta’ tali komponenti, tal-kapaċità tal-fornitur li jpoġġi t-trejdmark jew il-logo tiegħu b’mod viżibbli fuq il-komponenti forniti.

B’konformità mar-Regolament Nru 19/65/KEE, meta netwerks paralleli ta’ restrizzjonijiet vertikali simili jkunu jkopru aktar minn 50 % ta’ suq rilevanti il-Kummissjoni Ewropea tista’ tiddeċiedi li dan ir-regolament ma japplikax għal akkordji vertikali li jinkludu restrizzjonijiet speċifiċi relatati ma’ dak is-suq.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2010 u se jibqa’ validu sal-31 ta’ Mejju 2023.

SFOND

Kompetizzjoni: Vetturi bil-mutur - leġiżlazzjoni

TERMINI EWLENIN

* Akkordju vertikali: akkordju jew prattika miftiehma konkluż bejn żewġ impriżi jew aktar li kull waħda minnhom topera f’livell differenti tal-katina ta’ produzzjoni jew ta’ distribuzzjoni, u li jirrigwarda l-kundizzjonijiet li taħthom il-partijiet jistgħu jixtru, ibigħu jew ibigħu mill-ġdid ċerti oġġetti jew servizzi.

ATT

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 461/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji ta’ akkordji vertikali u prattiċi miftiehma fis-settur tal-vetturi bil-mutur (ĠU L 129, 28.5.2010, p. 52–57)

ATTI RELATATI

Regolament tal-Kunsill Nru 19/65/KEE tat-2 ta’ Marzu dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 85(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ ftehim u prattiċi miftiehma (ĠU 36, 6.3.1965, p. 533–535). L-emendi suċċessivi għar-Regolament Nru 19/65/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 330/2010 tal-20 ta’ April 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji ta’ akkordji vertikali u prattiċi miftiehma (ĠU L 102, 23.4.2010, p. 1-7)

l-aħħar aġġornament 04.01.2016

Top