Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2003/88/KE — ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

X'INHU L-GĦAN TA' DIN ID-DIRETTIVA?

Tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi tas-sigurtà u s-saħħa għall-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol tal-ħaddiema. Dawn ikopru:

 • il-perjodi minimi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa, il-liv annwali, il-pawżi u l-ħin tax-xol massimu ta’ kull ġimgħa,
 • aspetti ta’ xogħol ta’ billejl u ta’ xogħol bix-xift.

PUNTI EWLENIN

Pajjiżi tal-UE

 • Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li l-ħaddiema kollha huma intitolati għal:
  • perjodu ta’ mistrieħ ta’ kuljum minimu ta’ 11-il siegħa konsekuttivi f’kull 24;
  • waqfa ta’ mistrieħ f’kull ġurnata ta’ ħidma itwal minn 6 sigħat;
  • perjodu ta’ mistrieħ mhux interrott ta’ 24 siegħa kull 7 ijiem, flimkien mal-11-il siegħa kuljum;
  • minn tal-inqas 4 ġimgħat liv annwali mħallas;
  • ġimgħa ta’ xogħol massima ta’ bejn wieħed u ieħor 48 siegħa, inkluża s-sahra, fuq 7 ijiem.
 • Xogħol normali ta' billejl m’għandux ikun iżjed minn 8 sigħat bħala medja f’kull perjodu ta’ 24 siegħa.
 • Ħaddiema ta’ billejl huma intitolati għal kontrolli tas-saħħa bla ħlas f’intervalli regolari.

L-awtoritajiet nazzjonali

 • L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu:
  • jużaw perjodi ta’ referenza, li jvarjaw minn 14-il ġurnata sa 4 xhur, biex jikkalkulaw il-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa u l-ħin massimu ta’ xogħol fil-ġimgħa,
  • jeżentaw eżekuttivi amministraturi, superjuri oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet, ħaddiema tal-familja u uffiċjali reliġjużi mil-leġiżlazzjoni.
 • Derogi għal ċerti dispożizzjonijiet jistgħu japplikaw ukoll għal kull waħda minn dawn li ġejjin:
  • attivitajiet ta’ sigurtà u sorveljanza li jeħtieġu preżenza permanenti biex jipproteġu lin-nies jew proprjetà;
  • kontinwità tas-servizz u tal-produzzjoni f’żoni bħal sptarijiet, baċiri, ajruporti, l-midja u l-agrikoltura;
  • previżjoni ta’ żieda qawwija fl-attività (b’mod partikolari l-agrikoltura, t-turiżmu, is-servizzi postali, il-ferrovjarji u l-aċċidenti);
  • derogi miftiehma fi ftehim kollettiv bejn l-impjegaturi u l-impjegati.
 • Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għall-baħħara; u lanqas ma tapplika għall-ħaddiema koperti minn aktar regoli speċifiċi (bħall-ħaddiema mobbli fis-setturi tat-trasport fit-triq, tal-avjazzjoni ċivili, tal-ferrovija transkonfinali jew tat-trasport tal-passaġġ fuq l-ilma intern.
 • Il-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet ta’ saħħa u sigurtà aktar favorevoli jekk ikunu jixtiequ.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija ilha tapplika mit-2 ta’ Awwissu 2004.

SFOND

Kundizzjonijiet tax-Xogħol — Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva tal-2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9–19)

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol(konsultazzjoni tal-ewwel fażi tal-imsieħba soċjali f’livell tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 154 tat-TFUE) (COM(2010) 106 finali, 24.3.2010)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Li tirrevedi d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (Konsultazzjoni tat-tieni fażi mal-imsieħba soċjali fil-livell tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 154 TFUE) (COM(2010) 801 final, 21.12.2010)

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjun dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-Direttiva 2003/88/KE (“Id-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol”) (COM(2010) 802 final, 21.12.2010)

l-aħħar aġġornament 01.12.2016

Top