Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
L-indirizzar tad-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

L-indirizzar tad-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea (COM(2007) 424 finali) — modi kif niġġieldu kontra d-differenzi fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN IL-KOMUNIKAZZJONI?

Din teżamina r-raġunijiet għalfejn hemm tendenza li n-nisa b’mod persistenti jitħallsu inqas mill-irġiel u tippreżenta modi possibbli biex tiġi indirizzata din id-diskriminazzjoni.

PUNTI EWLENIN

 • Id-diskrepanza fil-pagi* tista’ tirrifletti differenzi oġġettivi bħall-età u l-esperjenza. Iżda din hija relatata wkoll ma’ diversi fatturi legali, soċjali u ekonomiċi, bħal kif huma valorizzati l-impjiegi.
 • Id-diskrepanza fil-pagi hija akbar mill-medja fl-impriżi tas-settur privat. Din tiżdied flimkien mad-daqs tal-impriża u l-età ta’ persuna, il-livell tal-edukazzjoni u t-tul fis-servizz.
 • Il-komunikazzjoni tidentifika erba’ modi kif titnaqqas id-diskriminazzjoni fil-pagi:
  • It-titjib tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea eżistenti u l-użu ta’ kampanji ta’ informazzjoni sabiex jiġi enfasizzat ir-rispett tal-prinċipju ta’ pagi ndaqs għal xogħol ta' valur ugwali,
  • L-użu sħiħ tal-Istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir u l-impjiegi, li tinkludi t-tnaqqis tad-diskrepanza fil-pagi fost l-għanijiet tagħha,
  • Il-promozzjoni tal-implimentazzjoni ta’ pagi ugwali ma’ min iħaddem kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat,
  • L-iskambju ta’ eżempji ta’ prattika tajba fil-livelli kollha tal-gvern.
 • Id-Direttiva 2006/54/KE tipprovdi għal kundizzjonijiet ta’ impjieg ugwali għall-irġiel u n-nisa, li jinkludu l-paga.
 • Ir-Rakkomandazzjoni 2014/124/UE tagħti pariri lill-gvernijiet nazzjonali dwar kif jistgħu jimplimentaw aħjar il-prinċipju tall-ugwaljanza fil-pagi. Il-gwida tinkludi:
  • id-dritt tal-impjegati li jiksbu informazzjoni dwar il-livelli tal-pagi,
  • rapporti regolari dwar il-livelli tal-paga medja minn kumpaniji b’aktar minn 50 impjegat,
  • verifiki dwar il-pagi organizzati fuq il-livell nazzjonali għal kumpaniji u organizzazzjonijiet b’aktar minn 250 impjegat,
  • data aġġornata dwar id-diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi.

SFOND

Il-prinċipju fundamentali tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa jmur lura għall-bidu nett tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mħaddan fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (l-Artikoli 2 u 3(3)), fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (l-Artikoli 8, 10 u 157(1)), fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (l-Artikolu 23) u huwa wieħed minn ħames prijoritajiet fil-Karta tan-Nisa.

TERMINI EWLENIN

* Diskrepanza fil-pagi: din tkejjel id-differenza relattiva fil-medja ta’ qligħ gross fis-siegħa tal-irġiel u n-nisa fl-ekonomija kollha kemm hi.

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Niġġieldu kontra l-inugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel (COM(2007) 424 finali tat-18.7.2007)

ATTI RELATATI

Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali ta’ l-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23-36)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 (COM(2010) 491 finali tal-21.9.2010)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) (COM(2013) 861 final tas-6.12.2013)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/124/UE tas-7 ta’ Marzu 2014 dwar it-tisħiħ tal-prinċipju ta’ pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa permezz tat-trasparenza (ĠU L 69, 8.3.2014, p. 112–116)

l-aħħar aġġornament 27.01.2016

Top