Help Print this page 

Document 31994L0080

Title and reference
Id-Direttiva tal-Kunsill 94/80/ke tad-19 ta' Diċembru 1994 li tistipula arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura f'elezzjonijiet muniċipali minn ċittadini ta' l-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini.
  • In force
OJ L 368, 31.12.1994, p. 38–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 004 P. 80 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 004 P. 80 - 87
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/80/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31994L0080Official Journal L 368 , 31/12/1994 P. 0038 - 0047
Finnish special edition: Chapter 1 Volume 4 P. 0080
Swedish special edition: Chapter 1 Volume 4 P. 0080


Id-Direttiva tal-kunsill 94/80/ke

tad-19 ta' Diċembru 1994

li tistipula arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura f'elezzjonijiet muniċipali minn ċittadini ta' l-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini.

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 8b(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [1];

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni [3],

Billi t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jimmarka stadju ġdid fil-proċess sabiex tinħoloq unjoni dejjem eqreb bejn il-popli ta' l-Ewropa; billi waħda mill-kompiti ta' l-Unjoni hija li torganizza, b'mod li turi konsistenza u solidarjetà, relazzjonijiet bejn il-popli ta' l-Istati Membri; billi l-għanijiet fundamentali tagħha jinkludu t-tisħiħ tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi ta' ċittadini ta' l-Istati Membri tagħha permezz ta' l-introduzzjoni ta' ċittadinanza ta' l-Unjoni;

Billi għal dak il-għan it-Titolu II tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jintroduċi ċittadinanza ta' l-Unjoni għal ċittadini ta' l-Istati Membri u jvesti fuq tali ċittadini fuq dik il-bażi numru ta' drittijiet;

Billi d-dritt tal-vot u tal-kandidatura għall-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza, imniżżel fl-Artikolu 8b (1) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, huwa każ ta' l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni bejn ċittadini u dawk li mhumiex u jsegwi mid-dritt għall-moviment u residenza ħielsa ttrattati fl-Artikolu 8a ta' dak it-Trattat;

Billi l-applikazzjoni tal-Artikolu 8b (1) ma tippresupponix l-armonizzazzjoni kompleta tas-sistemi elettorali ta' l-Istati Membri; billi l-għan ta' dik id-dispożizzjoni huwa essenzjalment sabiex tkun abolita l-ħtieġa ta' ċittadinanza li għaliha l-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri fil-preżent jissoġġettaw id-dritt tal-vot u tal-kandidatura; billi, barra dan, sabiex jittieħed kont tal-prinċipju tal-proporzjonalità mniżżel fit-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 3b tat-Trattat, il-kontenut tal-leġislazzjoni tal-Komunità f'dan il-qasam m'għandux imur lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jinkiseb l-għan tal-Artikolu 8b(1) tat-Trattat;

Billi l-iskop ta' l-Artikolu 8b (1) huwa li jassigura illi ċ-ċittadini kollha ta' l-Unjoni, kemm jekk huma ċittadini ta' l-Istati Membri fejn joqogħdu u kemm jekk mhumiex, jistgħu jeżerċitaw f'dak l-Istat id-dritt tagħhom tal-vot u tal-kandidatura għall-elezzjonijiet muniċipali taħt l-istess kondizzjonijiet; billi l-kondizzjonijiet li japplikaw għall-persuni mhux ċittadini, inklużi dawk dwar il-perijodu u l-prova ta' residenza, għandhom għalhekk ikunu identiċi għal dawk, jekk hemm, li japplikaw għaċ-ċittadini ta' l-Istat Membru kkonċernat; billi persuni li mhumiex ċittadini m'għandhomx ikunu meħtieġa li jimxu ma' kwalunkwe kondizzjonijiet speċjali sakemm, bħala eċċezzjoni, trattament differenti bejn ċittadini u dawk li mhumiex tkun ġustifikata b'ċirkustanzi speċifiċi għal dawn ta' l-aħħar li jiddistingwuhom minn dawk ta' l-ewwel;

Billi l-Artikolu 8b(1) tat-Trattat jagħraf id-dritt tal-vot u tal-kandidatura għall-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza, mingħajr ma effettivament jissostitwixxih mad-dritt tal-vot u tal-kandidatura fl-Istat Membru li tiegħu ċ-ċittadin ta' l-Unjoni hu ċittadin; billi l-libertà taċ-ċittadini ta' l-Unjoni li jagħżlu jekk jieħdux sehem jew le fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru fejn joqogħdu għandha tkun rispettata; billi huwa xieraq illi dawk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jesprimu x-xewqa illi jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom hemmhekk; billi jistgħu jisiru dispożizzjonijiet għal dawk iċ-ċittadini sabiex ikunu awtomatikament reġistrati fir-reġistru elettorali f'dawk l-Istati Membri fejn il-vot mhux obbligatorju;

Billi l-mod li jaħdem bih il-gvern lokali fl-Istati Membri differenti huwa riflessjoni tat-tradizzjonijiet politiċi u legali differenti u huwa karatterizzat b'abbundanza ta' strutturi; billi t-terminu "elezzjonijiet muniċipali" ma jfissirx l-istess ħaġa f'kull Stat Memru; billi l-għan ta' din id-Direttiva għandu għalhekk ikun kjarifikat permezz ta' definizzjoni tat-terminu; billi l-elezzjonijiet muniċipali huma elezzjoni b'suffraġju dirett universali fil-livell ta' unitajiet ta' gvernijiet lokali bażiċi u s-subdiviżjonijiet tagħhom; billi t-terminu jkopri elezzjonijiet b'suffraġju dirett universali kemm għall-kunsilli rappresentattivi tal-muniċipalitajiet u tal-membri ta' muniċipal eżekuttiv:

Billi tista' tkun ordnata skwalifika minn deċiżjoni individwali ta' l-awtoritajiet kemm ta' l-Istat Membru ta' residenza jew ta' l-Istat Membru ta' oriġini; billi, fir-rigward tas-sinifikat politiku ta' karigi bħala persuna eletta f'elezzjoni muniċpali, l-Istati Membri għandhom ikunu ntitolati sabiex jieħdu l-passi neċessarji biex jiżguraw illi persuna li ġiet imċaħħda mid-dritt tal-kandidatura fl-Istat Membru ta' oriġini tagħha ma tkunx kapaċi illi tirkupra dak id-dritt sempliċement bis-saħħa tar-residenza tagħha fi Stat Membru ieħor; billi din il-problema, li hi speċifika għal kandidati li mhumiex ċittadini, hija importanti biżżejjed li tiġġustifika dispożizzjoni li taħtha dawk l-Istati Membri li jikkonsidrawha neċessarja huna awtorizzati li jagħmlu tali kandidati soġġetti mhux biss għar-regoli dwar skwalifika ta' l-Istat Membru ta' residenza imma ukoll għal dawk ta' l-Istat Membru ta' oriġini; billi, fir-rigward tal-prinċipju tal-proporzjonalità, ikun suffiċjenti jekk id-dritt tal-vot ikun soġġett biss għar-regoli dwar skwalifika mill-votazzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza;

Billi, peress li d-drittijiet ta' tmexxija ta' unitajiet ta' gvern lokali bażiċi jistgħu jinvolvu l-parteċipazzjoni fl-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali u fis-salvagwardja ta' l-interess ġenerali, l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi illi jirriservaw dawn l-uffiċċji għall-persuni taċ-ċittadinanza tagħhom stess; billi l-Istati Membri għandhom ukoll ikunu kapaċi li jieħdu miżuri xierqa għal dak il-għan; billi tali miżuri ma jistgħux jirrestrinġu aktar milli hu neċessarju sabiex jinkiseb dak il-għan il-possibilità għaċ-ċittadini ta' Stat Membru ieħor li jkunu eletti;

Billi, għandu jkun bl-istess mod possibbli għal parteċipazzjoni minn uffiċjali muniċipali eletti f'elezzjoni ta' assemblea parlamentari li tkun riservata għal ċittadini;

Billi, fejn il-liġijiet ta' l-Istati Membri jipprovdu illi l-kariga bħala persuna eletta f'elezzjoni muniċpali hija inkompatibbli ma' karigi oħra, l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi li jestendu l-iskop tagħhom sabiex jinkludu karigi ekwivalenti miżmuma fi Stati Membri oħra;

Billi kwalunkwe deroga mir-regoli ġenerali ta' din id-Direttiva għandha tkun awtorizzata, skond l-artikolu 8b (1) tat-Trattat, bi problemi speċifiċi għal Stat Membru; billi kwalunkwe deroga trid, min-natura tagħha, tkun soġġetta għal reviżjoni;

Billi tali problemi speċifiċi jistgħu jinħolqu fi Istat Membru li tiegħu l-proporzjoni ta' ċittadini ta' l-Unjoni ta' età li jivvutaw, li jgħixu fih imma mhumiex ċittadini tiegħu, huwa b'mod sinifikanti ħafna ogħla mill-medja; billi d-derogi huma awtorizzati fejn tali ċittadini jiffurmaw aktar minn 20 % ta' l-elettorat totali; billi tali derogi għandhom ikunu bażati fuq il-kriterju tal-perjodu ta' residenza;

Billi ċ-ċittadinanza ta' l-Unjoni hija maħsuba sabiex tippermetti liċ-ċittadini ta' l-Unjoni li jintegraw aħjar fil-pajjiż li qed jilqgħuhom; billi f'dan il-kuntest huwa skond l-intenzjonijiet ta'l-awturi tat-Trattat li jevitaw kwalunkwe polarizzazzjoni bejn listi ta' kandidati ta' ċittadinanza u oħrajn li mhumiex;

Billi dan ir-riskju ta' polarizzazzjoni jikkonċerna b'mod partikolari Stat Membru li fih il-proporzjon ta' persuni li mhumiex ċittadini ta' l-Unjoni li huma ta' età tal-vot taqbeż l-20 % tan-numru totali ta' ċittadini ta' l-Unjoni li għandhom età tal-vot u li joqogħdu hemm; billi huwa importanti, għalhekk, illi dan l-Istat Membru jkun jista' jipprovdi, b'konformità ma' l-Artikolu 8b tat-Trattat, dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-komposizzjoni ta' listi ta' kandidati;

Billi għandu jittieħed kont tal-fatt illi f'ċerti Stati Membri r-residenti li huma ċittadini ta' Stati Membri oħra għandhom id-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet għall-Parlament nazzjonali u billi l-formalitajiet li hemm provduti f'din id-Direttiva jistgħu konsegwentament ikunu faċilitati;

Billi r-Renju tal-Belġju huwa karatterizzat b'fatturi u bilanċi speċifiċi relatati mal-fatt illi l-Artikoli 1 sa 4 tal-Kostituzzjoni tiegħu jipprovdu tliet lingwi uffiċjali u diviżjoni territorjali f'reġjuni u komunitajiet, bir-riżultat ta' liema applikazzjoni sħiħa ta' din id-Direttiva f'ċerti komuni jista' jkollha effetti tali li jinneċessitaw li tkun provvduta l-possibilità ta' deroga mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sabiex jittieħed kont ta' dawk il-fatturi u bilanċi speċifiċi;

Billi l-Kummissjoni se tagħmel stima ta' l-applikazzjoni tad-Direttiva fil-liġi u fil-fatt, inklużi kwalunkwe bidliet fl-elettorat li jkunu seħħew mid-dħul fis-seħħ tagħha; billi l-Kummissjoni se tissottometti rapport f'dan ir-rigward lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi arranġamenti dettaljati li permezz tagħhom ċittadini ta' l-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini tiegħu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tal-vot u li joqogħdu bħala kandidati hemmhekk f'elezzjonijiet muniċipali.

2. Xejn f'din id-Direttiva m'għandu jaffetwa d-dispożizzjonijiet ta' Stat Membru li jikkonċernaw id-dritt tal-vot jew tal-kandidatura kemm ta' ċittadini li joqogħdu barra mit-territorju tiegħu kif ukoll ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqgħodu f'dak l-Istat.

Artikolu 2

1. Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva:

(a) "unità bażika ta' gvern lokali" tfisser l-entitajiet amministrattivi mniżżla fl-Anness li, skond il-liġijiet ta' kull Stat Membru, jkun fihom korpi eletti b'suffraġju dirett universali u għandhom il-poter li jamministraw, fil-livell bażiku ta' organiżazzjoni politika u amministrativa, ċerti affarijiet lokali tar-responsabilità propja taghħom;

(b) "elezzjonijiet muniċipali" tfisser elezzjonijiet b'suffraġju dirett universali sabiex jinħatru membri tal-kunsill rapreżentattiv u, fejn xieraq, skond il-liġijiet ta' kull Stat Membru, il-kap u l-membri ta' l-eżekuttiv ta' unità bażika ta' gvern lokali:

(ċ) "Stat Membru ta' residenza" tfisser Stat Membru li fih ċittadin ta' l-Unjoni joqgħod imma li mhux ċittadini tiegħu;

(d) "Stat Membru ta' oriġini" tfisser l-Istat Membru li ċittadin ta' l-Unjoni huwa ċittadini tiegħu;

(e) "reġistru elettorali" ifisser ir-reġistru uffiċjali tal-votanti kollha intitolati għall-vot f'unità ta' gvern lokali partikolari jew f'waħda mis-subdiviżjonijiet tagħha, imfassal u miżmum aġġornat mill-awtorità kompetenti skond il-liġi elettorali ta' l-Istat Membru ta' residenza, jew ir-reġistru tal-populazzjoni jekk dan jindika l-eliġibiltà tal-vot;

(f) "data ta' referenza" tfisser il-ġurnata jew ġranet li fihom ċittadini ta' l-Unjoni għandhom jissodisfaw, skond il-liġi ta' l-Istat Membru ta' residenza, il-ħtiġijiet għall-votazzjoni jew il-kandidatura f'dak l-Istat;

(g) "dikjarazzjoni formali" tfisser dikjarazzjoni mill-persuna konċernata, li l-ineżattezzi fiha jirrendu lil dik il-peruna soġġetta għall-pieni, skond il-liġi nazzjonali applikabbli.

2. Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni jekk xi unità ta' gvern lokali msemmija fl-Anness tkun, bis-saħħa ta' xi bidla fil-liġi domestika tiegħu, mibdula minn unità oħra li jkollha l-funzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 (a) ta' dan l-Artikolu jew jekk, bis-saħħa ta' tali bidla, tali unità tkun abolita jew unitajiet oħrajn ikunu maħluqa.

Fi żmien tliet xhur mill-irċevuta ta' tali notifika, flimkien ma' assigurazzjoni minn Stat Membru illi l-ebda drittijiet ta' ebda persuna taħt din id-Direttiva m'huma se jiġu preġudikati, il-Kummissjoni għandha tadotta l-Anness billi tagħmel is-sostituzzjonijiet, tħassir jew żidiet xierqa. L-Anness hekk revedut għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.

Artikolu 3

Kwalunkwe persuna li, fid-data ta' referenza:

(a) hija ċittadin ta'l-Unjoni fi ħdan it-tifsir tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 8(1) tat-Trattat; u

(b) mhijiex ċittadin ta' l-Istat Membru ta' residenza, imma fi kwalunkwe każ tissodisfa l-istess kondizzjonijiet fir-rigward tad-dritt tal-vot u li toqghod bħala kandidat kif dak l-Istat jimponi bil-liġi fuq iċ-ċittadini tiegħu,

għandha d-dritt li tivvota u li toqgħod bħala kandidat fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza skond din id-Direttiva.

Artikolu 4

1. Jekk, sabiex jivvutaw jew joqogħdu bħala kandidati, ċittadini ta' l-Istat Membru ta' residenza jridu jkunu għamlu ċertu perijodu minimu bħala residenti fit-territorju ta' dak l-Istat, votanti u persuni li jistgħu joqogħdu bħala kandidati fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 għandu jitqiesu li ssodisfaw dik il-kondizzjoni fejn ikunu għexu għal perijodu ekwivalenti fi Stati Membri oħra.

2. Jekk, skond il-liġijiet ta' l-Istat Membru ta' residenza, iċ-ċittadini tiegħu jistgħu jivvutaw u joqogħdu bħala kandidati fl-unità ta' gvern lokali basika li fiha jkollhom ir-residenza prinċipali tagħhom, votanti u persuni ntitolati sabiex ikunu kandidati fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 għandhom ukoll ikunu soġġetti għal din il-kondizzjoni.

3. Il-paragrafu 1 ma għandux jaffettwa d-dispożizzjonijiet ta' kull Stat Membru li taħtu l-eżerċizzju minn kwalunkwe persuna tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura f'unità ta' gvern lokali partikolari hija soġġett għall-fatt li tkun għaddiet perjodu minimu bħala residenti f'dik l-unità.

Lanqas ma għandu paragrafu 1 jaffettwa kwalunkwe dispożizzjoni nazzjonali li diġa qiegħda fis-seħħ fid-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, li permezz tagħha l-eżercizzju ta' kwalunkwe persuna ta' tali dritt tal-vot u ta' kandidatura huwa soġġett għall-fatt illi hu jkun għadda perjodu minimu fil-parti kostitwenti ta' l-Istat Membru li tagħha l-unità ta' gvern lokali bażika tifforma parti.

Artikolu 5

1. Stati Membri ta' residenza jistgħu jipprovdu illi kwalunkwe ċittadin ta' l-Unjoni illi, permezz ta' deċiżjoni individwali taħt il-liġi ċivili jew deċiżjoni skond il-liġi kriminali, ġie mċaħħad mid-dritt tiegħu illi jkun kandidat skond il-liġi ta' l-Istat Membru ta' oriġini tiegħu, għandu jkun jinżamm milli jeżerċita dak id-dritt fl-elezzjonijiet muniċipali.

2. Applikazzjoni minn kwalunkwe ċittadin ta' l-Unjoni sabiex ikun kandidat f'elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza jista' jkun dikjarat inammissibbli fejn dak iċ-ċittadin mhuwiex kapaċi jipproduċi d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(2)(a) jew l-istqarrija msemmija fl-Artikolu 9(2)(b).

3. Stati Membri jistgħu jipprovdu illi ċittadini tagħhom biss jistgħu jżommu l-uffiċċju ta' kap elett, deputat jew membru tal-kulleġġ li jiggverna ta' l-eżekuttiv ta' unità bażika ta' gvern lokali jekk eletta li żżomm uffiċċju għat-tul tal-mandat tagħha.

L-Istati Membri jistgħu ukoll jistabbilixxu illi t-twettiq temporanju jew interim tal-funzjonijiet ta' kap, deputat jew membru tal-kulleġġ li jiggverna ta' l-eżekuttiv ta' unità bażika ta' gvern lokali tista' tkun restritta għaċ-ċittadini tagħha.

Wara li jikkunsidraw it-Trattat u l-prinċipji legali ġenerali, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, neċessarji u proporzjonati sabiex jassiguraw illi l-karigi msemmija fl-ewwel subparagrafu ikunu jistgħu jitwettqu biss u l-funzjonijiet interim kif imsemmija fit-tieni subparagrafu jkunu jistgħu jitwettqu biss minn ċittadini tagħhom.

4. Stati Membri jistgħu wkoll jistipulaw illi ċittadini ta' l-Unjoni eletti bħala membri ta' kunsill rappreżentattiv ma jistgħux jieħdu sehem kemm fin-nominazzjoni tad-delegati li jistgħu jivvutaw f'assemblea parlamentari u lanqas fl-elezzjoni tal-membri ta' dik l-assemblea.

Artikolu 6

1. Persuni ntitolati li jkunu kandidati fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 għandhom ikunu soġġetti għall-istess kondizzjonijiet li jikkonċernaw inkompatibilità kif japplikaw, skond il-liġijiet ta' l-Istat Membru ta' residenza, għaċ-ċittadini ta' dak l-Istat.

2. Stati Membri jistgħu jipprovdu illi kariga bħala persuna eletta f'elezzjoni muniċpali fl-Istat Membru ta' residenza hija nkompatibbli mall-karigi fi Stati Membri oħrajn li huma ekwivalenti għal dawk li minnhom tirriżulta l-inkompatibilità fl-Istat Membru ta' residenza.

KAPITOLU II

Eżerċizzju tad-dritt tal-vot u d-dritt tal-kandidatura

Artikolu 7

1. Votant fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 għandu jeżerċita d-dritt tal-vot tiegħu f'elezzjoniijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza jekk hu jkun esprima x-xewqa li jagħmel dan.

2. Jekk il-votazzjoni hija obbligatorja fl-Istat Membru ta' residenza, votanti fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 li ddaħħlu fir-reġistru elettorali hemmhekk għandhom ukoll ikunu obbligati jivvutaw.

3. Stati Membri fejn il-votazzjoni mhix obbligatorja jistgħu jipprovdu għar-reġistrazzjoni awtomatika fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 fuq ir-reġistru elettorali.

Artikolu 8

1. Stati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jippermettu votant fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 sabiex jiddaħħal fir-reġistru elettorali suffiċjentement qabel il-ġurnata tal-votazzjoni.

2. Sabiex jiddaħħal l-isem fir-reġistru elettorali, votant/a fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 għandu jipproduċi l-istess dokumenti bħala votant li hu ċittadini tiegħu.

L-Istat Membru ta' residenza jista' ukoll jitlob votant fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 sabiex jipproduċi dokument ta' identita validu, flimkien ma' dikjarazzjoni formali li tgħid iċ-ċittadinanza tiegħu, u l-indirizz tiegħu fl-Istat Membru ta' residenza.

3. Votanti fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 li ddaħħlu f'reġistru elettorali fi Stat Membru ta' residenza għandhom jibqgħu hemmhekk, taħt l-istess kondizzjonijiet bħal votanti li huma ċittadini, sa dak iż-żmien illi huma jitneħħew awtomatikament peress illi huma ma jissodisfawx aktar il-ħtiġijiet għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot.

Votanti li ddaħħlu fir-reġistru elettorali fuq talba tagħhom stess jistgħu ukoll jitneħħew minnu jekk huma jitolbu hekk.

Jekk tali votanti jiċċaqilqu għal unità bażika ta' gvern lokali oħra fl-istess Stat Membru, huma għandhom jiddaħħlu fir-reġistru elettorali ta' dik l-unità taħt l-istess kondizzjonijiet bħal votanti li huma ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Artikolu 9

1. Meta tissottometti l-applikazzjoni tagħha sabiex tkun kandidat, persuna ntitolata sabiex tkun kandidat fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 għandha tipproduċi l-istess dokumenti ta' sostenn bħall-kandidat li hu ċittadin. L-Istat Membru ta' residenza jista' jitolbu sabiex jipproduċi dikjarazzjoni formali li tgħid iċ-ċittadinanza u l-indirizz tiegħu fl-Istat Membru ta' residenza.

2. L-Istat Membru ta' residenza jista' wkoll jitlob persuna ntitolata sabiex tkun kandidat fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 sabiex:

(a) tgħid fid-dikjarazzjoni formali li hi tipproduci skond il-paragrafu 1 meta tissottometti l-applikazzjoni tagħha tal-kandidatura illi hi ma kinitx miċħuda mid-dritt li tkun kandidat fl-Istat Membru ta' oriġini;

(b) f‘każ ta' dubju dwar il-kontenut tad-dikjarazzjoni skond (a), jew fejn meħtieġ mid-dispożizzjonijiet legali ta' Stat Membru, li tipproduċi qabel jew wara l-elezzjoni attestazzjoni mill-awtoritajiet amministrativi kompetenti fl-Istat Membru ta' oriġini li jiċċertifika illi he ma kinitx miċħuda li tkun kandidat f'dak l-Istat jew illi l-ebda tali skwalifika m'hija magħrufa minn dawk l-awtoritajiet;

(ċ) tipproduċi dokument ta' identità validu;

(d) tgħid fid-dikjarazzjoni formali illi tipproduċi skond il-paragrafu 1 illi hi ma żżomm l-ebda uffiċċju li huwa inkompatibbli mat-tifsira ta' l-Artikolu 6(2);

(e) tindika l-aħħar indirizz fl-Istat Membru ta' oriġini tagħha, sakemm kellu wieħed.

Artikolu 10

1. L-Istat Membru ta' residenza għandu jinforma lill-persuna konċernata fi żmien tajjeb bl-azzjoni meħuda dwar l-applikazzjoni għad-dħul fir-reġistru elettorali jew mid-deċiżjoni li tikkonċerna l-ammissibilità ta' l-applikazzjoni tagħha sabiex tkun kandidat.

2. Jekk persuna li ma tiddaħħalx fir-reġistru elettorali jew li jkollha l-applikazzjoni tad-dħul tagħha micħuda jew li jkollha l-applikazzjoni sabiex tkun kandidat mhix aċċettata, il-persuna konċernata għandha tkun intitolata għal rimedji legali fuq l-istess termini skond kif il-liġijiet ta' l-Istat Membru ta' residenza jipprovdi għal votanti jew persuni ntitolati li jkunu kandidati li huma ċittadini tiegħu.

Artikolu 11

L-Istat Membru ta' residenza għandu jinforma lill-votanti u persuni ntitolati li jkunu kandidati fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 fi żmien tajjeb u b'mod xieraq bil-kondizzjonijiet u arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot u kandidatura f'elezzjonijiet f'dak l-Istat.

KAPITOLU III

Derogi u dispożizzjonijiet transitorji

Artikolu 12

1. Fejn, fl-1 ta' Jannar 1996, fi Stat Membru partikolari, il-proporzjon ta' ċittadini ta' l-Unjoni ta' età li jistgħu jivvutaw li kienu joqogħdu fih imma mhumiex ċittadini ta' dak l-Istat jaqbeż l-20 % tan-numru totali ta' ċittadini ta' l-Unjoni li joqogħdu f'dak il-pajjiż li huma ta' età li jistgħu jivvutaw, dak l-Istat Membru jista', permezz ta' deroga minn din id-Direttiva:

(a) jirrestrinġi d-dritt għall-vot lill-votanti fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 li jkunu qagħdu f'dak l-Istat Membru għal perjodu minimu, li ma jistax ikun itwal mit-terminu li għalih il-kunsill rapreżentattiv tal-muniċipalità jkun elett;

(b) jirrestrinġi d-dritt tal-kandidatura lill-persuni ntitolati li joqogħdu bħala kandidati fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 li jkunu qagħdu f'dak l-Istat Membru għal perjodu minimu, li ma jistax ikun itwal minn darbtejn it-terminu li għalih jkun elett il-kunsill rappreżentattiv tal-muniċipalità; u

(ċ) jieħu miżuri xierqa dwar il-kompożizzjoni tal-listi tal-kandidati sabiex partikolarment jinkoraġġixxi l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' l-Unjoni, li huma ċittadini ta' Stat Membru ieħor.

2. Ir-Renju tal-Belġju jista', bħala deroga mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, japplika d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 (a) għal numru limitat ta' unitajiet ta' gvernijiet lokali, li l-lista tagħhom għandha tkun komunikata mill-anqas sena qabel l-elezzjonijiet tal-unitajiet tal-gvern lokali li hu maħsub li jinvoka id-deroga.

3. Fejn, fl-1 ta' Jannar 1996, il-liġijiet ta' Stat Membru jipprovdu illi ċittadini ta' Stat Membru ieħor li joqogħdu hemmhekk għandhom id-dritt li jivvutaw għall-Parlament nazzjonali ta' dak l-Istat u, għal dak l-iskop, jistgħu jiddaħħlu fir-reġistru elettorali ta' dak l-Istat eżattament taħt l-istess kondizzjonijiet ta' votanti ċittadini ta' dak l-Istat, l-ewwel Stat Membru jista', permezz ta' deroga minn din id-Direttiva, joqgħod lura milli japplika l-Artikoli 6 sa 11 għar-rigward ta' tali persuni.

4. Sal-31 ta' Diċembru 1998 u kull sitt snin minn dakinhar 'l quddiem, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li fih għandha tikkontrolla jekk l-għoti lill-Istati Membri li jikkonċernaw deroga skond l-Artikolu 8b (1) tat-Trattat għadha valida u għandha tipproponi illi kwalunkwe aġġustament neċessarju għandu jsir. Stati Membri li jinvokaw derogi skond il-paragrafi 1 u 2 għandhom ifornu lill-Kummissjoni b'kull informazzjoni ta'l-isfond neċessarja.

KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet Finali

Artikolu 13

Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, inklużi kwalunkwe bidliet fl-elettorat li seħħew mid-dħul fis-seħħ tagħha, fi żmien sena miż-żamma fl-Istati Membri kollha ta' l-elezzjonijiet muniċipali organizzati fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet t'hawn fuq, u għandha, fejn xieraq, tipproponi aġġustamenti xierqa.

Artikolu 14

Stati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva qabel l-1 ta' Jannar 1996. Huma għandhom immedjatament jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza fil-mument tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura għal tali referenza għandha tkun adottata mill-Istati Membri.

Artikolu 15

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 ġurnata wara dik li fiha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 16

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fid-19 ta' Diċembru 1994.

Għall-Kunsill

Il-President

K. Kinkel

[1] ĠU C 323, tal-21.11.1994.

[2] Opinjoni meħuda fl-14 ta' Settembru 1994 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[3] Opinjoni meħuda fit-28 ta' Settembru 1994 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

--------------------------------------------------

L-ANNESS

"Unità bażika ta' gvern lokali" fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 2(1)(a) ta' din id-Direttiva tfisser kull waħda minn dawn li ġejjin:

fid-Danimarka:

amtskommune, Koøbenhavns kommune, Frederiksberg kommune, primærkommune,

fil-Belġju:

commune/gemeente/Gemeinde,

fil-Ġermanja:

kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis;

Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin;

Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen,

Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

fil-Greċja:

χοινóτης;

δήμος;

fi Spanja:

municipio,

entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

fi Franza:

commune,

arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de Komunità

fl-Irlanda:

country, county borough

borough, urban district, town,

fl-Italja:

comune,

circoscrizione,

fil-Lussemburgu:

commune,

fl-Olanda:

gemeente,

deelgemeente

fil-Portugall:

município,

freguesia,

fir-Renju Unit:

counties fl-Ingilterra; counties, county boroughs u communities f'Wales: regions and Islands fl-Iskozja; districts fl-Ingilterra, l-Iskozja u l-Irlanda ta' Fuq; London boroughs; parishes fl-Ingilterra; the City of London fir-rigward ta' elezzjonijiet tal-ward għal Kunsill komuni.

--------------------------------------------------

Top