Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika tas-Sigurtà

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika tas-Sigurtà

 

SOMMARJU

X'JAGĦMEL IR-RAPPREŻENTANT GĦOLI TAL-UNJONI GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U GĦALL-POLITIKA TAS-SIGURTÀ?

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika tas-Sigurtà (Ir-Rappreżentant Għoli) huwa inkarigat mill-koordinazzjoni u t-twettiq mill-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-UE, kif ukoll mill-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni. Ir-Rappreżentant Għoli, fl-istess ħin huwa wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea u b'hekk jiżgura li l-azzjoni esterna ġenerali tal-UE hija konsistenti.

PUNTI EWLENIN

Ħatra

Ir-Rappreżentant Għoli jinħatar għal terminu ta' 5 snin mill-Kunsill Ewropew b'vot ta' maġġoranza kwalifikata (bil-qbiltal-President tal-Kummissjoni Ewropea). Il-ħatra tar-Rappreżentant Għoli hija soġġetta wkoll għal vot ta' kunsens mill-Parlament Ewropew f'konformità mal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan għaliex ir-Rappreżentant Għoli huwa wkoll wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea u l-ħatra tal-Kummissjoni Ewropea kollha kemm hi teħtieġ il-kunsens tal-Parlament Ewropew.

Responsabbilitajiet

Ir-Rappreżentant Għoli jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-PESK billi jissottometti proposti lill-Kunsill tal-UE u l-Kunsill Ewropew.

Imbagħad ir-Rappreżentant Għoli jiżgura l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet li jiġu adottati.

Bħala Viċi President tal-Kummissjoni, ir-Rappreżentant Għoli jiżgura li l-azzjoni esterna ġenerali tal-UE fl-oqsma tal-assistenza tal-iżvilupp, il-kummerċ, l-għajnuna umanitarja u r-rispons għall-kriżijiet tkun konsistenti u effettiva.

Ir-Rappreżentant Għoli jippresjedi l-laqgħa tal-ministri tal-Affarijiet Barranin fil-Kunsill tal-UE.

Ir-Rappreżentant Għoli jirrappreżenta wkoll lill-UE fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-PESK.

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Ir-Rappreżentant Għoli huwa assistit fil-prestazzjoni tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE). Is-SEAE kienet ġiet stabbilita bit-Trattat ta' Lisbona u hija bbażata fuq l-Artikolu 27 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Hija komposta minn uffiċjali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, kif ukoll minn persunal sekondat mis-servizzi diplomatiċi tal-pajjiżi tal-UE.

SFOND

Il-pożizzjoni tar-Rappreżentant Għoli hija bbażata fuq l-Artikoli 18 u 27 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. It-Trattat ta' Amsterdam tal-1999 ħoloq il-pożizzjoni, għalkemm ir-responsabbiltajiet dwar il-politiki esterni kienu kondiviżi mal-Kummissarju Ewropea għar-Relazzjonijiet Esterni. It-Trattat ta' Lisbona tal-2009 estenda r-responsabbiltajiet tar-Rappreżentant Għoli u għamel id-detentur tal-kariga Viċi President tal-Kummissjoni, biex jippermetti lir-Rappreżentant Għoli jirrappreżenta aħjar lill-UE fl-għanijiet tal-politika barranija tagħha.

l-aħħar aġġornament 24.11.2015

Top