Help Print this page 

Document 62015CJ0329

Title and reference
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Settembru 2017.
ENEA S.A. vs Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Talba għal deċiżjoni preliminari imressqa minn Sąd Najwyższy.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Għajnuna mill-Istat – Kunċett ta’ ‘għajnuna mogħtija mill-Istati jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat’ – Obbligu għal kumpannija b’kapital azzjonarju tas-settur tal-enerġija, miżmuma fl-intier tagħha mill-Istat, li tixtri l-enerġija prodotta mill-koġenerazzjoni bil-produzzjoni tas-sħana.
Kawża C-329/15.
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:671
Languages and formats available
Language of the case
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf FR pdf PL
 Document published in the digital reports
Multilingual display
Text

Edizzjoni Provviżorja

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

13 ta’ Settembru 2017 (*)

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Għajnuna mill-Istat – Kunċett ta’ ‘għajnuna mogħtija mill-Istati jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat’ – Obbligu għal kumpannija b’kapital azzjonarju tas-settur tal-enerġija, miżmuma fl-intier tagħha mill-Istat, li tixtri l-enerġija prodotta mill-koġenerazzjoni bil-produzzjoni tas-sħana”

Fil-Kawża C-329/15,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mis-Sąd Najwyższy (qorti suprema, il-Polonja), permezz ta’ deċiżjoni tas-6 ta’ April 2015, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-3 ta’ Lulju 2015, fil-proċedura

ENEA S.A.

vs

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn J. L. da Cruz Vilaça (Relatur), President tal-Awla, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits u F. Biltgen, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: H. Saugmandsgaard Øe,

Reġistratur: K. Malacek, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-11 ta’ Jannar 2017,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

–        għal ENEA S.A., minn K. Cichocki u T. Młodawski, radcowie prawni,

–        għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna u M. Rzotkiewicz kif ukoll minn K. Rudzińska, bħala aġenti,

–        għall-Kummissjoni Ewropea, minn É. Gippini Fournier kif ukoll K. Herrmann u P. Němečková, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fis-seduta tat-22 ta’ Marzu 2017,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1        It-talba għal deċiżjoni preliminari tikkonċerna l-interpretazzjoni tal-Artikolu 107(1) TFUE u tal-Artikolu 108(3) TFUE.

2        Din it-talba saret fil-kuntest ta’ tilwima bejn ENEA S.A. u Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (president tal-uffiċċju għall-kontroll tal-enerġija, il-Polonja) (iktar ’il quddiem l-“URE”) fir-rigward ta’ sanzjoni pekunjarja imposta fuqha wara l-ksur tal-obbligu tagħha ta’ xiri ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni bil-produzzjoni tas-sħana (iktar ’il quddiem l-“elettriku prodott mill-koġenerazzjoni”) li joriġina minn sorsi tal-enerġija marbuta man-netwerk li jinsab fit-territorju Pollakk.

 Il-kuntest ġuridiku

3        L-Artikolu 9a(8) tal-Ustawa Prawo Energetyczne (liġi dwar l-enerġija), tal-10 ta’ April 1997 (Dz. U. Nru 135, Pożizzjoni 1144), fil-verżjoni tagħha applikabbli għall-kawża prinċipali (iktar ’il quddiem il-“Liġi dwar l-Enerġija”), jipprovdi:

“Impriża tal-elettriku li tipproduċi jew tikkummerċjalizza l-elettriku u tbigħu lill-utenti finali konnessi man-netwerk fit-territorju tar-Repubblika tal-Polonja għandha, skont kif iddefinit mid-dispożizzjonijiet adottati fuq il-bażi tal-paragrafu 10, tixtri [l-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni] li joriġina minn sorsi ta’ enerġija marbuta man-netwerk u li jinsab fit-territorju Pollakk.”

4        L-Artikolu 56(1)(1a) tal-Liġi dwar l-Enerġija jipprovdi:

“Hija suġġetta għal sanzjoni pekunjarja kull persuna:

(1a)      li ma tosservax l-obbligu tagħha li tikseb ċertifikat tal-oriġini u tippreżentah għall-clearance lill-President tal-URE jew li ma tagħmilx il-ħlas kumpensatorju, konformement mal-Artikolu 9a(1), jew li ma tosservax l-obbligu tagħha li tixtri elettriku u sħana previst fl-Artikolu 9a(6) sa (8)”.

5        L-Artikolu 56(2) ta’ din il-liġi jipprevedi:

“Is-sanzjoni pekunjarja prevista fil-paragrafu 1 hija applikata mill-President tal-[URE].”

6        L-Artikolu 56(2b) tal-imsemmija liġi jipprovdi:

“Ir-rikavat mis-sanzjonijiet pekunjarji applikati fil-każijiet stabbiliti fil-paragrafu 1(1a), minħabba ksur tal-obbligi previsti fl-Artikoli 9a(1) u (6) sa (8), għandu jmur għan-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fond nazzjonali għall-protezzjoni tal-ambjent u l-amministrazzjoni tal-ilma).”

7        Skont l-Artikolu 5(2) tar-rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (regolament ta’ implementazzjoni tal-Ministru tal-Ekonomija u tax-Xogħol dwar l-estent preċiż tal-obbligu ta’ xiri tal-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni), tad-9 ta’ Diċembru 2004:

“L-obbligu previst fl-Artikolu 9a(8) tal-Liġi [dwar l-Enerġija] huwa meqjus issodisfatt jekk l-elettriku mixtri prodott minn sorsi magħquda ta’ enerġija marbuta man-netwerk jew prodott mill-impriża tal-elettriku kkonċernata mis-sorsi magħquda tal-enerġija tagħha stess u mibjugħ lil kiljenti li jixtru elettriku għall-bżonnijiet tagħhom stess jirrappreżenta, fil-bejgħ totali annwali ta’ elettriku lill-klijenti inkwistjoni, parti tal-inqas ugwali għal:

[...]

2)      15 % fl-2006”.

 Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

8        Il-Liġi dwar l-Enerġija kienet tipprevedi, għall-perijodu bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-1 ta’ Lulju 2007, sistema ta’ sostenn għall-produzzjoni tal-elettriku mill-koġenerazzjoni permezz ta’ obbligu ta’ xiri. Dan l-obbligu kien jipprevedi l-impriżi li jbigħu elettriku lill-utenti finali, inklużi l-produtturi u l-fornituri li jintervjenu bħala intermedjarji. Dan kien jikkonsisti fl-impożizzjoni fuq dawn l-impriżi li parti, f’dan il-każ 15 % għas-sena 2006, mill-bejgħ tal-elettriku kollu tagħhom lill-utenti finali tkun toriġina mill-produzzjoni tal-elettriku mill-koġenerazzjoni.

9        ENEA hija kumpannija miżmuma 100 % mill-Istat Pollakk li tipproduċi u tbigħ l-elettriku. Hija osservat l-obbligu tagħha ta’ xiri tal-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni, għas-sena 2006, biss fl-ammont ta’ 14.596 %. Konsegwentement, il-President tal-URE, b’deċiżjoni tas-27 ta’ Novembru 2008, imponielha sanzjoni pekunjarja.

10      ENEA ressqet azzjoni kontra din id-deċiżjoni, li ġiet miċħuda fl-ewwel istanza. Is-sanzjoni pekunjarja tnaqqset fl-appell filwaqt li l-kumplament tat-talba ġie miċħud. B’hekk ENEA ressqet appell ta’ kassazzjoni quddiem il-qorti tar-rinviju. Insostenn ta’ dan tal-aħħar, hija ssostni, għall-ewwel darba, li l-obbligu ta’ xiri ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat ġdida, li hija illegali, peress li din l-għajnuna ma ġietx innotifikat lill-Kummissjoni Ewropea. Minn dan jirriżulta, skontha, li s-sanzjoni pekunjarja ma setgħetx validament tiġi applikata.

11      Fir-rigward tal-klassifikazzjoni bħala “għajnuna mill-Istat” fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, il-qorti tar-rinviju tqis li l-kundizzjonijiet marbuta mal-għoti ta’ vantaġġ selettiv kif ukoll mal-possibbiltà ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni u ta’ effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri huma ssodisfatti. Hija tqis ukoll li l-obbligu ta’ xiri huwa impost fuq l-Istat sa fejn dan jirriżulta mil-liġi. Madankollu, hija għandha dubji fir-rigward tal-eżistenza ta’ intervent permezz ta’ riżorsi tal-Istat.

12      F’dan ir-rigward, is-Sąd Najwyższy (qorti suprema, il-Polonja) tispeċifika li ENEA kienet marbuta tbigħ lill-utenti finali tal-elettriku kwota minima ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni jew billi tiżgura hija stess il-produzzjoni ta’ elettriku ta’ din l-oriġini, jew billi tixtri dan it-tip ta’ elettriku minn produtturi terzi. F’dan il-każ tal-aħħar, il-prezz tax-xiri tal-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni kien stabbilit bi ftehim reċiproku bejn l-impriża suġġetta għall-obbligu ta’ xiri u l-produttur ta’ dan it-tip ta’ elettriku.

13      Il-President tal-URE seta’, waqt l-approvazzjoni tat-tariffa għall-kumpanniji tal-elettriku, jiddetermina l-livell tal-prezz tal-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni li huwa jikkunsidra bħala spiża raġonevoli fil-kalkolu tal-prezz massimu għall-bejgħ tal-elettriku lill-utenti finali.

14      Il-qorti tar-rinviju tirrileva wkoll li l-kawża prinċipali għandha aspetti simili ħafna għall-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Marzu 2001, PreussenElektra (C-379/98, EU:C:2001:160), sa fejn l-obbligu ta’ xiri impost fuq l-impriżi huwa ffinanzjat permezz tar-riżorsi tagħhom stess. Madankollu, kuntrarjament għall-kawża li wasslet għal din is-sentenza, f’din il-proċedura tal-kawża prinċipali, il-parti l-kbira tal-impriżi li għandhom ir-responsabbiltà li jimplementaw b’mod effettiv l-obbligu ta’ xiri huma impriżi pubbliċi, miżmuma 100 % mill-Istat Pollakk. F’dan il-kuntest, il-qorti tar-rinviju tqis li huwa neċessarju li l-Qorti tal-Ġustizzja tippronunzja ruħha fuq l-interpretazzjoni tal-ġurisprudenza tagħha, fid-dawl tal-karatteristiċi speċifiċi fattwali tal-kawża prinċipali.

15      Huwa f’dan il-kuntest li s-Sąd Najwyższy (qorti suprema, il-Polonja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

“1)      L-Artikolu 107 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li l-obbligu ta’ xiri [tal-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni] kif stabbilit [mil-leġiżlazzjoni nazzjonali] jikkostitwixxi għajnuna pubblika?

2)      Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, l-Artikolu 107 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li kumpannija tal-elettriku, trattata bħala emanazzjoni ta’ Stat Membru li kienet obbligata tissodisfa l-obbligu kklassifikat bħala ‘għajnuna pubblika’, tista’ tinvoka ksur tal-imsemmi artikolu quddiem qorti nazzjonali?

3)      Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel żewġ domandi, l-Artikolu 107 TFUE, moqri flimkien mal-Artikolu 4(3) TUE għandu jiġi interpretat fis-sens li n-nuqqas ta’ konformità tal-obbligu li joħroġ mil-liġi nazzjonali mal-Artikolu 107 TFUE jeskludi l-possibbiltà li tiġi imposta sanzjoni pekunjarja fuq impriża li naqset milli tissodisfa dan l-obbligu?”

 Fuq id-domandi preliminari

 Fuq l-ewwel domanda

16      Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 107(1) TFUE għandux jiġi interpretat fis-sens li miżura nazzjonali li timponi fuq impriżi kemm privati kif ukoll pubbliċi obbligu ta’ xiri ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat.

17      Qabel xejn, għandu jitfakkar li l-klassifikazzjoni bħala “għajnuna mill-Istat” fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE tippresupponi li huma ssodisfatti erba’ kundizzjonijiet, jiġifieri li jkun hemm intervent tal-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat, li dan l-intervent ikun kapaċi jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri, li dan l-intervent jagħti vantaġġ lill-benefiċjarju tiegħu u li dan l-intervent iwassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni (sentenzi tas-17 ta’ Marzu 1993, Sloman Neptun, C-72/91 u C-73/91, EU:C:1993:97, punt 18, kif ukoll tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et, C-262/12, EU:C:2013:851, punt 15).

18      Mid-deċiżjoni tal-qorti tar-rinviju jirriżulta li din tal-aħħar tqis li t-tliet kundizzjonijiet tal-aħħar huma ssodisfatti.

19      Għaldaqstant, l-ewwel domanda għandha tiġi rriformulata bħala li hija intiża li tiddetermina jekk l-Artikolu 107(1) TFUE għandux jiġi interpretat fis-sens li miżura nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li timponi fuq impriżi kemm privati kif ukoll pubbliċi obbligu ta’ xiri ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni tikkostitwixxi intervent tal-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat.

20      Għandu jitfakkar, f’dan ir-rigward, li, sabiex vantaġġi jkunu jistgħu jiġu kklassifikati bħala “għajnuna” fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, dawn għandhom, minn naħa, jingħataw direttament jew indirettament permezz ta’ riżorsi tal-Istat u, min-naħa l-oħra, ikunu imputabbli lill-Istat (sentenzi tas-16 ta’ Mejju 2002, Franza vs Il-Kummissjoni, C-482/99, EU:C:2002:294, punt 24, kif ukoll tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et,C-262/12, EU:C:2013:851, punt 16).

21      Fl-ewwel lok, sabiex tiġi evalwata l-imputabbiltà ta’ miżura lill-Istat, għandu jiġi eżaminat jekk l-awtoritajiet pubbliċi kinux involuti fl-adozzjoni ta’ din il-miżura (sentenzi tas-16 ta’ Mejju 2002, Franza vs Il-Kummissjoni, C-482/99, EU:C:2002:294, punt 52, u tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et, C-262/12, EU:C:2013:851, punt 17).

22      F’dan ir-rigward, huwa suffiċjenti li jiġi rrilevat li l-obbligu ta’ provvista ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali ġie stabbilit mil-Liġi dwar l-Enerġija tant li din il-miżura għandha titqies li hija imputabbli lill-Istat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et, C-262/12, EU:C:2013:851, punt 18).

23      Fir-rigward, fit-tieni lok, tal-kundizzjoni marbuta ma’ intervent tal-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat, hija involuta l-għajnuna mogħtija direttament mill-Istat iżda wkoll dik mogħtija minn organi pubbliċi jew privati istitwiti jew intiżi minn dan tal-aħħar sabiex jiġġestixxu l-għajnuna (sentenzi tat-22 ta’ Marzu 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, punt 21, u tat-13 ta’ Marzu 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punt 58).

24      Miżura li tikkonsisti, b’mod partikolari, f’obbligu ta’ xiri ta’ enerġija tista’ għalhekk taqa’ taħt il-kunċett ta’ “għajnuna” minkejja li din ma tinvolvix trasferiment ta’ riżorsi tal-Istat (sentenza tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et, C-262/12, EU:C:2013:851, punt 19 u l-ġurisprudenza ċċitata).

25      Fil-fatt, l-Artikolu 107(1) TFUE jinkludi l-mezzi pekunjarji kollha li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu effettivament jużaw sabiex isostnu impriżi, irrispettivament minn jekk dawn il-mezzi jkunux assi permanenti tal-Istat jew le. Anki jekk is-somom li jikkorrispondu mal-miżura ta’ għajnuna ma humiex kontinwament fil-pussess tat-Teżor pubbliku, il-fatt li dawn huma kontinwament taħt kontroll pubbliku, u għalhekk għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, huwa suffiċjenti sabiex jiġu kklassifikati bħala “riżorsi tal-Istat” (sentenzi tas-16 ta’ Mejju 2002, Franza vs Il-Kummissjoni, C-482/99, EU:C:2002:294, punt 37; tas-17 ta’ Lulju 2008, Essent Netwerk Noord et, C-206/06, EU:C:2008:413, punt 70, u tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et, C-262/12, EU:C:2013:851, punt 21).

26      Tali ipoteżi għandha madankollu titqies differenti minn dik li fiha impriżi, fil-parti l-kbira tagħhom privati, ma jkunux inkarigati mill-Istat sabiex jiġġestixxu riżorsi tal-Istat, iżda jkunu biss marbuta b’obbligu ta’ xiri permezz tar-riżorsi finanzjarji tagħhom (sentenzi tas-17 ta’ Lulju 2008, Essent Netwerk Noord et, C-206/06, EU:C:2008:413, punt 74, u tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et, C-262/12, EU:C:2013:851, punt 35).

27      F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-mekkaniżmu inkwistjoni fil-kawża prinċipali kien jikkonsisti fl-impożizzjoni fuq il-fornituri tal-elettriku li jbigħu parti mill-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni li tirrappreżenta 15 % tal-bejgħ annwali ta’ elettriku tagħhom lill-utenti finali.

28      Il-President tal-URE approva t-tariffi massimi tal-bejgħ tal-elettriku lill-utenti finali b’tali mod li l-oneru finanzjarju li jirriżulta minn dan l-obbligu ta’ xiri ma setax sistematikament jingħadda mill-impriżi fuq l-utenti finali.

29      Mill-informazzjoni li għandha l-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta għalhekk li, f’ċerti ċirkustanzi, il-fornituri tal-elettriku jiksbu l-elettriku prodott mill-koġenerazzjoni bi prezz ogħla minn dak applikat fil-kuntest tal-bejgħ lill-utenti finali, u dan iwassal għal spiża addizzjonali għalihom.

30      Għalhekk, fl-assenza ta’ trasferiment integrali ta’ tali spiża addizzjonali fuq l-utent finali, tal-finanzjament tagħha permezz ta’ kontribuzzjoni obbligatorja imposta mill-Istat Membru jew ukoll ta’ mekkaniżmu ta’ kumpens integrali (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-17 ta’ Lulju 2008, Essent Netwerk Noord et, C-206/06, EU:C:2008:413, u tad-19 ta’ Diċembru 2013, Association Vent De Colère! et, C-262/12, EU:C:2013:851), għandu jitqies, bħalma qies l-Avukat Ġenerali fil-punt 86 tal-konklużjonijiet tiegħu, li l-impriżi ta’ provvista ma kinux inkarigati mill-Istat sabiex jiġġestixxu riżorsi tal-Istat, iżda ffinanzjaw obbligu ta’ xiri impost fuqhom permezz tar-riżorsi tagħhom stess.

31      Fir-rigward tal-argument, imressaq minn ENEA u l-Kummissjoni, li l-eżekuzzjoni ta’ dan l-obbligu ta’ xiri kienet taqa’ fil-parti l-kbira tagħha fuq impriżi pubbliċi rregolati mid-dritt privat, li jippermetti li jitqies li l-imsemmi obbligu kien iffinanzjat permezz ta’ riżorsi tal-Istat, għandu jitfakkar li riżorsi ta’ impriżi pubbliċi jistgħu jitqiesu li huma riżorsi tal-Istat meta dan ikun jista’, bl-eżerċizzju tal-influwenza dominanti tiegħu, jorjenta l-użu tagħhom sabiex jiffinanzja vantaġġi favur impriżi oħra (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-16 ta’ Mejju 2002, Franza vs Il-Kummissjoni, C-482/99, EU:C:2002:294, punt 38).

32      Issa, kif l-Avukat Ġenerali rrileva fil-punti 91, 94 sa 96 u 100 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-fatt biss li l-Istat kellu l-parti l-kbira tal-kapital ta’ parti mill-impriżi suġġetti għall-obbligu ta’ xiri ma jippermettix, fil-kawża prinċipali, li jiġi dedott li kien hemm influwenza dominanti li tippermetti li jiġi orjentat l-użu tar-riżorsi ta’ dawn l-impriżi fis-sens tal-ġurisprudenza msemmija fil-punt preċedenti.

33      Jidher, fil-fatt, li l-obbligu ta’ xiri japplika mingħajr ebda distinzjoni fuq il-fornituri tal-elettriku, indipendentement minn jekk il-kapital tagħhom huwiex fil-parti l-kbira tiegħu miżmum mill-Istat jew minn operaturi privati.

34      Barra minn hekk, mill-informazzjoni mgħoddija lill-Qorti tal-Ġustizzja, b’mod partikolari fis-seduta, ma jirriżultax li l-aġir ta’ ENEA kien dettat minn struzzjonijiet tal-awtoritajiet pubbliċi. Għall-kuntrarju, ġie indikat li d-deċiżjoni li jiġu rrifjutati offerti ta’ bejgħ ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni matul is-sena 2006 kienet riżultat ta’ deċiżjonijiet kummerċjali meħuda b’awtonomija sħiħa.

35      Barra minn hekk, kuntrarjament għal dak li l-Kummissjoni ssostni, l-imputabbiltà tal-miżura lill-Istat Membru kkonċernat, kif ikkonstatat fil-punt 22 ta’ din is-sentenza, ma tippermettix li jiġi dedott li hemm influwenza dominanti ta’ dan l-Istat fi ħdan impriża li fiha huwa azzjonist maġġoritarju fis-sens tas-sentenza tas-16 ta’ Mejju 2002, Franza vs Il-Kummissjoni (C-482/99, EU:C:2002:294, punti 38 u 39). Fil-fatt, ebda element f’dan is-sens ma jista’ jiġi dedott fir-rigward tal-azzjoni tal-Istat fil-kwalità tiegħu ta’ azzjonist maġġoritarju fi ħdan impriża mill-intervent ta’ dan tal-aħħar fil-kwalità tiegħu ta’ leġiżlatur.

36      Fir-rigward tal-argument ta’ ENEA relatat mal-impożizzjoni ta’ sanzjoni pekunjarja, li l-ammont tagħha huwa intiż għal fond nazzjonali għall-protezzjoni tal-ambjent u l-amministrazzjoni tal-ilma pubbliku, fil-każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-obbligu ta’ xiri, għandu jiġi kkonstatat li ebda informazzjoni mgħoddija lill-Qorti tal-Ġustizzja ma tippermetti li jiġi ddeterminat jekk is-somom hekk miġbura ġewx allokati jew le, fiż-żmien tal-fatti tal-kawża prinċipali, sabiex isostnu l-impriżi li jipproduċu elettriku prodott mill-koġenerazzjoni.

37      Għaldaqstant, għall-ewwel domanda għandha tingħata r-risposta li l-Artikolu 107(1) TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li miżura nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li timponi fuq impriżi kemm privati kif ukoll pubbliċi obbligu ta’ xiri ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni ma tikkostitwixxix intervent tal-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat.

 Fuq it-tieni u t-tielet domandi

38      Fid-dawl tar-risposta mogħtija għall-ewwel domanda, ma hemmx lok li tingħata risposta għat-tieni u għat-tielet domandi.

 Fuq l-ispejjeż

39      Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija dik il-qorti li għandha tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.


Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

L-Artikolu 107(1) TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li miżura nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li timponi fuq impriżi kemm privati kif ukoll pubbliċi obbligu ta’ xiri ta’ elettriku prodott mill-koġenerazzjoni bil-produzzjoni tas-sħana ma tikkostitwixxix intervent tal-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat.

Firem


* Lingwa tal-kawża: il-Pollakk.

Top