Help Print this page 
Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 64, 12 ta' Marzu 2010

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 12/03/2010
Miscellaneous information
  • Author: L-Unjoni Ewropea
Text
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.064.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 64

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġislazzjoni

Volum 53
12 ta' Marzu 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

BAĠITS

 

 

tal-Parlament Ewropew

 

 

2010/117/UE, Euratom

 

*

Adozzjoni definittiva tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010

1

L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.Kull dħul previst fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament Finanzjarju, imdaħħal fit-Titoli 5 u 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jwassal għal approprjazzjonijiet addizzjonali li ddaħħlu taħt l-intestaturi li kellhom in-nefqa inizjali, li wassal għad-dħul korrispondenti.Iċ-ċifri tar-rendiment jirreferu għall-approprjazzjonijiet kollha awtorizzati, inklużi l-approprijazzjonijiet tal-baġit, approprjazzjonijiet addizzjonali u dħul assenjat.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top