Help Print this page 

Document L:2012:327:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 327, 27 ta' Novembru 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 27/11/2012
Miscellaneous information
  • Author: L-Unjoni Ewropea
  • Form: Ġurnal Uffiċjali
Text
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.327.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 327

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
27 ta' Novembru 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2012/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-karburanti għal użu marittimu

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1099/2012 tas-26 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 270/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu

14

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1100/2012 tas-26 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1101/2012 tas-26 ta’ Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju ( 1 )

18

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1102/2012 tas-26 ta’ Novembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

20

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1103/2012 tas-26 ta’ Novembru 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 892/2012 għas-sena tas-suq 2012/2013

22

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/39/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva 2006/17/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għall-ittestjar tat-tessuti u taċ-ċelluli umani ( 1 )

24

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/40/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li tikkoreġi l-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali ( 1 )

26

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/41/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex testendi l-inklużjoni tas-sustanza attiva aċidu nonanojku fl-Anness I tagħha għall-prodotti tat-tip 2 ( 1 )

28

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/42/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex iċ-ċjanur tal-idroġenu jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha ( 1 )

31

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/43/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda ċerti intestaturi tal-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

34

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/44/UE tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE li jistabbilixxu miżuri ta’ implimentazzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttivi tal-Kunsill 2002/53/KE u 2002/55/KE rispettivament, fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u tal-kundizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċijiet ta’ pjanti agrikoli u speċijiet ta’ ħxejjex ( 1 )

37

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/723/PESK tas-26 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2011/172/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu

44

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/724/PESK tas-26 ta' Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2011/72/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

45

 

 

2012/725/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2012 li tawtorizza il-kummerċjalizzazzjoni tal-lattoferrina bovina bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Morinaga) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2012 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tad-diidrokapsjat bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2012 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-lattoferrina bovina bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (FrieslandCampina) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2012 dwar in-noninklużjoni tal-bifentrin għall-prodotti tat-tip 18 fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8442)  ( 1 )

55

 

 

2012/729/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE, dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu l-importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8459)  ( 1 )

56

 

 

Rettifika

 

 

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1095/2012 tat-22 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f’dak li jirrigwarda l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll tal-ovalbumina ( ĠU L 325, 23.11.2012 )

57

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top