Help Print this page 

Document 32017D0175

Title and reference
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/175 tal-25 ta' Jannar 2017 dwar l-istabbiliment ta' kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-akkomodazzjoni turistika (notifikata bid-dokument C(2017) 299) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/0299
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
OJ L 28, 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 28/9


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/175

tal-25 ta' Jannar 2017

dwar l-istabbiliment ta' kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-akkomodazzjoni turistika

(notifikata bid-dokument C(2017) 299)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-Ekotikketta tal-UE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Bord tal-Ekotikketta tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-Ekotikketta tal-UE tista' tingħata lil servizzi li jkollhom impatt ambjentali imnaqqas tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jistabbilixxi li għandhom jiġu stabbiliti kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE għal kull grupp ta' prodotti.

(3)

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2009/564/KE (2) u 2009/578/KE (3) stabbilew il-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti marbuta ta' valutazzjoni u verifika għas-servizz ta' post ta' kampeġġ u għas-servizz ta' akkomodazzjoni turistika, rispettivament, li huma validi sal-31 ta' Diċembru 2016.

(4)

Sabiex jiġu riflessi aħjar il-karatteristiċi komuni ta' servizzi ta' postijiet ta' kampeġġ u ta' servizzi ta' akkomodazzjonijiet turistiċi u sabiex jinkisbu sinerġiji minn approċċ konġunt għal dawn il-gruppi ta' prodotti u sabiex tiġi żgurata effiċjenza massima fl-amministrazzjoni tal-kriterji, tqies xieraq li dawn iż-żewġ gruppi ta' prodotti jingħaqdu fi grupp ta' prodotti uniku imsejjaħ “akkomodazzjoni turistika”.

(5)

Il-kriterji riveduti għandhom l-għan li jippromwovu l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, biex tiġi ffrankata l-enerġija u tal-ilma, biex jitnaqqas l-iskart u jitjieb l-ambjent lokali. Il-kriterji riveduti, flimkien mar-rekwiżiti marbuta ta' valutazzjoni u verifika għandhom ikunu validi għal ħames snin mid-data tan-notifika ta' din id-Deċiżjoni, billi jitqies iċ-ċiklu tal-innovazzjoni għal dan il-grupp ta' prodotti.

(6)

Parti integrali min-numri ta' reġistrazzjoni tal-Ekotikketta tal-UE hija kodiċi li jikkorrispondi mal-grupp ta' prodotti. Sabiex il-korpi kompetenti jkunu jistgħu jassenjaw numru ta' reġistrazzjoni tal-Ekotikketta tal-UE lill-akkomodazzjonijiet turistiċi li jikkonformaw mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE, huwa meħtieġ li dan il-grupp ta' prodotti jiġi assenjat numru ta' kodiċi.

(7)

Għalhekk id-Deċiżjonijiet 2009/564/KE u 2009/578/KE għandhom jitħassru.

(8)

Huwa xieraq li jkun hemm perjodu tranżitorju għall-applikanti li s-servizzi ta' akkomodazzjoni turistika jew is-servizzi ta' post ta' kampeġġ tagħhom ikunu ingħataw l-Ekotikketta tal-UE għas-servizzi ta' post ta' kampeġġ u għas-servizzi ta' akkomodazzjoni turistika abbażi tal-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2009/564/KE u 2009/578/KE, rispettivament, sabiex ikollhom żmien biżżejjed biex jadattaw il-prodott tagħhom biex ikun konformi mar-rekwiżiti riveduti tal-kriterji. L-applikanti għandu jkollhom perjodu suffiċjenti ta' żmien li fih jistgħu jippreżentaw applikazzjonijiet abbażi tal-kriterji ekoloġiċi stabbiliti f'2009/564/KE u f'2009/578/KE.

(9)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 66/2010,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-grupp ta' prodotti “akkomodazzjoni turistika” għandu jinkludi l-provvista ta' servizzi ta' akkomodazzjoni turistika u servizzi ta' post ta' kampeġġ u kwalunkwe wieħed mis-servizzi awżiljarji li ġejjin li jkun ġestit mill-fornitur tal-akkomodazzjoni turistika:

(1)

servizzi tal-ikel;

(2)

faċilitajiet ta' divertiment jew tal-fitness;

(3)

żoni ħodor;

(4)

postijiet għal avvenimenti uniċi bħal konferenzi tan-negozju, laqgħat jew avvenimenti ta' taħriġ;

(5)

faċilitajiet sanitarji, faċilitajiet għall-ħasil u għat-tisjir jew faċilitajiet ta' informazzjoni disponibbli għat-turisti, għall-vjaġġaturi u għal dawk li jkunu alloġġjati fil-post ta' kampeġġ, għall-użu kollettiv.

2.   Is-servizzi ta' trasport u l-vjaġġi ta' divertiment huma esklużi mill-grupp ta' prodotti “akkomodazzjoni turistika”.

Artikolu 2

Għall-fini ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“servizzi ta' akkomodazzjoni turistika” tfisser il-provvediment, bi ħlas, ta' akkomodazzjoni mkenna matul il-lejl fi kmamar, li talanqas tinkludi sodda, u ta' faċilitajiet sanitarji privati jew komuni, offruti lit-turisti, lill-vjaġġaturi u lil dawk li jkunu alloġġjati hemm.

(2)

“servizzi ta' post ta' kampeġġ” tfisser il-provvediment, bi ħlas, ta' lottijiet tal-art mgħammra għal kwalunkwe struttura minn dawn li ġejjin: tined, karavannijiet, djar mobbli, vannijiet camper, bungalows u appartamenti, u ta' faċilitajiet sanitarji privati jew komuni, offruti lit-turisti, lill-vjaġġaturi u lil dawk li jkunu alloġġjati hemm.

(3)

“servizzi tal-ikel” tfisser il-provvista ta' kolazzjon jew ta' ikliet oħra;

(4)

“faċilitajiet ta' divertiment jew tal-fitness” tfisser sawna, pixxini, faċilitajiet tal-isport u ċentru tal-benesseri li jkunu aċċessibbli għall-klijenti jew għal persuni mhux residenti jew għaż-żewġ kategoriji li huma;

(5)

“żoni ħodor” tfisser parks, ġonna jew żoni oħra fuq barra miftuħin għat-turisti, għall-vjaġġaturi jew għal dawk li jkunu alloġġjati hemm.

Artikolu 3

Sabiex tingħata l-Ekotikketta tal-UE skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-akkomodazzjoni turistika għandha taqa' fil-grupp ta' prodotti “akkomodazzjoni turistika” kif iddefinit fl-Artikolu 1 ta' din id-deċiżjoni u trid tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin kif ukoll ir-rekwiżiti relatati ta' valutazzjoni u verifika stabbiliti fl-Anness ma' din id-Deċiżjoni.

(a)

għandha tkun konformi ma' kull kriterju stabbilit fit-Taqsima A tal-Anness ma' din id-Deċiżjoni;

(b)

għandha tkun konformi ma' għadd biżżejjed tal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima B tal-Anness ma' din id-Deċiżjoni sabiex tikseb l-għadd ta' punti meħtieġa skont l-Artikoli 4 u 5.

Artikolu 4

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 3(b), is-servizz ta' akkomodazzjoni turistika għandu jikseb mill-inqas 20 punt.

2.   L-ammont minimu ta' punti meħtieġa skont il-paragrafu 1 għandu jiżdied b'dan li ġej:

(a)

3 punti fejn il-maniġment jew is-sid tas-servizz ta' akkomodazzjoni turistika jipprovdi servizzi tal-ikel;

(b)

3 punti fejn il-maniġment jew is-sid tas-servizz ta' akkomodazzjoni turistika jipprovdi żoni ħodor;

(c)

3 punti fejn il-maniġment jew is-sid tas-servizz ta' akkomodazzjoni turistika jipprovdi faċilitajiet ta' divertiment jew tal-fitness jew 5 punti jekk dawk il-faċilitajiet ta' divertiment jew tal-fitness ikunu jikkonsistu f'ċentru tal-benesseri li jkun aċċessibbli għal dawk li mhumiex residenti.

Artikolu 5

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 3(b), is-servizz ta' post għall-kampeġġ għandu jikseb mill-inqas 20 punt jew, fejn jiġu pprovduti servizzi kollettivi, 24 punt.

2.   Ir-rekwiżit minimu stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jiżdied b'dan li ġej:

(a)

3 punti fejn il-maniġment jew is-sid tas-servizz ta' post għall-kampeġġ jipprovdi servizzi tal-ikel;

(b)

3 punti fejn il-maniġment jew is-sid tas-servizz ta' post għall-kampeġġ jipprovdi żoni ħodor;

(c)

3 punti fejn il-maniġment jew is-sid tas-servizz ta' kampeġġ joffri faċilitajiet ta' divertiment jew tal-fitness jew 5 punti jekk dawk il-faċilitajiet ta' divertiment jew tal-fitness ikunu jikkonsistu f'ċentru tal-benesseri li jkun aċċessibbli għal dawk li mhumiex residenti.

Artikolu 6

Il-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-grupp ta' prodotti “akkomodazzjoni turistika” kif ukoll ir-rekwiżiti marbuta ta' valutazzjoni u verifika għandhom ikunu validi għal ħames snin mid-data tan-notifika ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7

Għal għanijiet amministrattivi n-numru tal-kodiċi assenjat lill-grupp ta' prodotti “akkomodazzjoni turistika” għandu jkun “051”.

Artikolu 8

Id-Deċiżjonijiet 2009/564/KE u 2009/578/KE huma mħassra.

Artikolu 9

B'deroga mill-Artikolu 8, applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE għal prodotti li jaqgħu fil-grupp ta' prodotti “servizz ta' akkomodazzjoni turistika” jew “servizz ta' post ta' kampeġġ” li jiġu ppreżentati fi żmien xahrejn mid-data tan-notifika ta' din id-Deċiżjoni jistgħu jiġu ppreżentati skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2009/578/KE jew fid-Deċiżjoni 2009/564/KE jew skont il-kriterji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.

Liċenzji tal-Ekotikketta tal-UE li jkunu ingħataw skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2009/564/KE jew fid-Deċiżjoni 2009/578/KE jistgħu jintużaw għal 20 xahar mid-data tan-notifika ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 10

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Jannar 2017.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  2009/564/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 9 ta' Lulju 2009 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-eko-tikketta Komunitarja lis-servizz ta' post ta' kampeġġ (ĠU L 196, 28.7.2009, p. 36).

(3)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/578/KE tad-9 ta' Lulju 2009 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-eko-tikketta Komunitarja lis-servizz ta' akkomodazzjoni turistika (ĠU L 198, 30.7.2009, p. 57).


ANNESS

QAFAS

IL-KRITERJI TAL-EKOTIKKETTA TAL-UE

Il-kriterji għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lill-akkomodazzjoni turistika

Kriterji obbligatorji

Kriterji ġenerali tal-ġestjoni

Kriterju 1.

Bażi ta' Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali

Kriterju 2.

Taħriġ tal-persunal

Kriterju 3.

Informazzjoni lill-klijenti

Kriterju 4.

Manutenzjoni ġenerali

Kriterju 5.

Monitoraġġ tal-konsum

Kriterji tal-enerġija

Kriterju 6.

Apparat għat-tisħin tal-post u għat-tisħin tal-ilma effiċjenti fl-enerġija

Kriterju 7.

Apparat għall-kundizzjonament tal-arja u apparat b'pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra effiċjenti fl-enerġija

Kriterju 8.

Tagħmir tat-tidwil effiċjenti fl-enerġija

Kriterju 9.

Regolazzjoni termali

Kriterju 10.

Tifi awtomatiku tal-HVAC u tad-dawl

Kriterju 11.

Apparat għat-tisħin għal barra u għall-kundizzjonament tal-arja

Kriterju 12.

Akkwist ta' elettriku minn fornitur tal-elettriku rinnovabbli

Kriterju 13.

Faħam u żjut għat-tisħin

Kriterji tal-ilma

Kriterju 14.

Fittings effiċjenti tal-ilma: Vitjien u doċoċ tal-kamra tal-banju

Kriterju 15.

Fittings effiċjenti tal-ilma: Tojlits u awrinari

Kriterju 16.

Tnaqqis fil-londri permezz tal-użu mill-ġdid ta' xugamani u ħwejjeġ tas-sodda

Kriterji tal-iskart u tal-ilma mormi

Kriterju 17.

Prevenzjoni tal-iskart: Pjan għat-tnaqqis tal-iskart mis-servizzi tal-ikel

Kriterju 18.

Prevenzjoni tal-iskart: Prodotti li jintużaw darba biss

Kriterju 19.

Għażla tal-iskart u l-bgħit tiegħu għar-riċiklaġġ

Kriterji oħra

Kriterju 20.

Projbizzjoni ta' tipjip f'żoni komuni

Kriterju 21.

Promozzjoni ta' mezzi tat-trasport ambjentalment preferibbli

Kriterju 22.

Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE

Kriterji fakultattivi

Kriterji ġenerali tal-ġestjoni

Kriterju 23.

Reġistrazzjoni fl-EMAS, ċertifikazzjoni tal-ISO tal-akkomodazzjoni turistika (sa 5 punti)

Kriterju 24.

Reġistrazzjoni fl-EMAS jew iċ-ċertifikazzjoni tal-ISO tal-fornituri (sa 5 punti)

Kriterju 25.

Servizzi ekotikkettati (sa 4 punti)

Kriterju 26.

Komunikazzjoni u edukazzjoni ambjentali u soċjali (sa 2 punti)

Kriterju 27.

Monitoraġġ tal-konsum: Sottometraġġ tal-enerġija u tal-ilma (sa 2 punti)

Kriterji tal-enerġija

Kriterju 28.

Apparat għat-tisħin tal-post u għat-tisħin tal-ilma effiċjenti fl-enerġija (sa 3 punti)

Kriterju 29.

Apparat għall-kundizzjonament tal-arja effiċjenti fl-enerġija u apparat b'pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra (sa 3,5 punti)

Kriterju 30.

Pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra b'output tas-sħana sa 100 kW (3 punti)

Kriterju 31.

Apparat u tagħmir tat-tidwil domestiku effiċjenti fl-enerġija (sa 4 punti)

Kriterju 32.

Irkupru tas-sħana (sa 3 punti)

Kriterju 33.

Regolazzjoni termali u iżolament tat-twieqi (sa 4 punti)

Kriterju 34.

Tifi awtomatiku ta' tagħmir u apparat (sa 4,5 punti)

Kriterju 35.

Tisħin/tkessiħ distrettwali u tkessiħ minn koġenerazzjoni (sa 4 punti)

Kriterju 36.

Nixxiefa tal-idejn b'sensur tal-prossimità (punt 1)

Kriterju 37.

Emissjonijiet minn Ħiters tal-Post (1,5 punti)

Kriterju 38.

Akkwist ta' elettriku minn fornitur tal-elettriku rinnovabbli (sa 4 punti)

Kriterju 39.

Awtoġenerazzjoni ta' elettriku fuq il-post permezz ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli (sa 5 punti)

Kriterju 40.

Enerġija għat-tisħin minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli (sa 3,5 punti)

Kriterju 41.

Tisħin ta' pixxini (sa 1,5 punti)

Kriterji tal-ilma

Kriterju 42.

Fittings effiċjenti tal-ilma: Vitijiet u doċoċ tal-kamra tal-banju (sa 4 punti)

Kriterju 43.

Fittings effiċjenti tal-ilma: Tojlits u awrinari (sa 4,5 punti)

Kriterju 44.

Konsum ta' ilma minn magni tal-ħasil tal-platti (2,5 punti)

Kriterju 45.

Konsum ta' ilma minn magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ (3 punti)

Kriterju 46.

Indikazzjonijiet dwar l-alkalinità tal-ilma (sa 1,5 punti)

Kriterju 47.

Ġestjoni ottimizzata tal-pixxini (sa 2,5 punti)

Kriterju 48.

Riċiklaġġ tal-ilma tax-xita u tal-ilma griż (sa 3 punti)

Kriterju 49.

Irrigazzjoni effiċjenti (1,5 punti)

Kriterju 50.

Speċijiet indiġeni u oħrajn aljeni imma mhux invażivi użati għat-tħawwil fuq barra (sa 2 punti)

Kriterji tal-iskart u tal-ilma mormi

Kriterju 51.

Prodotti tal-karta (sa 2 punti)

Kriterju 52.

Oġġetti li jservu għal żmien twil (sa 4 punti)

Kriterju 53.

Provvista ta' xorb (2 punti)

Kriterju 54.

Akkwist ta' deterġenti u ta' prodotti tal-indafa personali (sa 2 punti)

Kriterju 55.

Imminimizzar tal-użu ta' prodotti tat-tindif (1,5 punti)

Kriterju 56.

Tneħħija tas-silġ (punt 1)

Kriterju 57.

Tessuti u għamara użata (sa 2 punti)

Kriterju 58.

Ikkompostjar (sa 2 punti)

Kriterju 59.

Trattament tal-ilma mormi (sa 3 punti)

Kriterji oħra

Kriterju 60.

Projbizzjoni tat-tipjip fil-kmamar (punt 1)

Kriterju 61.

Politika soċjali (sa 2 punti)

Kriterju 62.

Manutenzjoni tal-vetturi (punt 1)

Kriterju 63.

Mezzi tat-trasport ambjentalment preferibbli offruti (sa 2,5 punti)

Kriterju 64.

Uċuħ mhux issiġillati (punt 1)

Kriterju 65.

Prodotti lokali u organiċi (sa 4 punti)

Kriterju 66.

Evitar ta' pestiċidi (2 punti)

Kriterju 67.

Azzjonijiet ambjentali u soċjali addizzjonali (sa 3 punti)

VALUTAZZJONI U VERIFIKA

Ir-rekwiżiti speċifiċi ta' valutazzjoni u ta' verifika huma indikati f'kull kriterju stabbilit fis-Taqsimiet A u B.

Fejn l-applikant ikun meħtieġ jipprovdi dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analiżi, rapporti ta' testijiet, jew evidenza oħra sabiex juri konformità mal-kriterji, dawn jistgħu jiġu mingħand l-applikant jew mingħand il-fornitur(i) eċċ. tiegħu, kif ikun xieraq.

Il-korpi kompetenti għandhom preferenzjalment jirrikonoxxu l-attestazzjonijiet li jinħarġu mill-korpi akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għal-laboratorji tal-ittestjar u tal-ikkalibrar, u l-verifiki li jagħmlu korpi akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għall-korpi li jiċċertifikaw il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi. L-akkreditazzjoni għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

L-informazzjoni li tiġi estratta minn dikjarazzjonijiet ambjentali ppreżentati taħt l-iskema ta' mmaniġġjar u awditjar ekoloġiċi (2) (EMAS) tal-Unjoni titqies bħala mezz ekwivalenti ta' prova bħall-attestazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu preċedenti.

Fejn ikun xieraq, jistgħu jintużaw metodi ta' ttestjar oħra għajr dawk indikati għal kull kriterju jekk il-korp kompetenti li jivvaluta l-applikazzjoni jaċċetta l-ekwivalenza tagħhom.

Fejn xieraq, il-korpi kompetenti jistgħu jitolbu dokumentazzjoni ta' appoġġ u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.

Il-korpi kompetenti għandhom iwettqu żjara inizjali fuq il-post qabel jagħtu l-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE u jistgħu jwettqu żjarat perjodiċi ta' segwitu fuq il-post waqt il-perjodu tal-għoti.

Bħala prerekwiżit, is-servizzi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti legali kollha rispettivi tal-pajjiż (pajjiżi) li fihom tkun tinsab l-'akkomodazzjoni turistika'. B'mod partikolari, dawn li ġejjin għandhom ikunu garantiti:

1.

L-istruttura fiżika tirrispetta l-liġijiet u r-regolamenti tal-Unjoni, nazzjonali u dawk lokali dwar l-effiċjenza enerġetika u l-iżolament termali, is-sorsi tal-ilma, it-trattament u r-rimi tal-ilma użat (inklużi tojlits kimiċi), il-ġbir u r-rimi tal-iskart, il-manutenzjoni u s-servisjar tat-tagħmir, id-dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà u s-saħħa u kwalunkwe liġi jew regolament rilevanti taż-żona marbut mal-konservazzjoni tal-pajsaġġ u tal-bijodiversità.

2.

L-impriża tkun operazzjonali u reġistrata, kif rikjest mil-liġijiet nazzjonali jew lokali u l-persunal tagħha jkun impjegat u assigurat b'mod legali. Għal dan il-għan, il-persunal għandu jkollu kuntratt nazzjonali legali bil-miktub, għandu talanqas jitħallas il-paga minima nazzjonali jew reġjonali ffissata skont ftehimiet kollettivi (fin-nuqqas ta' ftehimiet kollettivi, il-persunal għandu talanqas jitħallas il-paga minima reġjonali jew nazzjonali legali), u s-sigħat tax-xogħol tiegħu jridu jkunu konformi mal-liġi nazzjonali.

L-applikant għandu jiddikjara u juri l-konformità tas-servizz ma' dawk ir-rekwiżiti, bl-użu ta' verifiki indipendenti jew evidenza dokumentata mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data (eż. awtorizzazzjoni/liċenzja ta' kostruzzjoni, dikjarazzjonijiet ta' tekniċi professjonali li jispjegaw kif il-leġislazzjoni nazzjonali u r-regolamenti lokali marbuta mal-aspetti tal-bini imsemmija hawn fuq huma sodisfatti, kopja ta' politika soċjali bil-miktub, kopji ta' kuntratti, dikjarazzjonijiet tar-reġistrazzjoni tal-impjegat fis-sistema tal- assigurazzjoni nazzjonali, dokumentazzjoni/reġistru uffiċjali li jelenka l-ismijiet u l-għadd ta' impjegati mill-Ispettorat jew mill-Aġent tal-Impjiegi tal-Gvern lokali) u barra minn hekk jistgħu jsiru intervisti għal għarrieda mal-persunal waqt żjarat fuq il-post.

TAQSIMA A

KRITERJI IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3(a)

ĠESTJONI ĠENERALI

Kriterju 1.   Bażi ta' Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali

L-akkomodazzjoni turistika għandha tistabbilixxi l-bażi ta' Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali billi timplimenta l-proċessi li ġejjin:

politika ambjentali li tidentifika l-aspetti ambjentali l-aktar rilevanti dwar l-enerġija, l-ilma u l-iskart rilevanti għall-akkomodazzjoni;

programm ta' azzjoni preċiż li jistabbilixxi l-miri dwar il-prestazzjoni ambjentali fir-rigward tal-aspetti ambjentali identifikati, li għandhom jiġu stabbiliti talanqas kull sentejn, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti stabbiliti minn din id-Deċiżjoni dwar l-Ekotikketta tal-UE.

Jekk l-aspetti ambjentali identifikati ma jkunux indirizzati minn din l-Ekotikketta tal-UE, il-miri għandhom preferibbilment ikunu bbażati fuq indikaturi tal-prestazzjoni ambjentali u parametri referenzjarji ta' eċċellenza stabbiliti mid-dokument ta' referenza dwar l-aqwa prattika ta' ġestjoni ambjentali għas-settur tat-turiżmu (3) (EMAS);

proċess ta' valutazzjoni interna li jippermetti l-verifika tal-prestazzjoni tal-organizzazzjoni talanqas darba fis-sena fir-rigward tal-miri definiti fil-programm ta' azzjoni u t-twaqqif ta' azzjonijiet korrettivi jekk ikun meħtieġ.

L-informazzjoni dwar il-proċessi imsemmija fil-paragrafu preċedenti għandha tkun disponibbli għall-konsultazzjoni mill-klijenti u mill-persunal.

Il-kummenti u r-reazzjonijiet mill-klijenti li jinġabru permezz tal-kwestjonarju imsemmi fil-kriterju 3 għandhom jiġu vvalutati fil-proċess ta' valutazzjoni interna u fil-programm ta' azzjoni, jekk ikun meħtieġ.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma':

kopja tal-politika ambjentali,

il-programm ta' azzjoni, u

ir-rapport ta' valutazzjoni, li għandu jitpoġġa għad-dispożizzjoni tal-korp kompetenti fi żmien sentejn (2) wara l-applikazzjoni, u l-verżjoni aġġornata kull sentejn.

L-applikanti li jkunu reġistrati fl-EMAS jew iċċertifikati skont l-ISO 14001 għandhom jitqiesu bħala konformi. F'dan il-każ, iċ-ċertifikat tal-ISO 14001 jew ir-reġistrazzjoni fl-EMAS għandha tingħata bħala mezz ta' prova. Fil-każ ta' ċertifikazzjoni tal-ISO 14001, mal-applikazzjoni għandu jkun hemm rapport mehmuż li jiġbor fil-qosor il-prestazzjonijiet fir-rigward tal-miri definiti fil-programm ta' azzjoni.

Kriterju 2.   Taħriġ tal-persunal

(a)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tipprovdi informazzjoni u taħriġ lill-persunal (inkluż persunal estern sottokuntrattat), inklużi proċeduri bil-miktub jew manwali, sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni ta' miżuri ambjentali u sabiex jiżdied l-għarfien dwar imġiba ambjentalment responsabbli skont il-kriterji obbligatorji u fakultattivi applikabbli f'din l-Ekotikketta tal-UE. B'mod partikolari, it-taħriġ tal-persunal għandu jinkludi l-aspetti li ġejjin:

(i)

il-politika ambjentali u l-pjan ta' azzjoni tal-akkomodazzjoni turistika u sensibilizzazzjoni dwar l-Ekotikketta tal-UE għall-akkomodazzjoni turistika;

(ii)

azzjonijiet għall-iffrankar tal-enerġija fir-rigward ta' tagħmir elettriku, sistemi għall-kundizzjonament tal-arja u ta' tisħin meta l-persunal jitlaq mill-kamra jew meta t-twieqi jkunu miftuħin;

(iii)

azzjonijiet għall-iffrankar tal-ilma fir-rigward tal-iċċekkjar ta' tnixxijiet, it-tisqija, il-frekwenza tat-tibdil ta' lożor u xugamani u l-proċedura ta' kontroħasil tal-pixxini;

(iv)

azzjonijiet għall-imminimizzar tal-użu ta' sustanzi kimiċi fir-rigward ta' prodotti kimiċi għat-tindif, għall-ħasil tal-platti, għad-diżinfettar, għall-ħasil tal-ħwejjeġ u ta' prodotti oħra speċjali għat-tindif (eż. kontroħasil tal-pixxini) li għandhom jintużaw biss fejn ikun meħtieġ; u jekk ikun hemm informazzjoni disponibbli dwar id-dosaġġ; il-limiti ta' konsum tal-prodotti imsemmija għandhom ikunu dawk indikati fuq il-pakkett jew kif rakkomandat mill-produttur;

(v)

azzjonijiet għat-tnaqqis u s-separazzjoni tal-iskart fir-rigward ta' oġġetti li jintużaw darba biss u kategoriji ta' rimi;

(vi)

mezzi tat-trasport ambjentalment preferibbli disponibbli għall-persunal;

(vii)

skont il-kriterju 3, l-informazzjoni rilevanti li l-persunal għandu jagħti lill-klijenti.

(b)

Fi żmien erba' ġimgħat mill-bidu tal-impjieg il-persunal ġdid kollu għandu jingħata taħriġ adegwat u l-persunal l-ieħor għandu jiġi aġġornat dwar l-aspetti imsemmija hawn fuq talanqas darba fis-sena.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dettalji tal-programm ta' taħriġ, il-kontenut tiegħu u indikazzjoni ta' min mill-persunal ikun ingħata liema taħriġ u meta. Id-dati u t-tipi ta' taħriġ tal-persunal għandhom jiġu reġistrat bħala evidenza li jkun sar dan it-taħriġ ta' aġġornament.

Kriterju 3.   Informazzjoni lill-klijenti

(a)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tipprovdi wkoll informazzjoni lill-klijenti sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni ta' miżuri ambjentali u jitqajjem l-għarfien dwar imġiba ambjentalment responsabbli skont il-kriterji obbligatorji u fakultattivi applikabbli f'din l-Ekotikketta tal-UE. Dik l-informazzjoni għandha tingħata b'mod attiv lill-klijenti bil-fomm jew bil-miktub fiż-żona ta' akkoljenza jew fil-kamra u, b'mod partikolari, għandha tinkludi l-aspetti li ġejjin:

(i)

il-politika ambjentali tal-akkomodazzjoni turistika u sensibilizzazzjoni dwar l-Ekotikketta tal-UE għall-akkomodazzjoni turistika;

(ii)

azzjonijiet għall-iffrankar tal-enerġija fir-rigward ta' dawl elettriku, sistemi għall-kundizzjonament tal-arja u ta' tisħin meta l-klijenti jitilqu mill-kamra jew meta t-twieqi jkunu miftuħin;

(iii)

azzjonijiet għall-iffrankar tal-ilma fir-rigward tal-iċċekkjar ta' tnixxijiet u l-frekwenza tat-tibdil ta' lożor u xugamani;

(iv)

azzjonijiet għat-tnaqqis u s-separazzjoni tal-iskart fir-rigward ta' oġġetti li jintużaw darba biss, il-kategoriji ta' rimi u l-oġġetti li ma għandhomx jintremew mal-ilma mormi. Barra minn hekk, fil-kmamar tal-kolazzjon u taċ-ċena għandu jintwera poster jew xi materjal informattiv ieħor li jagħti pariri għat-tnaqqis tal-ħela tal-ikel.

(v)

mezzi tat-trasport ambjentalment preferibbli disponibbli għall-klijenti;

(vi)

l-akkomodazzjoni turistika għandha tipprovdi informazzjoni lill-klijenti dwar il-punti turistiċi lokali ta' interess disponibbli, gwidi lokali, ristoranti lokali, swieq, ċentri tas-snajja'.

(b)

Il-klijenti għandhom jingħataw kwestjonarju, permezz tal-Internet jew fuq il-post, fejn jintalbu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom dwar l-aspetti ambjentali ġenerali tal-akkomodazzjoni turistika elenkati fil-punt a) u s-sodisfazzjon ġenerali tagħhom bil-faċilitajiet u s-servizzi tal-akkomodazzjoni turistika. Għandu jkun hemm proċedura ċara fis-seħħ li tirreġistra l-kummenti u l-ilmenti tal-klijenti, ir-risposti mogħtija u l-azzjonijiet korrettivi meħuda.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' kopji tal-informazzjoni pprovduta lill-klijenti. L-applikant għandu jindika l-proċeduri fis-seħħ għat-tqassim u għall-ġbir tal-informazzjoni u tal-kwestjonarju, u dwar kif ser jitqiesu r-reazzjonijiet.

Kriterju 4.   Manutenzjoni ġenerali

Manutenzjoni preventiva tat-tagħmir/apparat għandha ssir talanqas darba fis-sena, jew aktar sikwit jekk hekk ikun meħtieġ bil-liġi jew skont l-istruzzjonijiet rilevanti tal-manifattur. Il-manutenzjoni għandha tinkludi l-ispezzjoni ta' tnixxijiet possibbli u l-assigurazzjoni tal-funzjonament xieraq talanqas għat-tagħmir tal-enerġija (eż. tagħmir tat-tisħin, tal-ventilazzjoni u tal-arja kondizzjonata (HVAC), sistemi ta' refriġerazzjoni, eċċ) u t-tagħmir tal-ilma (eż. attrezzaturi tal-plàming, sistemi ta' tisqija, eċċ.) fil-post tal-akkomodazzjoni.

Apparat li juża refriġeranti koperti mir-Regolament (UE) Nru 517/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) għandu jiġi spezzjonat u miżmum kif ġej:

(a)

għal tagħmir li jkun fih gassijiet fluworurati b'effett ta' serra fi kwantitajiet ekwivalenti għal 5 tunnellati ta' CO2 jew aktar, iżda fi kwantitajiet ekwivalenti għal inqas minn 50 tunnellata ta' CO2: talanqas kull kull 12-il xahar jew, fejn ikun hemm sistema għad-detezzjoni ta' tnixxijiet installata, talanqas kull kull 24 xahar;

(b)

għal tagħmir li jkun fih gassijiet fluworurati b'effett ta' serra fi kwantitajiet ekwivalenti għal 50 tunnellati ta' CO2 jew aktar, iżda fi kwantitajiet ekwivalenti għal inqas minn 500 tunnellata ta' CO2: talanqas kull sitt xhur jew, fejn ikun hemm sistema għad-detezzjoni ta' tnixxijiet installata, talanqas kull 12-il xahar;

(c)

għal tagħmir li jkun fih gassijiet fluworurati b'effett ta' serra fi kwantitajiet ekwivalenti għal 500 tunnellata ta' CO2 jew aktar: talanqas kull tliet xhur jew, fejn ikun hemm sistema għad-detezzjoni ta' tnixxijiet installata, talanqas kull sitt xhur.

L-attivitajiet kollha ta' manutenzjoni għandhom jiġu reġistrati f'reġistru speċifiku tal-manutenzjoni, billi jiġu speċifikati l-ammonti approssimattivi tal-ilma jnixxi mit-tagħmir tal-provvista tal-ilma.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità, flimkien ma' deskrizzjoni qasira tal-programm ta' manutenzjoni, dettalji dwar il-persuni jew il-kumpaniji li jagħmlu l-manutenzjoni u r-reġistru tal-manutenzjoni.

Kriterju 5.   Monitoraġġ tal-konsum

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha proċeduri għall-ġbir u għall-monitoraġġ tad-data ta' kull xahar jew, talanqas, fis-sena, dwar l-aspetti li ġejjin bħala minimu:

(a)

l-użu ta' enerġija speċifika (kWh/lejl tal-klijent u/jew kW/m2 (fiż-żona ta' ġewwa)sena);

(b)

perċentwal tal-użu tal-enerġija finali ssodisfat mill-enerġija rinnovabbli ġġenerata fuq il-post (%);

(c)

il-konsum ta' ilma għal kull klijent-lejl (litri/klijent-lejl) inkluż l-ilma użat għall-irrigazzjoni (jekk applikabbli) u kwalunkwe attività oħra relatata mal-konsum tal-ilma;

(d)

il-ġenerazzjoni ta' skart għal kull klijent-lejl (kg/klijent-lejl). L-iskart tal-ikel għandu jiġi mmonitorjat separatament (5);

(e)

il-konsum ta' prodotti kimiċi għat-tindif, għall-ħasil tal-platti, għall-ħasil tal-ħwejjeġ, għad-diżinfettar u ta' prodotti oħra speċjali għat-tindif (eż. kontroħasil tal-pixxini) (kg jew litri/klijent-lejl), bi speċifikazzjoni jekk ikunux lesti biex jintużaw jew ma jkunux dilwiti;

(f)

il-perċentwal ta' prodotti b'tikketta tat-Tip I tal-ISO (%) użat skont il-kriterji fakultattivi applikabbli f'din id-Deċiżjoni dwar l-Ekotikketta tal-UE.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proċeduri għall-ġbir u l-monitoraġġ. L-akkomodazzjoni turistika għandha tipprovdi rapport fil-forma ta' sommarju qasir dwar id-data miġbura għall-parametri ta' konsum elenkati hawn fuq flimkien mar-rapport ta' valutazzjoni interna imsemmi fil-kriterju 1, li għandu jsir disponibbli għall-korp kompetenti fi żmien sentejn (2) wara l-applikazzjoni, u kull sentejn.

ENERĠIJA

Kriterju 6.   Apparat għat-tisħin tal-post u għat-tisħin tal-ilma effiċjenti fl-enerġija

(a)

Apparat idroniku għat-tisħin tal-post li jiġi installat tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE għandu:

(i)

ikun unità ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif definit bid-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), jew

(ii)

ikollu effiċjenza enerġetika staġunali tat-tisħin tal-post u/jew limiti tal-emissjonijiet ta' GHGs skont il-valuri fit-tabelli li ġejjin, ikkalkolati kif iddikjarat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE (7):

Tip ta' ħiter tal-post idroniku

Indikatur tal-effiċjenza

L-apparat kollu għat-tisħin tal-post ħlief għal ħiters b'bojler tal-bijomassa solida u ħiters b'pompa tas-sħana

Effiċjenza Enerġetika Staġunali Minima tat-Tisħin tal-Post

s) ≥ 98 %

Ħiters b'bojler tal-bijomassa solida

Effiċjenza Enerġetika Staġunali Minima tat-Tisħin tal-Post

s) ≥ 79 %

Ħiters b'pompa tas-sħana (hemm żewġ possibilitajiet validi għal pompi tas-sħana li jużaw refriġeranti b'GWP ≤ 2 000 , l-għażla 2 hija obbligatorja għal pompi tas-sħana li jużaw refriġeranti b' GWP ≤ 2 000 )

Għażla 1Effiċjenza Enerġetika Staġunali Minima tat-Tisħin tal-Post/il-valuri GWP tar-refriġerant

ηs ≥ 107 %/[0 — 500]

ηs ≥ 110 %/(500 — 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 — 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Għażla 2Limiti tal-emissjonijiet GHG

150 g ekwivalenti ta' CO2/kWh fi produzzjoni ta' sħana

(b)

L-apparat għat-tisħin tal-post lokali li jiġi installat tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE għandu jkun konformi mal-effiċjenza enerġetika staġunali minima tat-tisħin tal-post stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1185 (8) jew fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1188 (9).

(c)

L-apparat għat-tisħin tal-ilma li jiġi installat tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE għandu talanqas ikollu l-indikaturi rilevanti tal-effiċjenza enerġetika li ġejjin:

Tip ta' ħiter tal-ilma

Enerġija indikatur tal-effiċjenza

Il-ħiters kollha tal-ilma bi profil iddikjarat ta' tagħbija ta' ≤ S

Klassi Enerġetika A (b)

Il-ħiters kollha tal-ilma minbarra ħiters tal-ilma b'pompa tas-sħana, bi profil tat-tagħbija ddikjarat ta' > S u ≤ XXL

Klassi Enerġetika A (b)

Ħiters tal-ilma b'pompa tas-sħana bi profil tat-tagħbija ddikjarat ta' > S u ≤ XXL

Klassi Enerġetika A+ (b)

Il-ħiters kollha tal-ilma bi profil tat-tagħbija ddikjarat ta' > XXL (3XL u 4XL)

Effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma ≥ 131 % (c)

(d)

Unitajiet ta' koġenerazzjoni eżistenti għandhom jikkonformaw mad-definizzjoni ta' effiċjenza għolja fl-Anness III għad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) jew fl-Anness II għad-Direttiva 2012/27/UE jekk ikunu ġew installati wara l-4 ta' Diċembru 2012.

(e)

Bojlers eżistenti tal-misħun li jaħdmu bi fjuwils likwidi jew gassużi kif definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE (11) għandhom jikkonformaw mal-istandards ta' effiċjenza talanqas ekwivalenti għal tliet stilel kif iddikjarati f'dik id-Direttiva. L-effiċjenza ta' bojlers esklużi mid-Direttiva 92/42/KEE għandha tkun konformi mal-istruzzjonijiet tal-manifattur u mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u lokali dwar l-effiċjenza, iżda għal bojlers eżistenti bħal dawn (bl-eċċezzjoni ta' bojlers tal-bijomassa) ma għandhiex tiġi aċċettata effiċjenza ta' inqas minn 88 %.

Valutazzjoni u verifika

Għar-rekwiżiti (a), (b) u (c) id-detentur tal-liċenzja għandu jinforma lill-korp kompetenti dwar l-installazzjoni ġdida tal-apparat relevanti tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE u jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli għall-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tal-apparat għat-tisħin tal-post u tal-ilma li jindikaw kif l-effiċjenza meħtieġa hija sodisfatta. Prodotti b'ħiters idroniċi bl-Ekotikketta tal-UE għandhom jitqiesu li jikkonformaw mar-rekwiżiti (a)(ii). Prodotti oħra bit-tikketti tat-Tip I tal-ISO li jissodisfaw xi wieħed mir-rekwiżiti elenkati fil-punti (a) sa (e) għandhom jitqiesu li jikkonformaw mal-punt rispettiv ta' dan il-kriterju. Meta jintużaw prodotti b'ħiters idroniċi bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ingħatat skont id-Deċiżjoni 2014/314/UE. Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ u jindika r-rekwiżiti tat-tikketta tat-Tip I tal-ISO elenkati fil-punti (a) sa (e). Għar-rekwiżiti (d) u (e) l-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli għall-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tal-apparat għat-tisħin tal-post u tal-ilma li jindikaw kif l-effiċjenza meħtieġa hija sodisfatta.

Kriterju 7.   Apparat għall-kundizzjonament tal-arja u apparat b'pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra effiċjenti fl-enerġija

Apparat domestiku għall-kundizzjonament tal-arja u apparat b'pompi tas-sħana li jużaw l-arja li jiġi installat tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE għandu talanqas ikollu l-klassijiet enerġetiċi rilevanti li ġejjin kif definit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 626/2011 (12):

Tip

Klassi tal-effiċjenza enerġetika (tkessiħ/tisħin)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3-4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4-5 kW

A+++/A++

Monosplit 5-6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6-7 kW

A++/A+

Monosplit 7-8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multi-split

A++/A+

Nota: Dan il-kriterju japplika għall-kundizzjonaturi tal-arja li joperaw bil-mejnijiet tal-elettriku u għal pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra b'kapaċità nominali ta' ≤ 12 kW għat-tkessiħ, jew għat-tisħin jekk il-prodott ma jkollux funzjoni ta' tkessiħ. Dan il-kriterju ma japplikax għal apparat li juża sorsi ta' enerġija li mhumiex elettriċi; u apparat li l-parti tal-kondensur — jew tal-evaporatur tiegħu, jew it-tnejn, ma tużax l-arja bħala mezz għat-trasferiment tas-sħana.

Valutazzjoni u verifika

Id-detentur tal-liċenzja għandu jinforma lill-korp kompetenti dwar l-installazzjoni ġdida tal-apparat imsemmi hawn fuq tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE u jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli għall-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tas-sistema għall-kundizzjonament tal-arja li jindikaw kif l-effiċjenza meħtieġa hija sodisfatta.

Kriterju 8.   Tagħmir tat-tidwil effiċjenti fl-enerġija

(a)

Fid-data tal-għoti tal-Ekotikketta tal-UE:

(i)

talanqas 40 % tat-tagħmir tat-tidwil kollu fl-akkomodazzjoni turistika għandu jkollu talanqas Klassi A kif stabbilit skont l-Anness VI għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012 (13);

(ii)

talanqas 50 % tat-tagħmir tat-tidwil kollu li jkun jinsab f'postijiet fejn il-lampi x'aktarx jinxtiegħlu għal aktar minn ħames sigħat kuljum għandu jkollu talanqas Klassi A kif stabbilit skont l-Anness VI għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 874/2012;

(b)

Wara mhux aktar minn sentejn mid-data tal-għoti tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE:

(i)

talanqas 80 % tat-tagħmir tat-tidwil kollu fl-akkomodazzjoni turistika għandu jkollu talanqas Klassi A kif stabbilit skont l-Anness VI għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 874/2012;

(ii)

il-100 % tat-tagħmir tat-tidwil li jkun jinsab f'postijiet fejn il-lampi x'aktarx jinxtiegħlu għal aktar minn ħames sigħat kuljum għandu jkollu talanqas Klassi A kif stabbilit skont l-Anness VI għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 874/2012.

Nota: Il-perċentwali jiġu stabbiliti b'referenza għall-ammont totali ta' tagħmir tat-tidwil adattat biex jintużaw bozoz tad-dawl li jiffrankaw l-enerġija. Il-miri ta' hawn fuq ma japplikawx għall-apparat tat-tidwil li l-karatteristiċi fiżiċi tiegħu ma jippermettux l-użu ta' bozoz tad-dawl li jiffrankaw l-enerġija.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi rapporti bil-miktub lill-korp kompetenti li jindikaw l-ammont totali ta' bozoz u luminarji xierqa biex tintuża illuminazzjoni li tiffranka l-enerġija, is-sigħat tal-operat u l-ammont ta' bozoz u luminarji li jiffrankaw l-enerġija b'bozoz u luminarji tad-dawl effiċjenti fl-enerġija talanqas tal-Klassi A kif stabbilit skont l-Anness VI għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 874/2012. Ir-rapporti għandhom jinkludu wkoll l-ispjegazzjoni dwar l-impossibbiltà tas-sostituzzjoni ta' bozoz u luminarji fejn il-karatteristiċi fiżiċi ma jippermettux l-użu ta' bozoz u luminarji li jiffrankaw l-enerġija. Għandhom jiġu pprovduti żewġ rapport, l-ewwel wieħed fid-data tal-applikazzjoni u t-tieni wieħed mhux aktar tard minn sentejn mid-data tal-għoti rispettivament.

Il-karatteristiċi fiżiċi li jistgħu jimpedixxu l-użu ta' bozoz tad-dawl li jiffrankaw l-enerġija jistgħu jinkludu: unitajiet dekorattivi tat-tidwil li jkunu jeħtieġu bozoz u luminarji speċjalizzati; tidwil li jista' jitbaxxa; sitwazzjonijiet fejn jista' ma jkunx hemm unitajiet tat-tidwil li jiffrankaw l-enerġija disponibbli. Fejn dan ikun il-każ, għandha tingħata evidenza biex jintwera għaliex ma jistgħux jintużaw bozoz u luminarji li jiffrankaw l-enerġija. Dan jista' jinkludi, per eżempju, evidenza fotografika tat-tip ta' unitajiet ta' tidwil installati.

Kriterju 9.   Regolazzjoni termali

It-temperatura fiż-żoni komuni kollha (pereżempju fir-ristoranti, fiż-żoni lawnġ, u fil-kmamar tal-konferenzi) għandha tiġi regolata b'mod individwali fi ħdan il-medda stabbilita li ġejja

(i)

Il-valur ipprogrammat tat-temperatura fiż-żoni komuni, waqt li tkun fil-modalità ta' tkessiħ, jiġi stabbilit f'temperatura ta' aktar minn 22 °C (+/– 2 °C fuq talba tal-klijenti) tul is-sajf kollu.

(ii)

Il-valur ipprogrammat tat-temperatura fiż-żoni komuni, waqt li tkun fil-modalità ta' tisħin, jiġi stabbilit f'temperatura ta' inqas minn 22 °C (+/– 2 °C fuq talba tal-klijenti) tul ix-xitwa kollha.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni dwar is-sistemi termoregolatorji, jew il-proċeduri segwiti biex jiġu stabbiliti l-meded magħżula tat-temperatura.

Kriterju 10.   Tifi awtomatiku tal-HVAC u tad-dawl

(a)

Is-sistemi/apparat tal-HVAC li jiġi installat tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE għandu jkun mgħammar b'sistema ta' tifi awtomatiku meta jinfetħu t-twieqi u meta l-klijenti jitilqu mill-kamra.

(b)

Tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE, waqt il-kostruzzjoni u/jew waqt ir-rinnovazzjoni ta' kull akkomodazzjoni għall-kiri/kamra tal-klijenti ġdida u/jew rinnovata, għandhom jiġu installati sistemi awtomatiċi (eż. sensuri, ċavetta/kard ċentralizzata, eċċ.) li jitfu d-dawl kollu meta l-klijenti jitilqu mill-kamra.

Nota: Akkomodazzjonijiet żgħar (sa 5 kmamar) huma eżenti.

Valutazzjoni u verifika

Tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE d-detentur tal-liċenzja għandu jinforma lill-korp kompetenti dwar l-installazzjoni ġdida ta' sistemi jew ta' apparat ta' tidwil u ta' HVAC b'tifi awtomatiku u jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli għall-istallazzjoni jew għall-manutenzjoni ta' dawn is-sistemi/apparat.

Kriterju 11.   Apparat għat-tisħin għal barra u għall-kundizzjonament tal-arja

L-akkomodazzjoni turistika ma għandha tuża l-ebda apparat għat-tisħin għal barra jew għall-kundizzjonament tal-arja.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju. Din għandha tiġi ċċekkjata matul iż-żjara fuq il-post.

Kriterju 12.   Akkwist ta' elettriku minn fornitur tal-elettriku rinnovabbli

(a)

Fil-każ li jkun hemm bejn wieħed (1) u erba' (4) fornituri ta' tariffi ekoloġiċi individwali li joffru 50 % tal-elettriċità minn sorsi rinovabbli jew ta' ċertifikati GOs separati fil-lokalità tal-akkomodazzjoni:

L-akkomodazzjoni turistika għandha tikkuntratta talanqas 50 % tal-elettriku tagħha minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, kif definit fid-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14). Għal dan il-għan:

L-akkomodazzjoni turistika għandha preferenzjalment tikkuntratta tariffa individwali tal-elettriku li talanqas 50 % tal-elettriku tagħha jkun ġej minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Dan ir-rekwiżit ikun sodisfatt jew fil-każ li jiġi żvelat li talanqas 50 % tat-taħlita ġenerali tal-fjuwil ikkumerċjalizzata mill-fornitur tkun rinnovabbli jew fil-każ li jiġi żvelat li talanqas 50 % tat-taħlita tal-fjuwil tal-prodott tat-tariffa mixtrija tkun rinnovabbli.

Jew

Alternattivament l-ammont minimu ta' 50 % ta' enerġija rinnovabbli jista' anke jiġi akkwistat permezz tax-xiri diżaggregat ta' garanziji tal-oriġini (GOs) kif definit fl-Artikolu 2(j) tad-Direttiva 2009/28/KE li jkunu ġew innegozjati b'mod konformi mal-Prinċipji u r-Regoli tal-Operat tas-Sistema Ewropea ta' Ċertifikazzjoni tal-Enerġija (EECS). Għal din l-alternattiva, għandhom jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

Ir-regolamenti nazzjonali kemm tal-pajjiż li jesporta u ta' dak li jimporta jipprovdu protokolli tad-dominju li jkunu akkreditati mill-Assoċjazzjoni tal-Korpi Emittenti (AIB) skont il-Prinċipji u r-Regoli tal-Operat tal-EECS sabiex jiġi evitat għadd doppju fil-każ li l-klijent jagħżel ix-xiri diżaggregat ta' GOs.

(ii)

L-ammont ta' GOs akkwistati permezz tax-xiri diżaggregat mixtri ma jaqbilx mal-konsum tal-elettriku tal-applikant tul l-istess perjodu ta' żmien.

(b)

Fil-każ li fil-post fejn tkun tinsab l-akkomodazzjoni jkun hemm talanqas 5 fornituri ta' tariffi individwali tal-elettriku li joffru 100 % tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, l-akkomodazzjoni turistika għandha tikkuntratta 100 % tal-elettriku tagħha minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli permezz ta' tariffa ekoloġika individwali. Dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat jew f'każ li t-taħlita ġenerali tal-fjuwil ikkumerċjalizzata mill-fornitur tiġi żvelata li hija 100 % rinovabbli jew f'każ li t-taħlita tal-fjuwil tal-prodott tat-tariffa mixtrija tiġi żvelata bħala li hija 100 % rinovabbli.

Nota: L-akkomodazzjoni turistika li taqa' barra minn a) jew b) hija eżentata. Huma biss dawk il-fornituri li joffru l-qawwa elettrika u l-vultaġġ mitlub mill-Akkomodazzjoni Turistika li jammontaw għall-għadd minimu ta' fornituri msemmi fil-każijiet a) u b).

Valutazzjoni u verifika

Għall-applikanti li jikkonformaw mal-punt (a), l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni mingħand il-fornitur (i) tal-elettriku/garanziji tal-oriġini (jew il-kuntratt(i) miegħu/magħhom) li turi n-natura tas-sors (i) tal-enerġija rinnovabbli u l-perċentwal tal-elettriku fornut li jkun ġej minn sors rinnovabbli u l-lista ta' fornituri ta' tariffi ekoloġiċi li jipprovdu elettriku ekoloġiku fil-post fejn tkun tinsab l-akkomodazzjoni. Barra minn hekk, għall-applikanti li jkunu qed jużaw l-akkwist diżaggregat fil-punt (a), għandhom jiġu pprovduti dikjarazzjonijiet mill-fornitur tal-garanziji tal-oriġini li juru l-konformità mal-kundizzjonijiet ta' hawn fuq imsemmija fil-punt (a).

Applikanti li ma jkollhomx aċċess għal fornituri li joffru t-tariffa tal-elettriku deskritta hawn fuq jew garanziji tal-oriġini fil-post fejn tkun tinstab l-akkomodazzjoni għandhom jipprovdu evidenza dokumentata dwar in-nuqqas ta' aċċess għal fornituri ta' tariffi ekoloġiċi u ta' GOs diżaggregati.

Skont l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/28/KE, sorsi ta' enerġija rinnovabbli tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, b'mod partikolari enerġija mir-riħ, mix-xemx, dik aerotermika, ġeotermika, idrotermika u oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-drenaġġ u bijogassijiet.

Kriterju 13.   Faħam u żjut għat-tisħin

Ma għandhom jintużaw ebda żjut għat-tisħin li jkollhom kontenut ta' kubrit ogħla minn 0,1 % u ebda faħam bħala sors ta' enerġija.

Nota: Dan il-kriterju japplika biss għall-akkomodazzjonijiet turistiċi li għandhom sistema indipendenti tat-tisħin.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, li tindika n-natura tas-sorsi ta' enerġija użati. Din għandha tiġi ċċekkjata matul iż-żjara fuq il-post.

ILMA

Kriterju 14.   Fittings effiċjenti tal-ilma: Viti u doċoċ tal-kamra tal-banju

Mingħajr preġudizzju għar-regolament lokali jew nazzjonali dwar ir-rata tal-fluss tal-ilma minn viti u doċoċ tal-kamra tal-banju, ir-rata medja tal-fluss tal-ilma tal-vitijiet u doċoċ tal-kamra tal-banju ma għandhiex taqbeż it-8,5 litri/minuta.

Nota: banjijiet, bexxiexi tad-doċċa li jimitaw ir-raxx tax-xita u bexxiexi għall-massaġġi huma eżenti.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, u dokumentazzjoni rilevanti, flimkien ma' spjegazzjoni dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa l-kriterju, (eż. l-użu ta' miter tal-fluss jew barmil żgħir u arloġġ). Prodotti ta' rubinetterija sanitarja bl-Ekotikketta tal-UE jew prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO li jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija hawn fuq għandhom jitqiesu bħala konformi. Meta jintużaw prodotti ta' rubinetterija sanitarja bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ingħatat skont id-Deċiżjoni 2013/250/UE (15). Fejn jintużaw prodotti b'tikketta oħra tat-Tip I, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I tal-ISO jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ u jindika r-rekwiżiti tat-tikketta tat-Tip I tal-ISO li huma l-istess bħal dawk imsemmija hawn fuq.

Kriterju 15.   Fittings effiċjenti tal-ilma: tojlits u awrinari

Mingħajr preġudizzju għar-regolament lokali jew nazzjonali dwar it-tojlits u l-awrinari bil-flaxing,

(a)

Flaxing kontinwu mhuwiex permess f'ebda awrinarju fl-akkomodazzjoni.

(b)

Tojlits li jiġu installati tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE għandu jkollhom flaxxjatura effettiva tat-tojlit ta' ≤ 4,5 L.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn. Għar-rekwiżit (b) id-detentur tal-liċenzja għandu jinforma lill-korp kompetenti dwar l-installazzjoni ġdida ta' tojlits tul id-durata tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn. Prodotti ta' tojlits u awrinari bil-flaxing bl-Ekotikketta tal-UE jew tojlits u awrinari b'tikketta oħra tat-Tip I tal-ISO li jissodisfaw ir-rekwiżiti imsemmija hawn fuq għandhom jitqiesu bħala konformi. Fejn jintużaw prodotti ta' tojlits u awrinari bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ li turi li l-Ekotikketta ingħatat skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/641/UE (16). Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ u jindika r-rekwiżiti tat-tikketta tat-Tip I tal-ISO li huma l-istess bħal dawk imsemmija hawn fuq.

Kriterju 16.   Tnaqqis fil-londri permezz tal-użu mill-ġdid ta' xugamani u ħwejjeġ tas-sodda

L-akkomodazzjoni turistika għandha tbiddel il-lożor u x-xugamani awtomatikament skont il-frekwenza stabbilita mill-programm ta' azzjoni ambjentali tagħha li għandha tkun ta' inqas minn kuljum sakemm din ma tkunx rikjesta mil-liġi jew mir-regolamenti nazzjonali jew tkun stabbilita minn skema ta' ċertifikazzjoni ta' parti terza li fiha jkun qed jipparteċipa s-servizz ta' akkomodazzjoni. Tibdil aktar frekwenti għandu jsir biss fuq talba espliċita tal-klijenti.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni rilevanti dwar il-frekwenza stabbilita mill-akkomodazzjoni turistika, jew miċ-ċertifikazzjoni ta' parti terza jew mil-liġi jew mir-regolamenti nazzjonali.

SKART U ILMA MORMI

Kriterju 17.   Prevenzjoni tal-iskart: Pjan għat-tnaqqis tal-iskart mis-servizzi tal-ikel

Mingħajr preġudizzju għar-regolament lokali jew nazzjonali dwar il-provvista ta' servizzi tal-ikel:

(a)

Bil-għan li jitnaqqas l-iskart mill-imballaġġ: Għas-servizzi tal-ikel ma għandhomx jintużaw pakketti ta' doża waħda għal prodotti tal-ikel li ma jmorrux (eż. kafè, zokkor, trab taċ-ċikkulata (ħlief għall-boroż tat-tè).

(b)

Bil-għan li jiġi bbilanċjat l-iskart mill-imballaġġ/ikel skont l-istaġun: Għall-prodotti kollha tal-ikel li jmorru malajr (eż. jogurt, ġamm, għasel, prieżet, pasti), l-akkomodazzjoni turistika għandha timmaniġġja l-provvista ta' ikel lill-klijenti sabiex jiġi minimizzat kemm l-iskart mill-imballaġġ u tal-ikel. Għal dan il-għan, l-akkomodazzjoni turistika għandha ssegwi proċedura dokumentata marbuta mal-programm ta' azzjoni (kriterju 1) li tispeċifika kif il-bilanċ bejn l-iskart tal-ikel/skart mill-imballaġġ jiġi ottimizzat abbażi tal-għadd ta' klijenti.

Eżenti minn dan il-kriterju: ħwienet u magni tal-bejgħ immaniġġjati mill-akkomodazzjoni turistika u zokkor u kafè f'doża unika ġewwa l-kmamar bil-kundizzjoni li l-prodotti użati għal dan il-għan ikunu ċertifikati bħala kummerċ ġust u/jew organiċi, u l-kapsuli tal-kafè użati (jekk applikabbli) jingħataw lura lill-produttur għar-riċiklaġġ.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju u l-proċedura dokumentata li tiddeskrivi kif jiġi minimizzat kemm l-iskart tal-ikel u mill-imballaġġ. Għandha tiġi pprovduta wkoll kwalunkwe leġislazzjoni li teħtieġ l-użu ta' prodotti f'doża unika. Jekk applikabbli, għandha tiġi provduta dokumentazzjoni li turi s-sodisfar tal-kundizzjonijiet meħtieġa għal eżenzjoni (eż. dikjarazzjoni mingħand il-produttur dwar it-teħid lura tal-kapsuli tal-kafè, tikketta tal-imballaġġ li turi li l-prodott huwa organiku u/jew tal-kummerċ ġust). Din għandha tiġi ċċekkjata matul iż-żjara fuq il-post.

Ikel li jmur malajr huwa definit bħala li huwa soġġett għal moffa jew tħassir, normalment ikel li, pereżempju, ikun ġie minimament ipproċessat jew inkella ma jkunx ġie ppreservat b'mod ieħor u li jiddependi fuq ħżin refriġerat sabiex titnaqqas ir-rata ta' tħassir u t-telf tal-kwalità (Codex Alimentarius).

Kriterju 18.   Prevenzjoni tal-iskart: Prodotti li jintużaw darba biss

(a)

Fil-kmamar ma għandux ikun hemm prodotti ta' ndafa personali li jintużaw darba biss (brieret tad-doċċa, xkupilji, limi tad-dwiefer, xampù, sapun eċċ.) disponibbli għall-klijenti sakemm dawn ma jintalbux mill-klijenti jew ikun hemm obbligu legali jew huwa rekwiżit ta' skema indipendenti ta' klassifikazzjoni tal-kwalità/ta' ċertifikazzjoni jew tal-politika dwar il-kwalità tal-katina ta' lukandi li tagħha l-akkomodazzjoni turistika hija membru.

(b)

Fil-kmamar u fis-servizz tar-ristoranti/bars ma għandux ikun hemm oġġetti għas-servizz tal-ikel li jintużaw darba biss (reċipjenti tax-xaqquf, pożati u buqari tal-ilma) disponibbli għall-klijenti sakemm l-applikant ma jkollux ftehim ma' riċiklatur għal dawn l-oġġetti.

(c)

Fil-kmamar ma għandhomx jintużaw xugamani u lożor li jintużaw darba biss (lożor li jistgħu jinġibdu minn taħt persuni morda mingħajr il-bżonn li s-sodda terġa tinfirex huma esklużi).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni rilevanti li tispjega kif il-kriterju huwa sodisfatt. Għandha tiġi pprovduta wkoll kwalunkwe leġislazzjoni jew skema indipendenti tal-klassifikazzjoni tal-kwalità/ta' ċertifikazzjoni li teħtieġ l-użu ta' prodotti li jintużaw darba biss. Din għandha tiġi ċċekkjata matul iż-żjara fuq il-post.

Kriterju 19.   Għażla tal-iskart u l-bgħit tiegħu għar-riċiklaġġ

(a)

Mingħajr preġudizzju għar-regolament lokali jew nazzjonali dwar is-separazzjoni tal-iskart, għandu jkun kontenituri xierqa disponibbli għas-separazzjoni tal-iskart mill-klijenti fil-kmamar u/jew fuq kull sular u/jew f'punt ċentrali tal-akkomodazzjoni turistika.

(b)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tissepara l-iskart fil-kategoriji meħtieġa jew kif issuġġerit mill-faċilitajiet lokali disponibbli għall-immaniġġjar tal-iskart, b'attenzjoni partikolari fir-rigward ta' prodotti tal-indafa personali u skart perikoluż eż., toners, linka, tagħmir tar-refriġerazzjoni u tal-elettriku, batteriji, bozoz li jiffrankaw id-dawl, prodotti farmaċewtiċi u xaħmijiet/żjut.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' indikazzjoni tal-kategoriji differenti ta' skart aċċettati mill-awtoritajiet lokali, u/jew il-kuntratti rilevanti ma' servizzi tar-riċiklaġġ. Din għandha tiġi ċċekkjata matul iż-żjara fuq il-post.

KRITERJI OĦRA

Kriterju 20.   Projbizzjoni ta' tipjip f'żoni komuni u fil-kmamar

(a)

it-tipjip għandu jkun projbit fiż-żoni komuni interni kollha.

(b)

It-tipjip għandu jkun projbit f'talanqas 80 % tal-kmamar tal-klijenti jew fl-akkomodazzjonijiet tal-kiri (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju u evidenza dokumentata bħal stampi tas-sinjali murija ġewwa l-akkomodazzjoni turistika. L-applikant għandu jindika l-għadd ta' kmamar tal-klijenti u għandu jindika f'liema minn dawn ma jistax isir tipjip.

Kriterju 21.   Promozzjoni ta' mezzi tat-trasport ambjentalment preferibbli

Fuq is-sit web tal-akkomodazzjoni (jekk disponibbli) u fuq il-post għandu jkun hemm informazzjoni disponibbli għall-klijenti u għall-persunal dwar dawn li ġejjin:

(a)

dettalji dwar mezzi ta' trasport preferibbilment ambjentali lokalment disponibbli għal ġiti turistiċi madwar il-belt/villaġġ fejn tkun tinsab l-akkomodazzjoni turistika (trasport pubbliku, roti, eċċ.);

(b)

dettalji dwar mezzi ta' trasport preferibbilment ambjentali lokalment disponibbli biex tasal/titlaq mill-belt/villaġġ fejn tkun tinsab l-akkomodazzjoni turistika;

(c)

jekk disponibbli, offerti speċjali jew ftehimiet ma' aġenziji tat-trasport li l-akkomodazzjoni turistika tista' toffri lill-klijent u lill-persunal. (eż. servizz ta' trasport mal-wasla, trasport kollettiv għall-persunal, karozzi elettriċi, eċċ.)

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' kopji tal-informazzjoni disponibbli pereżempju fuq siti web, fuljetti, eċċ.

Kriterju 22.   Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE

It-tikketta fakultattiva b'kaxxa għall-kitba għandha tinkludi dan it-test:

“Din l-akkomodazzjoni turistika qed tieħu miżuri b'mod attiv biex tnaqqas l-impatt ambjentali tagħha

promozzjoni tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli,

konservazzjoni tal-enerġija u l-ilma,

u tnaqqis l-iskart.”

Il-linji gwida għall-użu tat-tikketta fakultattiva bil-kaxxa tal-kliem jinsabu fil-“Linji Gwida għall-Użu tal-Logo tal-Ekotikketta tal-UE” fis-sit web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju u jispjega fuq liema mezz biħsiebu juri l-logo.

TAQSIMA B

KRITERJI IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3(b)

ĠESTJONI ĠENERALI

Kriterju 23.   Reġistrazzjoni fl-EMAS, ċertifikazzjoni tal-ISO tal-akkomodazzjoni turistika (sa 5 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tkun reġistrata taħt l-iskema ta' mmaniġġjar u awditjar ekoloġiċi (EMAS) (5 punti) jew ċertifikata skont l-istandard tal-ISO 14001 (3 punti) jew ċertifikata skont l-istandard ISO 50001 (2 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi evidenza xierqa tar-reġistrazzjoni fl-EMAS jew taċ-ċertifikazzjoni(jiet) tal-ISO.

Kriterju 24.   Reġistrazzjoni fl-EMAS jew iċ-ċertifikazzjoni tal-ISO tal-fornituri (sa 5 punti)

Mill-inqas tnejn mill-fornituri ewlenin jew mill-fornituri tas-servizzi tal-akkomodazzjoni turistika għandhom ikunu lokali u jkunu reġistrati fl-EMAS (5 punti) jew ċertifikati skont l-ISO 14001 (2 punti) jew ċertifikata skont l-istandard ISO 50001 (1.5 punti).

Għall-finijiet ta' dan il-kriterju, fornitur ta' servizz lokali huwa meqjus li huwa fornitur li jkun jinsab f'raġġ ta' 160 kilometru mill-akkomodazzjoni turistika.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi evidenza xierqa tar-reġistrazzjoni fl-EMAS jew taċ-ċertifikazzjoni(jiet) tal-ISO ta' mill-anqas tnejn mill-fornituri ewlenin tiegħu.

Kriterju 25.   Servizzi ekotikkettati (sa 4 punti)

Il-londri u/jew it-tindif kollu li jiġi esternalizzat isir minn fornitur li jkun ingħata t-tikketta tat-Tip I tal-ISO (2 punti għal kull servizz, sa massimu ta' 4 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi evidenza xierqa taċ-ċertifikazzjoni tat-Tip I tal-ISO mil-londri u/jew mill-fornituri tat-tindif.

Kriterju 26.   Komunikazzjoni u edukazzjoni ambjentali u soċjali (sa 2 punti)

(a)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tipprovdi lill-klijenti komunikazzjoni ambjentali u avviżi ta' edukazzjoni dwar il-miżuri għall-konservazzjoni tal-bijodiversità, tal-pajżaġġ u tan-natura lokali (punt 1).

(b)

Id-divertiment għar-residenti għandu jinkludi elementi ta' edukazzjoni ambjentali (eż. kotba, animazzjonijiet, avvenimenti) (punt 1).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn.

Kriterju 27.   Monitoraġġ tal-konsum: Sottometraġġ tal-enerġija u tal-ilma (sa 2 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha miters tal-enerġija u tal-ilma installati sabiex tkun tista' tinġabar informazzjoni dwar il-konsum tal-attivitajiet u/jew tal-magni differenti, bħall-kategoriji li ġejjin (punt 1 għal kull kategorija, sa massimu ta' 2 punti):

(a)

Kmamar,

(b)

Lottijiet ta' art,

(c)

Servizz tal-londri,

(d)

Servizz tal-kċina,

(e)

Magni speċifiċi (eż. refriġeraturi, magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' mappa li turi l-post fejn ikunu mqiegħda l-miters.

ENERĠIJA

Kriterju 28.   Apparat għat-tisħin tal-post u għat-tisħin tal-ilma effiċjenti fl-enerġija (sa 3 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandha talanqas ikollha:

(a)

apparat idroniku għat-tisħin tal-post li jissodisfa l-kriterju 6(a) (punt 1);

(b)

apparat għat-tisħin tal-post lokali b'talanqas il-Klassi enerġetika A kif definit fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1186 (17) (punt 1).

(c)

apparat idroniku għat-tisħin tal-ilma li jissodisfa l-kriterju 6(ċ) (punt 1).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli għall-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tal-apparat għat-tisħin tal-post u tal-ilma li jindikaw kif l-effiċjenza meħtieġa skont il-kriterju 6 (a), (b) u (c) hija sodisfatta. Ħiters idroniċi bl-Ekotikketta tal-UE għandhom jitqiesu li jikkonformaw mar-rekwiżit skont il-kriterju 6 (a)(ii). Prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO li jissodisfaw xi wieħed mir-rekwiżiti elenkati fil-kriterju 6 (a), (b) u (c) għandhom jitqiesu bħala konformi. Meta jintużaw prodotti b'ħiters idroniċi bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ingħatat skont id-Deċiżjoni 2014/314/UE. Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ, u jindika r-rekwiżiti tat-tikketta tat-Tip I tal-ISO elenkati fil-punti (a), (b) u (c).

Kriterju 29.   Apparat għall-kundizzjonament tal-arja effiċjenti fl-enerġija u apparat b'pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra (sa 3,5 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tikkonforma ma' wieħed minn dawn il-limiti:

(a)

50 % tal-kundizzjonaturi tal-arja domestiċi jew tal-pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandu jkollhom effiċjenza enerġetika li hija talanqas 15 % ogħla mil-limitu stabbilit fil-kriterju 7 (1,5 punti).

(b)

50 % tal-kundizzjonaturi tal-arja domestiċi jew tal-pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandu jkollhom effiċjenza enerġetika li hija talanqas 30 % ogħla mil-limitu stabbilit fil-kriterju 7 (3,5 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli għall-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tas-sistema tal-kundizzjonament tal-arja li jindikaw kif l-effiċjenza meħtieġa hija sodisfatta.

Kriterju 30.   Pompi tas-sħana li jużaw l-arja ta' barra b'output tas-sħana sa 100 kW (3 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandha talanqas ikollha pompa tas-sħana li tuża l-arja ta' barra li tissodisfa l-kriterju 7 (jekk applikabbli, ara n-nota fil-kriterju 7) u li tkun ingħatat l-Ekotikketta tal-UE skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE (18) jew tikketta oħra tat-Tip I tal-ISO.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli għall-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni ta' pompa tas-sħana bbażata fuq l-arja li jindikaw kif l-effiċjenza meħtieġa hija sodisfatta (jekk applikabbli). Meta jintużaw prodotti b'ħiters idroniċi bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ingħatat skont id-Deċiżjoni 2007/742/KE. Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 31.   Apparat u tagħmir tat-tidwil domestiku effiċjenti fl-enerġija (sa 4 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha apparat effiċjenti fl-enerġija għall-kategoriji li ġejjin (0,5 punti jew punt 1 għal kull waħda mill-kategoriji li ġejjin, sa massimu ta' 4 punti):

(a)

apparat refriġeranti domestiku, li minnu talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandu jkollhom it-Tikketta Enerġetika tal-UE kklassifikata fil-Klassi A++ jew aħjar kif stabbilit fl-Anness IX għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1060/2010 (19);

(b)

fran elettriċi domestiċi, li minnhom talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandu jkollhom it-Tikketta Enerġetika tal-UE kklassifikata fil-Klassi A++ jew aħjar kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2014 (20);

(c)

magni domestiċi tal-ħasil tal-platti, li minnhom talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandu jkollhom it-Tikketta Enerġetika tal-UE kklassifikata fil-Klassi A++ jew aħjar kif stabbilit fl-Anness VI għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010 (21);

(d)

magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, li talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) minnhom għandu jkollhom it-Tikketta Enerġetika tal-UE kklassifikata fil-Klassi A++ jew aħjar kif stabbilit fl-Anness VI għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 (22);

(e)

tagħmir tal-uffiċċju li talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) minnu għandu jkun ikkwalifikat bħala ENERGY STAR kif definit mill-Energy Star v6.1 għall-kompjuters u skont il-ftehim stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1402 (23), minn Energy Star v6.0 għal Displejs, minn Energy Star v2.0 għal tagħmir tal-Immaġini, minn Energy Star v1.0 għal Provvisti tal-enerġija mingħajr interruzzjoni u/jew minn Energy Star v2.0 għal Servers ta' Intrapriżi u skont il-ftehim fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/202/UE (24).

(f)

magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, li talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) minnhom għandu jkollhom it-Tikketta Enerġetika tal-UE kklassifikata fil-Klassi A++ jew aħjar kif stabbilit fl-Anness VI għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 392/2012 (25);

(g)

vacuum cleaners domestiċi, li talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) minnhom għandu jkollhom it-Tikketta Enerġetika tal-UE kklassifikata fil-Klassi A jew aħjar kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 665/2013 (26);

(h)

bozoz tal-elettriku u unitajiet tat-tidwil, li talanqas 50 % (0,5 punti) jew 90 % (punt 1) (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) minnhom għandu jkollhom it-Tikketta Enerġetika tal-UE kklassifikata fil-Klassi A++ jew aħjar kif stabbilit fl-Anness VI għar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 874/2012.

Nota: Il-kriterju ma japplikax għal apparat u unitajiet tat-tidwil li mhumiex koperti mir-Regolament imsemmi għal kull kategorija (eż. apparat industrijali).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tindika l-klassi tal-effiċjenza enerġetika (ċertifikat Energy Star għall-kategorija (e)) tal-apparat kollu għall-kategorija applikabbli.

Kriterju 32.   Irkupru tas-sħana (sa 3 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha sistema għall-irkupru tas-sħana għal waħda (1,5 punti) jew għal tnejn (3 punti) mill-kategoriji li ġejjin: sistemi ta' refriġerazzjoni, ventilaturi, magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ, magni tal-ħasil tal-platti, pixxini u ilma sanitarju mormi.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni dwar is-sistemi għall-irkupru tas-sħana (kopja tal-proġett tas-sistemi għall-irkupru tas-sħana fis-seħħ, deskrizzjoni mingħand tekniku, eċċ.).

Kriterju 33.   Regolazzjoni termali u iżolament tat-twieqi (sa 4 punti)

(a)

it-temperatura f'kull kamra tal-klijenti għandha tiġi rregolata mill-klijenti. Is-sistema ta' regolazzjoni termali għandha tippermetti regolazzjoni individwali fi ħdan il-medda stabbilita li ġejja (2 punti):

i.

it-temperatura tal-kamra, waqt li tkun fil-modalità ta' tkessiħ, tiġi stabbilita f'temperatura ta' aktar minn 22 °C tul is-sajf kollu;

ii.

it-temperatura tal-kamra, waqt li tkun fil-modalità ta' tisħin, tiġi stabbilita f'temperatura ta' inqas minn 22 °C tul ix-xitwa kollha;

(b)

90 % tat-twieqi fi kmamar imsaħħnin u/jew bl-arja kkundizzjonata u fiż-żoni komuni għandhom ikunu iżolati b'talanqas ħġieġ doppju jew ekwivalenti (2 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni rilevanti dwar is-sistemi termoregolatorji, jew il-proċeduri segwiti biex jiġu stabbiliti l-meded magħżula tat-temperatura jew ritratti tat-twieqi. Fil-każ li jintuża iżolament tat-twieqi li jkun ekwivalenti għal ħġieġ multiplu għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni minn espert.

Kriterju 34.   Tifi awtomatiku ta' tagħmir/apparat (sa 4,5 punti)

(a)

90 % tal-kmamar tal-klijenti fl-akkomodazzjoni turistika (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandhom ikunu mgħammra b'sistema ta' tifi awtomatiku tas-sistemi tal-HVAC meta jinfetħu t-twieqi u meta l-klijenti jitilqu mill-kamra (1,5 punti).

(b)

90 % tal-kmamar tal-klijenti fl-akkomodazzjoni turistika (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandhom ikunu mgħammra b'sistema awtomatika li titfi d-dawl meta l-klijenti jitilqu mill-kamra (1,5 punti).

(c)

90 % tad-dawl ta' barra (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) li ma jkunx meħtieġ għal raġunijiet ta' sigurtà għandu jintefa awtomatikament wara ħin iffissat, jew jinxtegħel permezz ta' sensur tal-prossimità (1,5 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand it-tekniċi professjonisti responsabbli mill-installazzjoni jew għall-manutenzjoni ta' dan l-apparat/tagħmir.

Kriterju 35.   Tisħin/tkessiħ distrettwali u tkessiħ minn koġenerazzjoni (sa 4 punti)

(a)

It-tisħin u/jew it-tkessiħ tal-akkomodazzjoni turistika għandu jiġi pprovdut minn sistema effiċjenti ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali. Għall-finijiet tal-Ekotikketta tal-UE, din hija ddefinita kif ġej: sistema ta' tisħin u ta' tkessiħ distrettwali li tuża mill-inqas 50 % ta' enerġija rinnovabbli, 50 % tas-sħana mitlufa, 75 % ta' sħana koġenerata jew 50 % ta' kombinazzjoni ta' din l-enerġija u tas-sħana; kif iddefinit mid-Direttiva 2012/27/UE (2 punti).

(b)

It-tkessiħ tal-akkomodazzjoni turistika għandu jiġi pprovdut minn unità ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja skont id-Direttiva 2012/27/UE (2 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni dwar is-sistema distrettwali ta' tisħin u/jew ta' tkessiħ permezz ta' koġenerazzjoni.

Kriterju 36.   Nixxiefa tal-idejn b'sensur tal-prossimità (punt 1)

In-nixxiefa tal-idejn kollha tal-elettriku għandhom ikunu mgħammra b'sensuri tal-prossimità, jew ikunu ngħataw tikketta tat-Tip I tal-ISO.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti ta' sostenn dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju. Fejn jintużaw prodotti bit-tikketta tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 37.   Emissjonijiet minn Ħiters tal-post (1,5 punti)

Għall-ħiters tal-post fl-akkomodazzjoni turistika l-kontenut ta' ossidu tan-nitroġenu (NOx) tal-gass tal-egżost ma għandux jaqbeż il-valuri ta' limitu indikati fit-tabella hawn taħt, ikkalkolati skont l-atti li ġejjin:

(a)

għall-ħiters idroniċi tal-post li jaħdmu bi fjuwil gassuż jew likwidu, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 813/2013 (27);

(b)

għall-ħiters idroniċi tal-post li jaħdmu bi fjuwil solidu, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1189 (28);

(c)

għall-ħiters tal-post lokali li jaħdmu bi fjuwil gassuż jew likwidu, ir-Regolament (UE) 2015/1188;

(d)

għall-ħiters tal-post lokali li jaħdmu bi fjuwil solidu, ir-Regolament(UE) 2015/1185.

Teknoloġija tal-ġeneratur tas-sħana

Limiti tal-emissjonijiet tan-NOx

Ħiters tal-gass

Għall-ħiters idroniċi mgħammra b'magna b'kombustjoni interna: 240 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV

Għall-ħiters idroniċi u lokali mgħammra b'kombustjoni esterna (bojlers): 56 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV

Ħiters tal-fjuwil likwidu

Għall-ħiters idroniċi mgħammra b'magna b'kombustjoni interna: 420 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV

Għall-ħiters idroniċi u lokali mgħammra b'kombustjoni esterna (bojlers): 120 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV

Ħiters tal-fjuwil solidu

Ħiters tal-post idroniċi 200 mg/Nm3 f'10 % ta' O2

Ħiters tal-post lokali: 200 mg/Nm3 bi 13 % O2

Għall-bojlers li jaħdmu bi fjuwil solidu u l-ħiters tal-post lokali li jaħdmu bi fjuwil solidu fl-akkomodazzjoni turistika, l-emissjonijiet ta' materja partikolata (MP) tal-gass tal-egżost ma għandhomx jaqbżu l-valuri ta' limitu stabbiliti fir-Regolament (UE) 2015/1189 u fir-Regolament (UE) 2015/1185, rispettivament.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew mingħand it-tekniċi professjonali responsabbli mill-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tal-apparat għat-tisħin tal-post li jindikaw kif l-effiċjenza hija ssodisfata. Prodotti b'ħiters idroniċi bl-Ekotikketta tal-UE għandhom jitqiesu bħala konformi. Prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO li jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija hawn fuq għandhom jitqiesu bħala konformi. Meta jintużaw prodotti b'ħiters idroniċi bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ngħatat skont id-Deċiżjoni 2014/314/UE. Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ, u jindika r-rekwiżiti tat-tikketta tat-Tip I tal-ISO li jikkorrispondu mar-rekwiżiti msemmija hawn fuq.

Kriterju 38.   Akkwist ta' elettriku minn fornitur tal-elettriku rinnovabbli (sa 4 punti)

(a)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tikkuntratta tariffa individwali tal-elettriku li l-100 % (it-taħlita ġenerali tal-fjuwil ikkummerċjalizzata mill-fornitur jew it-taħlita tal-fjuwil tal-prodott tat-tariffa mixtrija) tal-elettriku tagħha jkun ġej minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva 2009/28/KE (3 punti) u ċertifikata minn tikketta ta' elettriku ekoloġiku (4 punti).

(b)

Alternattivament, il-100 % tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli ċertifikat minn tikketta ta' elettriku ekoloġiku jista' jiġi akkwistat ukoll permezz tax-xiri separat ta' garanziji tal-oriġini kif definit fl-Artikolu 2(j) tad-Direttiva 2009/28/KE (3 punti).

Għall-fini ta' dan il-kriterju, it-tikketta ta' elettriku ekoloġiku għandha tkun konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

L-istandard tat-tikketta ta' kwalità tiġi verifikata minn organizzazzjoni indipendenti (parti terza).

2.

L-elettriku ċċertifikat prokurat joriġina minn kapaċità ġdida ta' impjant li jipproduċi l-enerġija minn sorsi rinnovabbli li jkun ġie installat matul is-sentejn ta' qabel jew parti finanzjarja tal-elettriku ċċertifikat prokurat tintuża biex tippromwovi l-investiment f'kapaċitajiet ġodda ta' enerġija rinnovabbli.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni mingħand il-fornitur(i) tal-elettriku (jew il-kuntratt miegħu/magħhom) li turi n-natura tas-sors(i) ta' enerġija rinnovabbli u l-perċentwal ta' elettriku fornut li jkun ġej minn sors rinnovabbli u fejn ikun rilevanti li l-100 % tal-elettriku mixtri jkun iċċertifikat jew ikun ingħata tikketta ambjentali ċertifikata minn parti terza. Barra minn hekk, għall-punt (b), għandhom jiġu pprovduti wkoll dikjarazzjonijiet mill-fornitur tal-garanziji tal-oriġini li juru l-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fil-kriterju 12(a).

Kriterju 39.   Awtoġenerazzjoni ta' elettriku fuq il-post permezz ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli (sa 5 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha faċilitajiet għall-ġenerazzjoni tal-elettriku fuq il-post minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/28/KE, li jistgħu jinkludu: sistema fotovoltajka (pannell solari) jew idroelettrika lokali, ġeotermika, jew il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn bijomassa lokali jew mill-enerġija tar-riħ, li tiġġenera:

(a)

mill-inqas 10 % tal-konsum ġenerali tal-elettriku fis-sena (punt 1);

(b)

mill-inqas 20 % tal-konsum ġenerali tal-elettriku fis-sena (3 punti);

(c)

mill-inqas 50 % tal-konsum ġenerali tal-elettriku fis-sena (5 punti).

Għall-finijiet ta' dan il-kriterju, il-bijomassa lokali titqies bħala bijomassa minn sors li jinsab f'raġġ ta' 160 km mill-akkomodazzjoni turistika.

Jekk l-awtoġenerazzjoni ta' elettriku rinnovabbli twassal għall-ħruġ ta' garanziji tal-oriġini, l-awtoġenerazzjoni tista' tittieħed biss inkunsiderazzjoni jekk il-garanziji tal-oriġini ma jispiċċawx fuq is-suq, iżda jiġu kanċellati biex jiġi kopert il-konsum lokali.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni dwar is-sistema fotovoltajka, idroelettrika, ġeotermali, tal-bijomassa jew tal-enerġija mir-riħ u data dwar il-produzzjoni attwali tagħha. Fil-każ li tintuża bijomassa lokali, l-applikant għandu jipprovdi evidenza tad-disponibbiltà lokali tal-bijomassa (eż. kuntratt tal-fornitur tal-bijomassa). Barra minn hekk, fejn tintuża sistema idroelettrika, l-applikant għandu jipprovdi permess/awtorizzazzjoni/konċessjoni valida f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali applikabbli. Il-kalkolu tal- % iġġenerat tal-konsum ġenerali tas-sena preċedenti għall-applikazzjoni jista' jintuża biex tintwera l-kapaċità li jiġi sodisfatt dan il-kriterju.

Kriterju 40.   Enerġija għat-tisħin minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli (sa 3,5 punti)

(a)

Mill-inqas 70 % tal-enerġija totali użata għat-tisħin jew għat-tkessiħ tal-kmamar (1,5 punti) u/jew għat-tisħin tal-ilma sanitarju (punt 1) għandha tiġi minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/28/KE.

(b)

100 % tal-enerġija totali użata għat-tisħin jew għat-tkessiħ tal-kmamar (2 punti) u/jew għat-tisħin tal-ilma sanitarju (1,5 punti) għandha tiġi minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/28/KE.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' data dwar l-enerġija kkunsmata u dokumentazzjoni li turi li talanqas 70 % jew 100 % ta' din l-enerġija ġejja minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

Kriterju 41.   Tisħin ta' pixxini (sa 1,5 punti)

(a)

Mill-inqas 50 % tal-enerġija totali użata għat-tisħin tal-ilma tal-pixxini għandha tiġi minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/28/KE (punt 1).

(b)

Mill-inqas 95 % tal-enerġija totali użata għat-tisħin tal-ilma tal-pixxini għandha tiġi minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2009/28/KE (1,5 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' informazzjoni dwar l-enerġija kkunsmata għat-tisħin tal-ilma tal-pixxini u dokumentazzjoni li turi l-ammont ta' enerġija użata li tkun ġejja minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

ILMA

Kriterju 42.   Fittings effiċjenti tal-ilma: Viti u doċoċ tal-kamra tal-banju (sa 4 punti)

(a)

Ir-rata medja tal-fluss tal-ilma tad-doċoċ ma għandhiex taqbeż is-7 litri/minuta u l-viti tal-kamra tal-banju (minbarra l-banjijiet) ma għandhomx jaqbżu s-6 litri/minuta (2 punti).

(b)

Talanqas 50 % tal-viti tal-kamra tal-banju u d-doċoċ (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandhom ikunu ingħataw l-ekotikketta tal-UE skont id-Deċiżjoni 2013/250/UE jew tikketta oħra tat-Tip I tal-ISO (2 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, u dokumentazzjoni rilevanti, flimkien ma' spjegazzjoni dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa l-kriterju, (eż. l-użu ta' miter tal-fluss jew barmil żgħir u arloġġ). Prodotti ta' rubinetterija sanitarja bl-Ekotikketta tal-UE u prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO li jissodisfaw ir-rekwiżiti imsemmija hawn fuq għandhom jitqiesu bħala konformi. Fejn jintużaw prodotti ta' rubinetterija sanitarja bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ li turi li l-ekotikketta ingħatat skont id-Deċiżjoni 2013/250/UE. Fejn jintużaw prodotti b'tikketta oħra tat-Tip I, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I tal-ISO jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 43.   Fittings effiċjenti tal-ilma: Tojlits u awrinari (sa 4,5 punti)

(a)

L-awrinari kollha għandhom jużaw sistema mingħajr ilma (1,5 punti).

(b)

Talanqas 50 % tal-awrinari (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandhom ikunu ingħataw l-ekotikketta tal-UE skont id-Deċiżjoni 2013/641/UE jew tikketta oħra tat-Tip I tal-ISO (1,5 punti).

(c)

Talanqas 50 % tat-tojlits (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) għandhom ikunu ingħataw l-ekotikketta tal-UE skont id-Deċiżjoni 2013/641/UE jew tikketta oħra tat-Tip I tal-ISO (1,5 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn. Prodotti ta' tojlits u awrinari bil-flaxing bl-Ekotikketta tal-UE jew prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO li jissodisfaw ir-rekwiżiti imsemmija hawn fuq għandhom jitqiesu bħala konformi. Fejn jintużaw prodotti ta' tojlits u awrinari bil-flaxing bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ li turi li l-ekotikketta ingħatat skont id-Deċiżjoni 2013/641/UE. Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 44.   Konsum ta' ilma minn magni tal-ħasil tal-platti (2,5 punti)

Il-konsum tal-ilma tal-magni tal-ħasil tal-platti għandu jkun inqas mil-livell limitu kif stabbilit fit-tabella li ġejja, imkejjel skont l-istandard EN 50242, bl-użu taċ-ċiklu standard ta' tindif:

Sottogrupp tal-prodott

Konsum ta' ilma (Wt)

[litri/ċiklu]

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti bi 15-il sett individwali

10

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b'14-il sett individwali

10

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti bi 13-il sett individwali

10

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti bi 12-il sett individwali

9

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b'9 settijiet individwali

9

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b'6 settijiet individwali

7

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b'4 settijiet individwali

9,5

Nota: Il-kriterju japplika biss għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti koperti mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 (29).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew it-tekniċi professjonisti responsabbli mill-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tal-magni tal-ħasil tal-platti. Fil-każ li jiġi pprovdut biss il-konsum annwali, għandu jiġi preżunt għadd totali ta' 280 ċiklu standard ta' tindif fis-sena.

Kriterju 45.   Konsum ta' ilma minn magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ (3 punti)

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ li jintużaw fl-akkomodazzjoni turistika mill-klijenti u mill-persunal jew dawk li jintużaw mill-fornitur tas-servizz tal-londri tal-akkomodazzjoni turistika għandhom talanqas jissodisfaw waħda mir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

il-konsum ta' ilma ta' magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għandu jkun inqas mil-livell limitu kif definit fit-tabella li ġejja, imkejjel skont l-istandard EN 60456, bl-użu taċ-ċiklu standard ta' tindif (programm għall-qoton f'temperatura ta' 60 °C):

Sottogrupp tal-prodott

Konsum ta' ilma: [litri/ċiklu]

Magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ b'kapaċità ggradata ta' 3 kg:

39

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b'kapaċità ggradata ta' 3,5 kg

39

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b'kapaċità ggradata ta' 4,5 kg

40

Magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ b'kapaċità ggradata ta' 5 kg

39

Magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ b'kapaċità ggradata ta' 6 kg

37

Magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ b'kapaċità ggradata ta' 7 kg

43

Magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ b'kapaċità ggradata ta' 8 kg

56

(b)

għal magni kummerċjali jew professjonali tal-ħasil tal-ħwejjeġ, dawn ikollhom konsum medju ta' ilma għall-ħasil tal-ħwejjeġ ta' ≤ 7 L għal kull kg ta' materjal maħsul.

Nota: Il-punt (a) japplika biss għal magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ koperti mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 (30).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi mingħand il-manifattur jew it-tekniċi professjonisti responsabbli mill-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Għall-fini li tintwera konformità mal-punt a), fil-każ li jiġi pprovdut biss il-konsum annwali, għandu jiġi preżunt għadd totali ta' 220 ċiklu standard ta' tindif fis-sena.

Kriterju 46.   Indikazzjonijiet dwar l-ebusija tal-ilma (sa 1,5 punti)

L-applikant għandu jissodisfa talanqas waħda mir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

Qrib żoni sanitarji/magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ/magni tal-ħasil tal-platti għandhom jintwerew spjegazzjonijiet dwar l-alkalinità tal-ilma lokali biex ir-residenti u l-persunal ikun jista' jagħmel użu aħjar mid-deterġenti (0,5 punti).

(b)

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ/magni tal-ħasil tal-platti li jintużaw fl-akkomodazzjoni turistika mill-klijenti u mill-persunal għandhom jużaw sistema awtomatika ta' dożaġġ li tagħmel l-aħjar użu mid-deterġenti skont l-alkalinità tal-ilma (1,5 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni rilevanti li turi kif il-klijenti jiġu mgħarrfa jew informazzjoni rilevanti dwar is-sistemi ta' dożaġġ awtomatiku użati.

Kriterju 47.   Ġestjoni ottimizzata ta' pixxini (sa 2,5 punti)

(a)

Pixxini u banjijiet għall-idromassaġġi imsaħħnin li jkunu fuq barra għandhom jitgħattew bil-lejl. Pixxini u banjijiet għall-idromassaġġi mimlijin li ma jissaħħnux li jkunu fuq barra għandhom jitgħattew meta ma jkunux sejrin jintużaw għal aktar minn ġurnata sabiex titnaqqas l-evaporazzjoni (punt 1).

(b)

Pixxini u banjijiet għall-idromassaġġi li jkunu fuq barra għandu jkollhom sistema awtomatika li tottimizza l-konsum tal-klorin permezz ta' dożaġġ ottimizzat jew jintużaw metodi supplimentari ta' diżinfezzjoni bħal ożonizzazzjoni u trattament bil-UV (0,5 punti) jew għandhom ikunu tat-tip naturali li jinkorpora sistemi naturali ta' filtrazzjoni bbażata fuq il-pjanti sabiex l-ilma jiġi purifikat sal-istandard ta' iġjene meħtieġ (1,5 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn (eż. ritratti li juru l-koperturi, sistemi ta' dożaġġ awtomatiku jew it-tip ta' pixxina, proċedura dokumentata għall-użu ta' sistemi ta' dożaġġ awtomatiku).

Kriterju 48.   Riċiklaġġ tal-ilma tax-xita u tal-ilma griż (sa 3 punti)

L-akkomodazzjoni għandha tuża s-sorsi alternattivi ta' ilma li ġejjin għal skopijiet mhux sanitarji u mhux ta' xorb fil-faċilità ta' akkomodazzjoni:

i.

ilma riċiklat jew ilma griż mil-londri u/jew mid-doċoċ u/jew mis-sinkijiet tal-kamra tal-banju (punt 1);

ii.

ilma tax-xita mill-bjut (punt 1);

iii.

ilma kondensat minn sistemi HVAC (punt 1).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' ritratti li juru sistemi alternattivi tad-distribuzzjoni tal-ilma, u assigurazzjonijiet xierqa li l-provvista tal-ilma sanitarju u tal-ilma għax-xorb tinżamm separata għal kollox.

Kriterju 49.   Irrigazzjoni effiċjenti (1,5 punti)

L-applikant għandu jissodisfa talanqas waħda mir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha proċedura dokumentata għat-tisqija taż-żoni/pjanti ta' barra, inklużi dettalji dwar kif il-ħinijiet tat-tisqija jkunu ġew ottimizzati u kif ikun ġie minimizzat il-konsum tal-ilma. Dan jista', pereżempju, jinkludi li ma ssir l-ebda tisqija fiż-żoni fuq barra. (1,5 punti).

(b)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tuża sistema awtomatika li ttejjeb il-ħinijiet ta' tisqija u l-konsum tal-ilma għaż-żoni/pjanti ta' barra. (1,5 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn inklużi dettalji tas-sistema/proċedura dokumentata għat-tisqija jew ritratti li juru s-sistemi ta' tisqija awtomatika.

Kriterju 50.   Speċijiet indiġeni jew eżotiċi mhux invażivi użati għat-tħawwil fuq barra (sa 2 punti)

Matul il-perjodu ta' validità tal-Ekotikketta tal-UE, il-veġetazzjoni taż-żoni fuq barra, inkluża kwalunkwe veġetazzjoni akwatika, għandha tkun magħmula minn speċijiet indiġeni u/jew eżotiċi mhux invażivi:

i.

nuqqas ta' speċijiet eżotiċi invażivi ta' tħassib għall-Unjoni (0,5 punti) (jista' jkun hemm speċijiet eżotiċi invażivi oħra preżenti),

ii.

esklussivament speċijiet eżotiċi mhux invażivi (punt 1),

iii.

speċijiet indiġeni u/jew eżotiċi mhux invażivi (1,5 punti),

iv.

esklussivament speċijiet indiġeni (2 punti).

Għall-finijiet ta' din l-Ekotikketta tal-UE, speċijiet indiġeni tfisser speċi ta' pjanti preżenti b'mod naturali fil-pajjiż.

Għall-finijiet ta' din l-Ekotikketta tal-UE, speċijiet mhux invażivi tfisser speċi ta' pjanti li ma jkunux preżenti b'mod naturali fil-pajjiż u li dwarhom ma jkun hemm l-ebda evidenza li jirriproduċu, jistabbilixxu u jinfirxu faċilment jew li jista' jkollhom impatti negattivi fuq il-bijodiversità indiġena.

It-tħawwil fuq barra għandu jeskludi speċijiet eżotiċi invażivi li huma sors ta' tħassib għall-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (31).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni rilevanti dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn minn espert.

SKART U ILMA MORMI

Kriterju 51.   Prodotti tal-karta (sa 2 punti)

90 % tal-kategoriji tal-prodotti tal-karta użati li ġejjin għandhom ikunu ingħataw l-Ekotikketta tal-UE jew tikketta oħra tat-Tip I tal-ISO (0,5 għal kull waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin, sa massimu ta' 2 punti):

(a)

karta tat-tojlit,

(b)

karta tixju,

(c)

karti għall-uffiċċju,

(d)

karta stampata,

(e)

karta ttrasformata (eż. envelops).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi data u dokumentazzjoni (inklużi fatturi rilevanti) li jindikaw il-kwantitajiet ta' dawn il-prodotti użati u l-kwantitajiet li għandhom ekotikketta. Meta jintużaw prodotti bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ingħatat, skont kif ikun il-każ, skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/256/UE (32) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/481/UE (33) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/333/UE (34) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/568/KE (35). Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 52.   Oġġetti li jservu fit-tul (sa 4 punti)

Talanqas 40 % (aġġustat sal-eqreb numru sħiħ li jmiss) ta' mill-inqas waħda mill-kategoriji li ġejjin ta' oġġetti li jservu fit-tul preżenti fl-akkomodazzjoni turistika għandha tkun ingħatat l-Ekotikketta tal-UE jew tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO (punt 1 għal kull kategorija, sa massimu ta' 4 punti):

(a)

lożor tas-sodda, xugamani u dvalji tal-mejda,

(b)

kompjuters,

(c)

televiżjonijiet,

(d)

saqqijiet tas-sodda,

(e)

għamara tal-injam,

(f)

vacuum cleaners,

(g)

kisi tal-art,

(h)

tagħmir tal-immaġini.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi data u dokumentazzjoni li tindika l-kwantitajiet ta' dawk il-prodotti fil-pussess u l-kwantitajiet li għandhom ekotikketta. Fejn jintużaw prodotti bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ingħatat, skont kif ikun il-każ, skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/350/UE (36) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/300/KE (37) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/391/UE (38) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/18/KE (39) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2016/1332/UE (40) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/607/KE (41). Fejn jintużaw prodotti b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 53.   Provvista ta' xorb (2 punti)

Jekk jiġi offrut xorb (eż. servizz ta' bar/restorant, ħwienet jew distributuri awtomatiċi) fiż-żoni li huma proprjetà' tal-akkomodazzjoni turistika jew ġestiti minnha, talanqas 50 % (punt 1) jew 70 % (2 punti) tal-provvista tax-xorb għandha ssir f'kontenituri li jistgħu jiġu ritornati/jimtlew mill-ġdid.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn jekk rilevanti.

Kriterju 54.   Akkwist ta' deterġenti u ta' prodotti tal-indafa personali (sa 2 punti)

Talanqas 80 % tal-volum jew tal-piż mixtri ta' mill-inqas waħda mill-kategoriji li ġejjin ta' deterġenti jew ta' prodotti tal-indafa personali użati fl-akkomodazzjoni turistika għandha tkun ingħatat l-Ekotikketta tal-UE jew tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO (0,5 punti għal kull kategorija, sa massimu ta' 2 punti):

(a)

deterġenti għall-ħasil tal-platti bl-idejn,

(b)

deterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti,

(c)

deterġenti għall-ħasil tal-ħwejjeġ,

(d)

naddafa ġenerali,

(e)

deterġenti sanitarji,

(f)

sapun u xampù,

(g)

conditioner tax-xagħar.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi data u dokumentazzjoni li tindika l-kwantitajiet ta' dawk il-prodotti fil-pussess u l-kwantitajiet li għandhom ekotikketta. Fejn jintużaw prodotti bl-Ekotikketta tal-UE, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-Ekotikketta tal-UE jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ biex juri li l-ekotikketta ingħatat, skont kif ikun il-każ, skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/382/UE (42) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/263/UE (43) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/264/UE (44) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/383/UE (45) jew skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/893/UE (46). Fejn jintuża prodott b'tikketti oħra tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tat-Tip I jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 55.   Imminimizzar tal-użu ta' prodotti tat-tindif (1,5 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha proċeduri preċiżi għall-użu effiċjenti ta' prodotti tat-tindif, bħalma huwa l-użu ta' prodotti tal-mikrofibra jew materjali oħra tat-tindif b'effett simili u attivitajiet għat-tindif bl-ilma jew attivitajiet oħra tat-tindif b'effetti simili. Biex jiġi sodisfatt dan il-kriterju, it-tindif kollu għandu jsir permezz ta' metodu bbażat fuq l-użu effiċjenti tal-prodotti tat-tindif ħlief meta jkun meħtieġ bil-liġi jew minn prattiki tal-iġjene jew tas-saħħa u s-sigurtà.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn jekk rilevanti (eż. kopja tal-proċeduri, dettalji tekniċi tal-prodotti użati).

Kriterju 56.   Tneħħija tas-silġ (punt 1)

Meta jkun hemm bżonn li s-silġ jitneħħa mit-toroq u dan isir mill-fornitur tal-akkomodazzjoni, għandhom jintużaw mezzi mekkaniċi, ramel/żrar jew prodotti għat-tneħħija tas-silġ li jkunu ngħataw tikketta tat-Tip I tal-ISO sabiex it-toroq fl-akkomodazzjoni turistika jkunu siguri f'każ li jagħmel is-silġ jew il-borra.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn. Fejn jintużaw prodotti għat-tneħħija tas-silġ li jkunu ngħataw tikketta tat-Tip I tal-ISO, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tat-tikketta tal-prodott jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ.

Kriterju 57.   Tessuti u għamara użata (sa 2 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha proċedura fis-seħħ li tkopri:

(a)

l-attivitajiet kollha ta' donazzjoni għall-għamara u għat-tessuti kollha li jilħqu t-tmiem tal-ħajja użabbli tagħhom fl-akkomodazzjoni turistika iżda li xorta jkunu jistgħu jintużaw. L-utenti aħħarin għandhom jinkludu impjegati u organizzazzjonijiet tal-karità jew assoċjazzjonijiet oħra li jiġbru u jirridistribwixxu l-prodotti (punt 1).

(b)

l-attivitajiet kollha ta' akkwist ta' prodotti riutilizzati/użati għall-għamara. Il-fornituri għandhom jinkludu swieq ta' oġġetti użati jew assoċjazzjonijiet/organizzazzjonijiet oħra li jbiegħu jew jirridistribwixxu oġġetti użati (punt 1).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn eż. proċedura bil-miktub li tinkludi d-dettalji ta' kuntatt tal-utent aħħari, irċevuti u reġistri ta' oġġetti li qabel ikunu ntużaw jew li jkunu ngħataw b'għotja eċċ.

Kriterju 58.   Ikkompostjar (sa 2 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandha tissepara talanqas waħda mill-kategoriji rilevanti ta' skart sabiex jiġi żgurat li l-iskart jiġi magħmul f'kompost jew jintuża għall-produzzjoni ta' bijogass skont il-linji gwida tal-awtorità lokali (eż. mill-amministrazzjoni, internament jew minn aġenzija privata) (punt 1 għal kull kategorija, sa massimu ta' 2 punti):

(a)

skart tal-ġonna,

(b)

skart tal-ikel mis-servizzi tal-ikel,

(c)

prodotti bijodegradabbli (eż. oġġetti li jintużaw darba biss li jkunu magħmula minn materjal abbażi tal-qamħirrum),

(d)

skart bijodegradabbli li jiġi prodott mill-klijenti fil-kamra/akkomodazzjoni tagħhom.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn jekk rilevanti.

Kriterju 59.   Trattament tal-ilma mormi (sa 3 punti)

(a)

Jekk fl-akkomodazzjoni turistika jiġu offruti faċilitajiet għall-ħasil tal-karozzi, il-ħasil tal-karozzi għandu jitħalla biss f'żoni li jkunu mgħammra apposta b'mod li jinġabar l-ilma u d-deterġenti użati jintremew fis-sistema tad-drenaġġ (punt 1).

(b)

Fejn ma jkunx possibbli li l-ilma mormi jintbagħat għal trattament ċentralizzat, it-trattament tal-ilma mormi fuq il-post għandu jinkludi pretrattament (tgħarbil/bar-rack, ekwalizzazzjoni u sedimentazzjoni) segwit minn trattament bijoloġiku bi tneħħija ta' > 95 % tad-DBOs (domanda bijokimika ta' ossiġenu), nitrifikazzjoni ta' > 90 %, u diġestjoni anaerobika (mhux fuq il-post) tal-ħama żejda (2 punti).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn (eż. ritratti għar-rekwiżit a) u speċifikazzjonijiet tekniċi mill-manifattur jew mit-tekniċi professjonali responsabbli mill-istallazzjoni, għall-bejgħ jew għall-manutenzjoni tas-sistema tal-ilma mormi għar-rekwiżit b)).

KRITERJI OĦRA

Kriterju 60.   Projbizzjoni tat-tipjip fil-kmamar (punt 1)

It-tipjip għandu jkun ipprojbit fil-kmamar tal-klijenti jew fl-akkomodazzjonijiet tal-kiri.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju u evidenza dokumentata bħal ritratti tas-sinjali murija ġewwa l-kmamar jew l-akkomodazzjonijiet tal-kiri.

Kriterju 61.   Politika soċjali (sa 2 punti)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha politika soċjali bil-miktub sabiex jiġi żgurat talanqas wieħed mill-benefiċċji soċjali li ġejjin għall-persunal (0,5 punti għal kull benefiċċju, sa massimu ta' 2 punti):

(a)

ħin liberu mix-xogħol għall-edukazzjoni,

(b)

ikliet b'xejn jew kupuni tal-ikel,

(c)

uniformijiet u ħwejjeġ tax-xogħol mingħajr ħlas,

(d)

skont fuq prodotti/servizzi fl-akkomodazzjoni turistika,

(e)

skema sussidjata ta' trasport sostenibbli,

(f)

gwida biex jiksbu self għal dar.

Il-politika soċjali bil-miktub għandha tiġi aġġornata u tiġi komunikata lill-persunal kull sena. Il-persunal għandu jiffirma l-politika bil-miktub waqt is-sessjoni ta' komunikazzjoni. Id-dokument għandu jkun disponibbli għall-persunal kollu mid-desk tar-reception.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi kopja tal-politika soċjali bil-miktub iffirmata kif suppost mill-persunal u awtodikjarazzjoni li tispjega kif ir-rekwiżiti ta' hawn fuq huma sodisfatti. Barra minn hekk, il-korp kompetenti jista' jitlob evidenza dokumentata u/jew intervista għal għarrieda diretta mal-persunal waqt iż-żjara fuq il-post.

Kriterju 62.   Manutenzjoni tal-vetturi (punt 1)

Ma għandhomx jintużaw vetturi b'mutur ta' kombustjoni għall-manutenzjoni tal-akkomodazzjoni turistika (punt 1).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn.

Kriterju 63.   Mezzi tat-trasport ambjentalment preferibbli offruti (sa 2,5 punti)

(a)

L-akkomodazzjoni turistika għandha toffri lill-klijenti talanqas wieħed mill-mezzi ambjentalment preferibbilment ta' trasport li ġejjin (punt 1 kull wieħed, għal massimu ta' 2 punti):

i.

vetturi elettriċi għas-servizz ta' trasport mal-wasla tal-klijenti jew għad-divertiment tal-klijenti;

ii.

plaggs (stazzjonijiet għall-iċċarġjar) għall-vetturi elettriċi;

iii.

talanqas rota 1 għal kull 5 lottijiet ta' art jew unitajiet tal-akkomodazzjoni tal-kiri jew kmamar.

(b)

L-akkomodazzjoni turistika għandu jkollha sħubiji attivi ma' kumpaniji li jipprovdu vetturi elettriċi jew roti (0,5 punti).“Sħubija attiva” tfisserftehim bejn akkomodazzjoni turistika u kumpanija li tikri vetturi elettriċi jew roti. Informazzjoni dwar is-sħubija attiva għandha tkun viżibbli fuq il-post. Fejn il-kumpanija tal-kiri ma tkunx ibbażata fis-sit tal-akkomodazzjoni turistika, għandhom isiru ċerti kunsiderazzjonijiet prattiċi (eż. il-kumpanija li tikri r-roti tista' twassal ir-roti lis-servizz ta' akkomodazzjoni turistika).

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn u bi kwalunkwe informazzjoni li tingħata lill-klijenti.

Kriterju 64.   Uċuħ mhux issiġillati (punt 1)

Talanqas 90 % tas-superfiċje taż-żoni fil-beraħ ġestiti mill-akkomodazzjoni turistika ma għandhiex tkun miksija bl-asfalt/siment jew b'materjali siġillanti oħra li jfixklu t-tneħħija tal-ilma mill-ħamrija u l-ventilazzjoni tal-ħamrija.

Fejn jinġabar l-ilma tax-xita u l-ilma griż, l-ilma tax-xita u l-ilma griż li ma jintużax għandu jiġi trattat u infiltrat fl-art.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tissodisfa dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn.

Kriterju 65.   Prodotti lokali u organiċi (sa 4 punti)

(a)

Għal kull ikla inkluż il-kolazzjoni għandhom jiġu offruti mill-inqas żewġ prodotti tal-ikel lokali u li ma jkunux barra mill-istaġun tagħhom (għal frott u ħxejjex friski) (punt 1).

(b)

L-akkomodazzjoni turistika tagħżel b'mod attiv fornituri lokali ta' oġġetti u servizzi (punt 1).

(c)

Mill-anqas 2 prodotti (1 punt) jew 4 prodotti (2 punti) li jintużaw fit-tħejjija tal-ikla ta' kuljum jew li jinbiegħu mill-fornitur tal-akkomodazzjoni għandhom ikunu ġew prodotti b'metodi organiċi ta' biedja, kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (47).

Għall-finijiet ta' dan il-kriterju, “lokali” tfisser li jkun jinsab f'raġġ ta' 160 kilometru mill-akkomodazzjoni turistika.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dokumentazzjoni xierqa ta' sostenn. Meta jintużaw prodotti organiċi, l-applikant għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-prodott jew kopja tat-tikketta fuq l-imballaġġ li turi li ċ-ċertifikat ikun ingħata skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. F'ċerti pajjiżi, huwa possibbli li r-ristoranti u l-lukandi jingħataw ċertifikazzjoni minn xi skemi ta' tikkettar meta jużaw prodotti organiċi biss. Fejn akkomodazzjoni turistika tingħata ċertifikazzjoni minn dawn it-tipi ta' skemi, din l-informazzjoni tista' tiġi pprovduta bħala evidenza ta' konformità ma' dan il-kriterju.

Kriterju 66.   Evitar ta' pestiċidi (2 punti)

Żoni fuq barra ġestiti mill-akkomodazzjoni turistika għandhom jiġu mmaniġġjati mingħajr l-użu ta' pestiċidi.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-akkomodazzjoni turistika tevita l-pesti u timmaniġġja ż-żoni fuq barra. Din għandha tiġi ċċekkjata matul iż-żjara fuq il-post.

Kriterju 67.   Azzjonijiet ambjentali u soċjali addizzjonali (sa 3 punti)

Il-maniġment tal-akkomodazzjoni turistika għandu jieħu azzjonijiet, minbarra dawk previsti bħala kriterji f'din it-Taqsima jew fit-Taqsima A, biex itejjeb il-prestazzjoni ambjentali jew soċjali tal-akkomodazzjoni turistika.

(a)

Azzjonijiet ambjentali addizzjonali (sa 0,5 punti kull waħda, sa massimu ta' 2 punti)

u/jew

(b)

Azzjonijiet soċjali addizzjonali (sa 0,5 punti kull waħda, sa massimu ta' 1 punt):

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' deskrizzjoni sħiħa (inklużi benefiċċji ambjentali jew soċjali dokumentati marbuta mal-azzjonijiet) ta' kull azzjoni addizzjonali li l-applikant jixtieq li titqies.


(1)  Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(2)  Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/611 tal-15 ta' April 2016 dwar id-dokument ta' referenza dwar l-aqwa prattiki ta' ġestjoni ambjentali, l-indikaturi tal-prestazzjoni ambjentali settorjali u l-parametri referenzjarji ta' eċċellenza għas-settur tat-turiżmu skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (ĠU L 104, 20.4.2016, p. 27).

(4)  Regolament (UE) Nru 517/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 16 ta' April 2014 dwar gassijiet fluworurati b'effett ta' serra u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 195).

(5)  Applikabbli jekk jiġi pprovdut servizz ta' ikel u l-faċilitajiet lokali tal-immaniġġjar tal-iskart jippermettu l-ġbir separat tal-iskart organiku.

(6)  Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).

(7)  2014/314/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 28 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (ĠU L 164 3.6.2014, p. 83).

(8)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1185 tal-24 ta' April 2015 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post lokali tal-fjuwils solidi (ĠU L 193, 21.7.2015, p. 1).

(9)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1188 tat-28 ta' April 2015 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post lokali (ĠU L 193, 21.7.2015, p. 76).

(b)  Kif definit fl-Anness II għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 812/2013 (1)

(c)  Kif definit fl-Anness VI għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 814/2013 (2)

(1)

Regolament ta' delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 812/2013 tat- 18 ta' Frar 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tikkettar enerġetiku ta' ħiters tal-ilma, tankijiet tal-misħun u pakketti magħmulin minn ħiter tal-ilma u minn apparat solari (ĠU L 239, 6.9.2013, p. 83).

(2)

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 814/2013 tat- 2 ta' Awwissu 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-ilma u għat-tankijiet tal-misħun (ĠU L 239, 6.9.2013, p. 162).

(10)  Id-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta' Frar 2004 fuq il-promozzjoni ta' koġenerazzjoni bbażata fuq id-domanda għal sħana utli fis-suq intern tal-enerġija, li temenda d-Direttiva 92/42/KEE (ĠU L 52, 21.2.2004, p. 50).

(11)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-ħtiġiet ta' effiċjenza għal kaldaruni tal-misħun ġodda li jaħdmu b'karburanti likwidi jew gassużi (ĠU L 167, 22.6.1992, p. 17).

(12)  Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 626/2011 tal- 4 ta' Mejju 2011 li tissupplimenta d-Direttiva 2010/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-kundizzjonaturi tal-arja (ĠU L 178, 6.7.2011, p. 1).

(13)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012 tat- 12 ta' Lulju 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-bozoz tal-elettriku u l-unitajiet tat-tidwil (ĠU L 258, 26.9.2012, p. 1).

(14)  Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16).

(15)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/250/UE tal-21 ta' Mejju 2013 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għar-rubinetterija sanitarja (ĠU L 145, 31.5.2013, p. 6).

(16)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/641/UE tas-7 ta' Novembru 2013 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għat-tojlits u l-awrinari bil-flaxing (ĠU L 299, 9.11.2013, p. 38).

(17)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1186 tal-24 ta' April 2015 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tikkettar enerġetiku tal-ħiters tal-post lokali (ĠU L 193, 21.7.2015, p. 20).

(18)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE tad-9 ta' Novembru 2007 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja lill-pompi tas-sħana mħaddma bl-elettriku, bil-gass jew bl-assorbiment tal-gass (ĠU L 301, 20.11.2007, p. 14).

(19)  Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1060/2010 tat- 28 ta' Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' tikkettar tal-enerġija tat-tagħmir refriġeranti domestiku (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 17).

(20)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2014 tal- 1 ta' Ottubru 2013 li jissupplimenta lid-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħol it-tikkettar enerġetiku tal-fran domestiċi u l-estratturi tal-kukers (ĠU L 29, 31.1.2014, p. 1).

(21)  Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010 tat- 28 ta' Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikketti li jindikaw il-konsum tal-enerġija tal-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 1).

(22)  Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 tat- 28 ta' Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 47).

(23)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1402 tal-15 ta' Lulju 2015 li tiddetermina l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' deċiżjoni tal-entitajiet amministrattivi skont il-ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' programmi ta' tikkettar dwar l-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir tal-uffiċċju dwar ir-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet għall-kompjuters inklużi fl-Anness C tal-Ftehim (ĠU L 217, 18.8.2015, p. 9).

(24)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/202/UE tal-20 ta' Marzu 2014 li tiddetermina l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għal deċiżjoni tal-Entitajiet Amministrattivi skont il-Ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni tal-programmi ta' tikkettar tal-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir tal-uffiċċju dwar iż-żieda tal-ispeċifikazzjonijiet għas-servers tal-kompjuter u l-provvisti tal-enerġija mingħajr interruzzjoni mal-Anness C tal-Ftehim u dwar ir-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet għad-displejs u t-tagħmir tal-immaġni inkluż fl-Anness C tal-Ftehim (ĠU L 114, 16.4.2014, p. 68).

(25)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 392/2012 tal- 1 ta' Marzu 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tikkettar dwar il-konsum tal-enerġija tal-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 123, 9.5.2012, p. 1).

(26)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 665/2013 tat-<pt> 3 ta' Mejju 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-vacuum cleaners (ĠU L 192, 13.7.2013, p. 1).

(27)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 813/2013 tat-2 ta' Awwissu 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati (ĠU L 239, 6.9.2013, p. 136).

(28)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1189 tat-28 ta' April 2015 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bojlers tal-fjuwil solidu (ĠU L 193, 21.7.2015, p. 100).

(29)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 tal-10 ta' Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 31).

(30)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 tal-10 ta' Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 21).

(31)  Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).

(32)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/256/UE tat-2 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tal-karta ttrasformata (ĠU L 135, 8.5.2014, p. 24).

(33)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/481/UE tas-16 ta' Awwissu 2012 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta stampata (ĠU L 223, 21.8.2012, p. 55).

(34)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/333/UE tas-7 ta' Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-karta għall-ikkupjar u l-karta grafika (ĠU L 149, 8.6.2011, p. 12).

(35)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/568/KE tad-9 ta' Lulju 2009 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għotja tal-Ekotikketta Komunitarja għall-karta assorbenti (ĠU L 197, 29.7.2009, p. 87).

(36)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/350/UE tal-5 ta' Ġunju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tessili (ĠU L 174, 13.6.2014, p. 45).

(37)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/300/KE tat-12 ta' Marzu 2009 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi riveduti għall-għotja tal-Ekotikketta Komunitarja lit-televiżjonijiet (ĠU L 82, 28.3.2009, p. 3).

(38)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/391/UE tat-23 ta' Ġunju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għas-saqqijiet tas-sodda (ĠU L 184, 25.6.2014, p. 18).

(39)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/18/KE tas-26 ta' Novembru 2009 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta Komunitarja għal kisi tal-injam tal-art (ĠU L 8, 13.1.2010, p. 32).

(40)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 tat-28 ta' Lulju 2016 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għall-għamara (ĠU L 210, 4.8.2016, p. 100).

(41)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/607/KE tad-9 ta' Lulju 2009 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-eko-tikketta Komunitarja lill-kisi iebes (ĠU L 208, 12.8.2009, p. 21).

(42)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/382/UE tal-24 ta' Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment ta' kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti għall-ħasil tal-platti bl-idejn (ĠU L 169, 29.6.2011, p. 40).

(43)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/263/UE tat-28 ta' April 2011 dwar l-istabbiliment ta' kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti (ĠU L 111, 30.4.2011, p. 22).

(44)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/264/UE tat-28 ta' April 2011 dwar l-istabbiliment ta' kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti għall-ħasil tal-ħwejjeġ (ĠU L 111, 30.4.2011, p. 34).

(45)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/383/UE tat-28 ta' Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment ta' kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti tat-tindif b'użi multipli u deterġenti tat-tindif sanitarji (ĠU L 169, 29.6.2011, p. 52).

(46)  2014/893/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 9 ta' Diċembru 2014 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal prodotti kożmetiċi li jitlaħalħu (ĠU L 354, 11.12.2014, p. 47).

(47)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tal- 28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).


Top